Akademinės etikos komisija

Akademinės etikos komisijos nariai:

dr. Jūratė Karosienė, Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja (tel. (5) 272 99 31, el. p. jurate.karosiene@gamtc.lt) - Komisijos pirmininkė 

dr. Algimantas Paškevičius Biodestruktorių tyrimų laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas (tel. (5) 271 17 23; el. p. algimantas.paskevicius@gamtc.lt) - Komisijos pirmininkės pavaduotojas 

dr. Ieva Baužienė Geoaplinkos tyrimų laboratorijo mokslo darbuotoja (el. p. ieva.bauziene@gamtc.lt) - Komisijos sekretorė 

dr. Vytautas Kesminas Žuvų ekologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas (tel.  (5) 269 76 53, el. p. vytautas.kesminas@gamtc.lt)

prof. habil. dr. Jonas Rimantas Stonis Entomologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas (el. p. stonis.biotaxonomy@gmail.com; jonas.stonis@gamtc.lt)

dr. Dalia Kisielienė Kvartero tyrimų laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja (tel. (5) 210 47 07, el. p. dalia.kisieliene@gamtc.lt)

 

Akademinės etikos komisijos dokumentai:

  1. Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2011 m. sausio 27 d. patvirtintas Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų ir tyrėjų akademinės etikos kodeksas.
  2. Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2011 m. balandžio 18 d. patvirtintas Gamtos tyrimų centro Akademinės etikos komisijos darbo reglamentas.