The only Lithuanian seaport and its environment. Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas, 2003. 314 p.

2003 m.

Jokšas, K., Galkus, A., Stakėnienė, R.

×