Misija

Gamtos tyrimų centras (toliau – Centras) yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas.

Centras – viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip valstybės biudžetinė įstaiga ir vykdantis valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ar ūkio subjektams svarbius ilgalaikius Centro įstatuose nustatytų krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą.

Centro steigėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybė.