Profesorius Kazys Brundza. Vilnius: Botanikos instituto leidykla, 2003. 163 p.

2003 m.

Klimavičiūtė, J., Rašomavičius, V. (sud.)

×