Priežiūros taryba

Gamtos tyrimų centro priežiūros tarybos nariai:

  • Akad. Juozas Kulys;
  • Prof. Arūnas Bukantis;
  • Prof. Regina Prapiestienė;
  • Prof. Dainius H. Pauža;
  • Dr. Daiva Semėnienė;
  • Dr. Dainius Lygis;
  • Aušra Gribauskienė.

Gamtos tyrimų centro priežiūros tarybos darbo reglamentas