Lietuviškas gandras – Pietų Afrikos Respublikoje

Gamtos tyrimų centro Paukščių ekologijos laboratorijos mokslininkai, talkinant Ventės rago ornitologinės stoties darbuotojams, yra sužymėję GPS-GSM telemetriniais paukščių sekimo siųstuvais devynis suaugusius baltuosius gandrus (Ciconia ciconia).

Nuotraukoje: Siųstuvėliu paženklintas baltasis gandras

Telemetrinių siųstuvų pagalba bus surinkti duomenys apie baltųjų gandrų migracinius kelius, skrydžio aukštį, greitį, taip pat bus gauta informacija apie paukščių sustojimo vietas migracijos metu, buveinių naudojimą žiemavietėse bei grįžimą  į perimvietes.

Visi sužymėti gandrai rugpjūčio antroje pusėje, šiek tiek anksčiau negu praėjusiais metais, pakilo migracinei kelionei. Deja, skrendant per Turkijos teritoriją, vieno paukščio siųstuvo duomenų perdavimas nutrūko. Tai galėjo įvykt dėl to, kad gandras pasiliko teritorijoje, kurioje nėra GSM ryšio, todėl kol kas informacijos apie jį neturime. Visi kiti gandrai sėkmingai pasiekė žiemavietes Afrikoje: Egipte bei Sahelio srityje. 

Tiesa,  vienas paukštis nepasiliko žiemoti Sahelyje, bet trumpai stabtelėjęs, tęsė kelionę tolyn į pietus ir šiuo metu yra apsistojęs Pietų Afrikoje, netoli Keiptauno miesto.

Palinkėkime mūsų gandrams sėkmingai peržiemoti ir pavasarį saugiai sugrįžti į gimtuosius lizdus.

 

 

Gamtos tyrimų centro informacija