Carolina Hernández-Lara

Paukščių hemosporidiozės sukeltų vidaus organų pažeidimų patogenezės mechanizmai

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Stažuotoja: dr. Carolina Hernández-Lara 

Projekto kodas: 09.3.3-LMT-K-712-19-0005.

Projekto trukmė: 2020-08-06 – 2022-08-04.

Finansavimo šaltinis: ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – gauti naujų žinių ir parengti jauną specialistą gebantį tirti paukščių hemosporidinių parazitų egzoeritrocitinių stadijų (EES) sukeltų patologijų mechanizmus.

Paukščių maliariniai (Plasmodium spp.) ir jiems giminingi hemosporidiniai parazitai (Haemosporida) yra biologiškai nepaprastai įvairūs kosmopolitiniai patogenai. Jų transmisija vyksta visame pasaulyje. Tačiau buvo manoma, kad daugumos rūšių hemosprodijos nėra labai patogeniškos paukščiams. Pastaruoju metu naudojant tiek molekulinius, tiek histopatologinius tyrimo metodus buvo įrodyta, kad hemosporidijos yra virulentiškos ir net gali sukelti šeimininko (ypač neadaptuoto paukščio) mirtį, nes parazito egzoeritrocitinės stadijos (ESS) pažeidžia paukščio vidaus organus. Tai skatina inicijuoti tyrimus, kurie padėtų geriau suprasti šių plačiai paplitusių paukščių parazitų sukeltų patologijų mechanizmus. Neseniai sukurti jautrūs chromogeninės in situ hibridizacijos (CISH) metodai suteikia unikalias galimybes spręsti šią problemą, kuri ypač grėsminga dėl to, kad yra glaudžiai susijusi su gyvūnų sveikata. Doktorantūros projekto metu stažuotoja tyrė hemosporidinių parazitų biologinę įvairovę, filogenetinius ryšius ir ekologiją, tačiau neturi patirties tiriant EES vystymąsi bei taikant CISH metodus. Gamtos tyrimų centras yra viena iš pirmaujančių tyrimų institucijų, sėkmingai plėtojančių paukščių maliarijos ir jiems giminingų hemosporidinių parazitų patogeniškumo tyrimus. Siūlome atlikti tarpdisciplininį fundamentinį tyrimą, kuris padės geriau suprasti ligą, kurią paukščiams sukelia šie patogenai. Tyrimai yra svarbūs geresniam patologijų, kurias sukelia hemosporidiozės, supratimui ir svariai prisidės prie gyvūnų sveikatos bei laukinės gamtos išsaugojimo politikos tobulinimo. Stažuotės tarptautiniuose molekulinės biologijos centruose, suplanuotos įgyvendinant šį projektą, suteiks galimybių pasirengti aukšto lygio tyrimams, o taip pat parsivežti naujų mokslinių įgūdžių į gimtąją šalį.