Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatos