Medžioklės stacionaras

  

   Gamtos tyrimų centro medžioklės tyrimų stacionaras „Vilkaraistis“

   Gamtos tyrimų centro medžioklės tyrimų stacionaro „Vilkaraistis“  plotų prižiūrėtojas:

          

   Vyresn. mokslo darbuotojas dr. Vytautas Kesminas

   Darbo tel. (8 5) 269 7653

   Mob. tel. 8 687 77 112

   El. p.  v.kesminas1@gmail.com; vytautas.kesminas@gamtc.lt

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2013 m gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1–918 „Dėl mokslo ir mokymo medžioklės  plotų naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtintas asmenų sąrašas galinčių vykdyti medžiojamųjų gyvūnų gausumo reguliavimo darbus Gamtos tyrimų centro medžioklės tyrimų stacionare „Vilkaraistis“:

 

Dr. Vytautas Kesminas

Dr. Valentas Katinas

Dr. Petras Bluzma 

Jonas Zdanevičius

Juozas Zdanevičius

Jonas Giedraitis

Ramūnas Giedraitis

Aldas Kesminas

Gamtos tyrimų centro medžioklės tyrimo stacionaro "Vilkaraistis" programa 2022–2023 m.

Gamtos tyrimų centro medžioklės tyrimo stacionaro "Vilkaraistis" programa 2021–2022 m.

Gamtos tyrimų centro medžioklės tyrimo stacionaro "Vilkaraistis" patikslinta programa 2014–2015 m.

Gamtos tyrimų centro medžioklės tyrimo stacionaro "Vilkaraistis" tvarkymo programa 2020–2021 m.

Gamtos tyrimų centro medžioklės tyrimo stacionaro "Vilkaraistis" tvarkymo programa 2018–2019 m.

 

Gamtos tyrimo centro medžioklės tyrimo stacionaro “Vilkaraistis“ ataskaita apie mokslo ir mokymo medžioklės plotuose taikytų gyvūnijos apsaugos ir naudojimo bei gausos reguliavimo priemones 2021-2022 m. medžioklės sezonams

Gamtos tyrimo centro medžioklės tyrimo stacionaro “Vilkaraistis“ ataskaita apie mokslo ir mokymo medžioklės plotuose taikytų gyvūnijos apsaugos ir naudojimo bei gausos reguliavimo priemones 2020-2021 m. medžioklės sezonams

Gamtos tyrimo centro medžioklės tyrimo stacionaro “Vilkaraistis“ ataskaita apie mokslo ir mokymo medžioklės plotuose taikytų gyvūnijos apsaugos ir naudojimo bei gausos reguliavimo priemones 2019-2020 m. medžioklės sezonams

Informacija apie sumedžiotus žvėris ir paukščius Gamtos tyrimo centro medžioklės stacionare „Vilkaraistis“ per 2021 metų medžioklės sezoną