Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo (1 pareigybė, 20 val. per mėnesį) pareigas P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje, projekto „Natūralūs anti-α-Gal antikūnai ir apsauga nuo paukščių maliarijos“ („AVIGAL”, finansavimo sutartis su LMT Nr....
 

2022.05.12

Skelbiamas konkursas eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje, projekto vykdymui

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo (1 pareigybė, 20 val. per mėnesį) pareigas P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje, projekto „Natūralūs anti-α-Gal antikūnai ir apsauga nuo paukščių maliarijos“ („AVIGAL”, finansavimo sutartis su LMT Nr. S-MIP-22-52) vykdymo laikotarpiui. Pretendentų privalumai: patirtis vykdant paukščių maliarinių parazitų, jų šeimininkų bei vektorių tyrimus, gebėjimas atlikti molekulinę parazitų identifikaciją ir vektorių mikrobiotos analizę, darbo patirtis analizuojant genominius duomenis. Darbo pobūdis: medžiagos rinkimas lauko tyrimų metu, medžiagos paruošimas metagenominei sekoskaitai, gautų mikrobiotos genominių duomenų analizė, eksperimentinis darbas su laboratoriniais gyvūnais. Reikalavimai pretendentams: Į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai:  patirtis vykdant ekotoksikologinius skirtingos kilmės toksinių medžiagų ir jų mišinių sukeltų fiziologinių, biocheminių, hematologinių bei elgsenos...
 

2022.05.03

Skelbiamas konkursas eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai:  patirtis vykdant ekotoksikologinius skirtingos kilmės toksinių medžiagų ir jų mišinių sukeltų fiziologinių, biocheminių, hematologinių bei elgsenos rodiklių žuvims tyrimus. Gebėjimas analizuoti ir interpretuoti gautus duomenis, naudojant šiuolaikines statistines programas. Darbo pobūdis:  tyrimai, numatyti LR Vyriausybės patvirtintoje programoje „Nano- ir mikrodarinių ekotoksikologinio poveikio skirtingo trofinio lygmens ir vystymosi organizmams dėsningumų ir mechanizmų tyrimai aplinkos kaitos kontekste“, cheminių, biologinių ir fizinių stresorių ir jų mišinių sąveikos žuvims kompleksiškai vertinant elgsenos, fiziologinius ir biocheminius rodiklius, neinvazinių biožymenų paieška ir pritaikymas (a)biotinių stresorių...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Entomologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant vabzdžių taksonomijos tyrimus, gebėjimas identifikuoti dvisparnius vabzdžius, ruošti vabzdžių struktūrų preparatus morfologijos tyrimams,...
 

2022.04.07

Skelbiamas konkursas eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Entomologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Entomologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant vabzdžių taksonomijos tyrimus, gebėjimas identifikuoti dvisparnius vabzdžius, ruošti vabzdžių struktūrų preparatus morfologijos tyrimams, analizuoti surinktus duomenis, rengti kokybiškas vabzdžių bei jų dalių iliustracijas, aukšto lygio mokslines publikacijas. Darbo pobūdis: ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos „Biologinės įvairovės ir buveinių būklės bei dinamikos tyrimai, išsaugojimo bei atkūrimo mokslinis pagrindimas” užduočių vykdymas, vabzdžių identifikavimas, jų ekologijos tyrimas, vaizdinės medžiagos bei publikacijų rengimas, entomologinių kolekcijų pildymas ir tvarkymas. Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie...

plačiau