Siųstuvėliais ženklinti gandrai sugrįžo!

Gamtos tyrimų centro mokslininkai, bendradarbiaudami su Ventės rago ornitologinės stoties ornitologais, jau antrus metus seka 7 Lietuvoje  siųstuvėliais paženklintų baltųjų gandrų keliones. Šis tyrimų metodas padeda atskleisti daug paukščių biologijos savybių, įpročių. Tokius duomenis sukaupti gandrus žieduojant ant kojų dedamais žiedais nepavyko juos žieduojant nuo pat 1929 metų.

Paukščių ekologijos laboratorijos vadovas dr. Mindaugas Dagys visą žiemą sekė  perduodamus siųstuvėlio duomenis apie Pietų Afrikos Respublikoje žiemojusio  gandro vietinius maršrutus – paukštis kas rytą pro pavojingą objektą, aerodromą (gandrai dažnai susiduria su lėktuvais) skrisdavo maitintis į miesto sąvartyną. Skristi namo jis pakilo sausio paskutinę dieną.  Kiti 6 gandrai žiemojo Vidurio Afrikoje ir skrydin į tėvynę susiruošė gerokai vėliau. Kur jie dabar?

Kovo 19 d. vienas iš Vidurio Afrikoje žiemojusių gandrų sugrįžo į Ventės ragą. Po kelių dienų parlėkė šio patinėlio porininkė, kurios siųstuvėlis sugedo ir duomenų nesiuntė.  Kovo 25 d., per pačias gandrines, kitas žymėtas gandras parskrido į savo lizdą Kiškių kaime netoli Kintų. Vienas gandras šiuo metu „poilsiauja“ sąvartyne netoli Stambulo. Beje, net 3 gandrai skirtingu metu lankėsi, maitinosi tame pačiame sąvartyne. Migracijų metu tokios vietos yra patikima mitybinė bazė.

Tačiau gandro, pakilusio skristi iš Pietų Afrikos, dar neregėti. Mokslininkai susirūpinę jo likimu ir laukia bet kokių pranešimų.

 

Gamtos tyrimų centro informacija

Selemono Paltanavičiaus nuotrauka