Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant paukščių ekologijos ir migracijos tyrimus, iš jų ir paukščių nuotolinio sekimo (telemetrijos) tyrimus. Patirtis atliekant lauko...
 

2021.08.05

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (PEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant paukščių ekologijos ir migracijos tyrimus, iš jų ir paukščių nuotolinio sekimo (telemetrijos) tyrimus. Patirtis atliekant lauko tyrimus: paukščių gaudymas ir žymėjimas nuotolinio sekimo įranga, paukščių kraujo ir kitų biologinių mėginių rinkimas, gebėjimas analizuoti tyrimų metu surinktus duomenis, atlikti statistinę analizę ir modeliavimą, apibendrinti rezultatus, rengti mokslines publikacijas. Darbo pobūdis: paukščių ekologijos ir migracijos tyrimai bei su šiais tyrimais susiję lauko darbai (paukščių stebėjimas gamtoje, apskaitos, paukščių žymėjimas nuotolinio sekimo įranga, biologinių mėginių rinkimas), tyrimų metu surinktų duomenų statistinė analizė, ataskaita bei mokslinių publikacijų...

plačiau

  Mikologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Jurga Motiejūnaitė kartu su bendraautoriais aprašė naują grūdkerpių (Caloplaca) genties rūšį - Caloplaca tephromelae Kantvilas, Suija & Motiej. Naujoji rūšis auga ant kitos kerpių genties – Tephromela gniužulų ir kol kas žinoma tik...
 

2021.08.02

Aprašyta nauja grūdkerpių (Caloplaca) genties rūšis

Mikologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Jurga Motiejūnaitė kartu su bendraautoriais aprašė naują grūdkerpių (Caloplaca) genties rūšį - Caloplaca tephromelae Kantvilas, Suija & Motiej. Naujoji rūšis auga ant kitos kerpių genties – Tephromela gniužulų ir kol kas žinoma tik iš Tasmanijos.

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) 2 metų terminui užduoties „Naujai atsirandančios cheminės taršos ekotoksikologinio poveikio ir rizikos aplinkai vertinimas (a)biotinių veiksnių kaitos kontekste“ vykdymui....
 

2021.07.30

Skelbiamas konkursas vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (EKL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) 2 metų terminui užduoties „Naujai atsirandančios cheminės taršos ekotoksikologinio poveikio ir rizikos aplinkai vertinimas (a)biotinių veiksnių kaitos kontekste“ vykdymui. Pretendentų privalumai: patirtis vykdant cheminių medžiagų ir aplinkos veiksnių poveikio tyrimus hidrobiontams, patirtis rengiant ir taikant ekotoksikologinio vertinimo metodologijas,  gebėjimas tirti ir analizuoti dumblių ląstelės elektrofiziologinį ir toksikologinį atsaką įvairiuose biologinio organizuotumo lygmenyse. Darbo pobūdis: ekotoksikologinių tyrimų organizavimas, vadovavimas moksliniams projektams ir doktorantams, tarptautinio lygio mokslinių publikacijų rengimas. Reikalavimai pretendentams: Į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) 3 metų užduočiai „Mielių, augalų ar kitų organizmų į aplinką išskiriamų lakių organinių junginių, veikiančių modelines vabzdžių rūšis, paieška -...
 

2021.07.30

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (CHEEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) 3 metų užduočiai „Mielių, augalų ar kitų organizmų į aplinką išskiriamų lakių organinių junginių, veikiančių modelines vabzdžių rūšis, paieška - iškyrimas ir identifikavimas“: Pretendentų privalumai: chemiko aukštasis išsilavinimas, patirtis vykdant tyrimus cheminės ekologijos srityje, gebėjimas taikyti dujų chromatografijos bei masių spektrometrijos tyrimų metodus, įgūdžiai naudotis lakių organinių junginių masių spektrų kompiuterinėmis bibliotekomis, dirbti komandoje su ekologais, rengti aukšto bei aukščiausio lygio mokslines publikacijas, atlikti tyrimus laboratorijos sąlygomis. Darbo pobūdis: biologiškai aktyvių junginių išskyrimas iš jų mišinių bei identifikavimas, darbas su cheminių...

plačiau

1
...

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį