Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant paukščių ekologijos ir migracijos tyrimus, iš jų ir paukščių nuotolinio sekimo (telemetrijos) tyrimus. Patirtis atliekant lauko...
 

2021.08.05

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (PEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant paukščių ekologijos ir migracijos tyrimus, iš jų ir paukščių nuotolinio sekimo (telemetrijos) tyrimus. Patirtis atliekant lauko tyrimus: paukščių gaudymas ir žymėjimas nuotolinio sekimo įranga, paukščių kraujo ir kitų biologinių mėginių rinkimas, gebėjimas analizuoti tyrimų metu surinktus duomenis, atlikti statistinę analizę ir modeliavimą, apibendrinti rezultatus, rengti mokslines publikacijas. Darbo pobūdis: paukščių ekologijos ir migracijos tyrimai bei su šiais tyrimais susiję lauko darbai (paukščių stebėjimas gamtoje, apskaitos, paukščių žymėjimas nuotolinio sekimo įranga, biologinių mėginių rinkimas), tyrimų metu surinktų duomenų statistinė analizė, ataskaita bei mokslinių publikacijų...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Mikologijos  laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) 2 metų terminui užduoties „Agarikoidinės mikobiotos tyrimai natūraliose ir pažeistose ekosistemose, gauti žinių apie agarikoidinių grybų rūšių ir jų bendrijų savybes, ryšius su kitais...
 

2021.07.07

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (ML)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Mikologijos  laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) 2 metų terminui užduoties „Agarikoidinės mikobiotos tyrimai natūraliose ir pažeistose ekosistemose, gauti žinių apie agarikoidinių grybų rūšių ir jų bendrijų savybes, ryšius su kitais ekosistemos elementais bei jų pokyčius veikiant įvairiems aplinkos faktoriams“. Pretendentų privalumai: patirtis vykdant agarikoidinių grybų ekologinius ir taksonominius tyrimus, išsamios žinios apie agarikoidinių grybų biotą ir jų ekologines savybes, gebėjimas planuoti mikologinių lauko tyrimų metodiką, analizuoti mikologinius duomenis. Gebėjimas savarankiškai interpretuoti gautus mokslinių tyrimų rezultatus ir juos apibendrinti publikacijose. Darbo pobūdis: atliks mikologinius tyrimus įvairiose ekosistemose ekspedicijų metu, identifikuos agarikoidinių grybų rūšis (lauko...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etatas, sutartis dviem metams): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant eksperimentinius pelkinių ekosistemų atkūrimo bandymus pažeistose pelkėse bei išeksploatuotuose durpynuose, pelkių ir pievų...
 

2021.07.07

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (FGL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etatas, sutartis dviem metams): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant eksperimentinius pelkinių ekosistemų atkūrimo bandymus pažeistose pelkėse bei išeksploatuotuose durpynuose, pelkių ir pievų ekosistemų botaninės įvairovės ir produktyvumo (antžeminės fitomasės) natūrinius tyrimus, kraštovaizdžio eko-estetinį vertinimą, analizuojant fitocenologinių tyrimų duomenis. Darbo pobūdis: vykdyti pažeistų ir atkuriamų šlapynių ekosistemų struktūros ir funkcionavimo tyrimus pagal individuąlią užduotį „Pelkių būklės ir augalijos kaitos įvertinimas atkuriamuose antropogeninės veiklos pažeistuose Lietuvos durpynuose“, rengti ir vykdyti taikomųjų tyrimų projektus, tyrimų rezultatų publikuoti tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose, rezultatus pristatyti tarptautinėse...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant tyrimus cheminės ekologijos srityje, gebėjimas taikyti elektrofiziologinius bei dujų chromatografijos tyrimų metodikas, analizuoti...
 

2021.06.30

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (CHEEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant tyrimus cheminės ekologijos srityje, gebėjimas taikyti elektrofiziologinius bei dujų chromatografijos tyrimų metodikas, analizuoti duomenis, rengti aukšto bei aukščiausio lygio mokslines publikacijas, atlikti tyrimus laboratorijos ir lauko sąlygomis. Darbo pobūdis: augalų, mielių ir fitofagų sąveikų tyrimai, lakių organinių junginių biologinio aktyvumo įvertinimas, kairomoninių bei feromoninių gaudyklių vabzdžiams naudojimas, duomenų valdymas ir statistinė analizė. Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Žuvų ekologijos laboratorijoje, terminuotai, 2 metų užduočiai „Retų (Sabanejewia baltica, Rhynchocypris percnurus) ir invazinių žuvų rūšių paplitimas, buveinių pasirinkimas, populiacijų būklė“, vykdyti (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų...
 

2021.06.10

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (ŽUVEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Žuvų ekologijos laboratorijoje, terminuotai, 2 metų užduočiai „Retų (Sabanejewia baltica, Rhynchocypris percnurus) ir invazinių žuvų rūšių paplitimas, buveinių pasirinkimas, populiacijų būklė“, vykdyti (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant ilgalaikius vandens ekosistemų ekologijos, žuvų bioįvairovės, paplitimo, gausumo, augimo, citogenetikos, bendrijų ir populiacijų būklės, struktūros bei išteklių tyrimus; atliekant gamtosauginius bei monitoringo darbus, ekspertizes, saugomų bei invazinių rūšių tyrimus; dalyvavimas mokslinėse programose bei projektuose; gebėjimas savarankiškai planuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus, korektiškai surinkti tyrimų duomenis, juos analizuoti ir apibendrinti; patirtis dirbant su multimetrais, valtimis, elektrožūklės aparatais, žvejybiniais tinklais, GPS ir...

plačiau