Priežiūros taryba

Gamtos tyrimų centro Priežiūros tarybos nariai:

  • akad. Juozas Kulys;
  • prof. Arūnas Bukantis;
  • prof. Regina Prapiestienė;
  • prof. Dainius H. Pauža;
  • dr. Daiva Semėnienė;
  • dr. Dainius Lygis;
  • Aušra Gribauskienė.

 

Gamtos tyrimų centro priežiūros tarybos darbo reglamentas