Mokslo taryba

Mokslo tarybos nariai:

 • prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas; 
 • prof. dr. Albertas Bitinas;
 • dr. Mindaugas Dagys;
 • dr. Darius Daunys;
 • Algirdas Klimavičius;
 • dr. Vaidas Palinauskas, MT pavaduotojas;
 • prof. dr. Algimantas Paulauskas;
 • dr. Ingrida Prigodina-Lukošienė;
 • dr. Valerijus Rašomavičius, MT pirmininkas;
 • doc. dr. Elena Servienė, MT sekretorė;
 • dr. Miglė Stančikaitė;
 • prof. dr. Edita Sužiedėlienė;
 • doc. dr. Julius Taminskas;
 • habil. dr. Gediminas Valkiūnas;
 • dr. Tomas Virbickas.

 

Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos nutarimai:

 1. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (galioja nuo 2023-01-01)
 2. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (galioja nuo 2019-01-01)

 3. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (galioja nuo 2018-01-01)

 4. Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2015 m. spalio 22 d. patvirtintas Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro konkursų ir atestacijų mokslo darbuotojų pareigoms eiti komisijos darbo reglamentas;

 5. Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2015 m. spalio 22 d. patvirtintas Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro konkurso ir atestacijos mokslo darbuoto pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas;

            Atestacijos dalyvio anketa

 1. Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2011 m. gruodžio 21 d. patvirtintas Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (pakeitimai patvirtinti 2014-12-17);

 2. Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2011 m. sausio 27 d. patvirtintas Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų ir tyrėjų akademinės etikos kodeksas;

 3. Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2010 m. birželio 29 d. patvirtintas Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos darbo reglamentas (pakeitimai patvirtinti 2013-10-15);