The Common Dormouse Muscardinus avellanarius : ecology, population structure and dynamics

2014 m.

Rimvydas Juškaitis

Monografijoje apibendrinami ilgamečių 1981–2013 M. Lietuvoje vykdytų tyrimų rezultatai ir publikuoti užsienio šalių mokslininkų duomenys apie lazdyninės miegapelės (Muscardinus avellanarius) ekologiją, populiacijų struktūrą ir dinamiką visame rūšies areale.

×