Vidiniai norminiai dokumentai

Gamtos tyrimų centro dokumentai

 1. Gamtos tyrimų centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas, patvirtintas Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-96 ir prašymo forma

 2. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (galioja nuo 2023-01-01)

 3. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (galioja nuo 2019-01-01)

 4. Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos rinkimų reglamentas, patvirtintas Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-18

 5. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro afiliacijos nuostatai 2019 m. lapkričio 26 d. patvirtinti Gamtos tyrimų centro direktoriaus įsakymu Nr. V-101

 6. Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2019 sausio 28 d. įsakymas Nr. V-4 „Asmens duomenų tvarkymo Gamtos tyrimų centre taisyklės (privatumo politika)“

 7. Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2017 gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-33 „Gamtos tyrimų centro žinių ir technologijų perdavimo grupės nuostatai“

 8. Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2017 gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-34 „Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro intelektinės nuosavybės valdymo ir žinių perdavimo nuostatai“

 9. Gamtos tyrimų centro Konkursų ir atestacijos mokslo pareigoms eiti komisijos sudėtis, patvirtinta Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu V-126

 10. Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2013 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. V-166 „Dėl Gamtos tyrimų centro Atviros prieigos centro atsakingųjų už įrangos naudojimą ir apskaitą skyrimo”

 11. Atviros prieigos centro įrangos apkrovimo skaičiavimo taisyklės, patvirtintos Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2013 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-165

 12. Gamtos tyrimų centro Atviros priegos centro taisyklės, patvirtintos Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2013 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-123

 13. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro kamieninio padalinio darbo reglamentas patvirtintas Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-95

 14. Gamtos tyrimų centro Darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. ISAK-05-11-1

 15. Gamtos tyrimų centro darbuotojų naudojimosi internetu bei elgesio skaitmeninėje erdvėje taisyklės, patvirtintos Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-196

 16. Gamtos tyrimų centro konfidencialios bei komersinės paslapties statusą turinčios infromacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi taisyklės ir konfidencialumo laikymosi pasižadėjimo forma, patvirtinti Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-196
 17. Gamtos tyrimų centro Lyčių lygybės planas 2022-2027 m. patvirtintas Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2022 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-43

 18. Gamtos tyrimų centro lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas patvirtintas Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2022 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-76

 

Gamtos tyrimų centro mokslinės veiklos ataskaitos

 1. Gamtos tyrimų centro 2021 metų veiklos ataskaita (Gamtos tyrimų centro direktoriaus pranešimas)

 2. Gamtos tyrimų centro 2020 metų veiklos ataskaita (Gamtos tyrimų centro direktoriaus pranešimas)

 3. Gamtos tyrimų centro 2019 metų veiklos ataskaita (Gamtos tyrimų centro direktoriaus pranešimas)

 4. Gamtos tyrimų centro 2018 metų veiklos ataskaita (Gamtos tyrimų centro direktoriaus pranešimas)

 5. Gamtos tyrimų centro 2017 metų veiklos ataskaita (Gamtos tyrimų centro direktoriaus pranešimas)

 6. Gamtos tyrimų centro 2016 metų veiklos ataskaita (Gamtos tyrimų centro direktoriaus pranešimas)

 7. Gamtos tyrimų centro 2015 metų veiklos ataskaita (Gamtos tyrimų centro direktoriaus pranešimas)

 8. Gamtos tyrimų centro 2014 metų veiklos ataskaita (Gamtos tyrimų centro direktoriaus pranešimas)

 9. Gamtos tyrimų centro 2013 metų veiklos ataskaita (Gamtos tyrimų centro direktoriaus pranešimas)

 10. Gamtos tyrimų centro 2012 metų veiklos ataskaita (Gamtos tyrimų centro direktoriaus pranešimas)

 11. Gamtos tyrimų centro 2012 metų mokslinės veiklos ataskaita

 12. Gamtos tyrimų centro 2011 metų mokslinės veiklos ataskaita

 13. Gamtos tyrimų centro 2010 metų mokslinės veiklos ataskaita