Didžiausias pasaulio lobis – biologinė įvairovė

         

Gegužės 22-ją švenčiame Tarptautinę biologinės įvairovės dieną. Ši data pasirinkta ne atsitiktinai...

        Gyvojo pasaulio pažinimas plėtėsi ir gilėjo labai sunkiai: mūsų protėviai kūrė pasaulio stebuklais vadinamus monumentus, pastatė piramides, o apie gyvūnus ir augalus žinojo visai nedaug: tik tiek, kiek žinių reikėjo juos naudojant. Prieš 500 metų daryti gyvūnijos įvairovės aprašai dažnai tokie prieštaringi ar klaidinantys, kad juos galima vadinti pasakomis, prieš 300 metų  atlikti pirmi faunų ir florų (rūšių sąstatų) apibendrinimai nors ir progresyvesni, bet gana paviršutiniški. Tik po  K. Linėjaus binarinės sistemos sukūrimo pasaulis sujudo teikti vardus visiems iki tol žinotiems, bet įvairiai vadintiems objektams. Tada atsirado nauja kryptis, mecenuojama pasaulio turtuolių ir monarchų – kaupti kolekcijas, aprašinėti faunas ir floras.

          Lietuvoje tik 20 amžiuje, antroje jo pusėje pagaliau sulaukta pilno floros sąvado, pradėtas grybų floros aprašymas. Na, o tai, kas turėtų būti  labiausiai pažįstama – gyvūnija – iki šiol lieka dar atvira detaliems tyrimams. Biologinės įvairovės – augalų, gyvūnų ir grybų rūšių, augančių ir gyvenančių Lietuvoje – preliminarus sąrašas, mūsų duomenimis, yra šiek tiek virš 30 tūkstančių, o švedai aprašė gerokai virš 52 tūkstančių rūšių daugialąsčių. Vadinasi – turime apie ką galvoti ir ko siekti.

         Samprata „biologinė įvairovė“ gana nauja – ji įteisinta 1992 m. gegužės 22 d. Rio de Žaneire pasirašytoje Biologinės įvairovės konvencijoje. Ją 1995 m. ratifikavo Lietuvos seimas, o gerokai iki šio akto buvo pradėta dirbti minint kompleksišką gyvosios gamtos vardą – biologinė įvairovė.  Konvencija biologinę įvairovę apibrėžia kaip visų gyvų organizmų, įskaitant ir ekosistemas bei ekologinius kompleksus, kurių dalimi šie organizmai yra, visumą.

         Biologinės įvairovės konvencija gimė kaip visų progresyvių minčių išraiška: pasaulio valstybės, jų lyderiai suprato, kad nevaldomas gamtos išteklių naudojimas, atsainus gyvosios gamtos svarbos neigimas jau atliko milžinišką vaidmenį: žmonija skaičiuoja ne išsaugotas, o išnykusias rūšis. Tiesa, dažnai rūšių retėjimas ir nykimas pateikiamas kaip savotiška sensacija, todėl šie faktai yra dar labiau įsimena ir šokiruoja.  

         Problemos, kurias išryškino Biologinės įvairovės konvencijos patirtis, tiesiogiai susietos su žmogaus poreikiais, jo veikla. Tačiau dar labiau aštrėja saugomų teritorijų poreikis ir daugelio valstybių, kurias mes laikomi egzotiškomis, atstovų prisipažinimas: mes neturime vietų, kur dar galima būtų spėti jas įsteigti – viskas jau pakeista, nualinta. Europos valstybės siūlo nepamiršti pačių svarbiausių konvencijos tikslų ir kiekvienoje konvencijos konferencijoje primena globalios taksonominės iniciatyvos uždavinius: kuo skubiau mokytis pažinti savo biologinę įvairovę,  rinkti jos pavyzdžius, skubėti ją aprašyti. Ne paslaptis – dalis rūšių gali žūti, būti sunaikintis kartu su savo buveinėmis taip ir nespėjus jų aprašyti.   

       Biologinės įvairovės pažinimas ir duomenys apie ją labai skiriasi: vienaip ją pažįsta ir supranta specialistai, kitaip  - visuomenė. Detalios žinios, esama būklė, gausos dinamika ir ypač – rūšių ar jų grupių retėjimas, nykimas – ši informacija apie biologinę įvairovę renkama labai sunkiai, tam būtinos ne tik lėšos, bet ir atitnkamas  gerai parengtų tyrėjų skaičius. Kasmet pasaulyje aprašoma tūkstančiai bestuburių rūšių, tačiau pakankamai daug aptinkama ir iki tol nepažintų, neaprašytų ir mokslui nežinomų roplių, žuvų, net paukščių  ir žinduolių. Dar iki šiol Europos valstybės tvarko seniai (kartais – ir prieš 100 metų) surinktas zoologines kolekcijas, kuriose randama neaprašytų rūšių.  Kai kurios tų rūšių dabar gamtoje  nesutinkamos ar yra be galo retos.

          Gamtos mums dovanojamas didelis lobis – biologinė  įvairovė – gali būti neįvertinamas finasine išraiška. Tačiau nuo to jo vertė tikrai nemažėja ir požiūris į jį  keistis negali.

 

Nuotraukoje: Didžioji krakšlė

Tekstas ir nuotrauka Selemono Paltanavičiaus