Finansinės ataskaitos

2022 metai

 1. 2022 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys
 2. 2022 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metai

 1. 2021 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys
 2. 2021 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys
 3. 2021 m. gruodžio 31 d. biudžeto ataskaitų rinkinys
 4. 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metai

 1. 2020 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys
 2. 2020 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys
 3. 2020 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys
 4. 2020 m. gruodžio 31 d. biudžeto ataskaitų rinkinys
 5. 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

 

2019 metai

 1. 2019 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys
 2. 2019 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys
 3. 2019 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys
 4. 2019 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
 5. 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

 

2018 metai

 1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis
 2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis
 3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2018-03-31)
 4. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
 5. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
 6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2018-06-30)
 7. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 8. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 9. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2018-09-30)
 10. Finansavimo sumų likučiai pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 11. 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metai

 1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
 2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
 3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2017-03-31)
 4. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
 5. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
 6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2017-06-30)
 7. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 8. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 9. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2017-09-30)
 10. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
 11. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
 12. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2017-12-31)
 13. Finansavimo sumų likučiai pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
 14. 2017 metų finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

2016 metai

 1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis
 2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis
 3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016-03-31)
 4. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis
 5. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis
 6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016-06-30)
 7. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 8. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 9. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016-09-30)
 10. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
 11. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
 12. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016-12-31)