Geologijos ir geografijos institutas

Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorija

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
prof. habil. dr.
Jonas Mažeika
Laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas (5) 210 47 03
jonas.mazeika@gamtc.lt
405, 413
dr.
Rimantas Petrošius
Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 03
rimantas.petrosius@gamtc.lt
407, 408
dr.
Rūtilė Pukienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 03
rutile.pukiene@gamtc.lt
402
dr.
Olga Jefanova
Mokslo darbuotoja (5) 210 47 03
olga.jefanova@gamtc.lt
402, 409, 412
dr.
Žana Skuratovič
Mokslo darbuotoja (5) 210 47 03
zana.skuratovic@gamtc.lt
416
Nijolė Skuodienė Inžinierė (5) 210 47 03
nijole.skuodiene@gamtc.lt
410, 411, 416
Juozas Kapeckas Vyresnysis technikas (5) 210 47 03
juozas.kapeckas@gamtc.lt
414
Kęstutis Peseckas Doktorantas (5) 210 47 03
kestutis.peseckas@gamtc.lt
402
Darius Valūnas Doktorantas (5) 210 47 03
darius.valunas@gamtc.lt
402

Geoaplinkos tyrimų laboratorija

doc. dr.
Kęstutis Jokšas
Laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 12; +370 687 700 64
kestutis.joksas@gamtc.lt
525
dr.
Darius Jarmalavičius
Vyresnysis mokslo darbuotojas
darius.jarmalavicius@gamtc.lt
506
doc. dr.
Donatas Pupienis
Vyresnysis mokslo darbuotojas -
donatas.pupienis@gamtc.lt
502
dr.
Eva Raudonytė-Svirbutavičienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 12
eva.svirbutaviciene@gamtc.lt
508
dr.
Rimutė Stakėnienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
rimute.stakeniene@gamtc.lt
509
dr.
Ričardas Taraškevičius
Vyresnysis mokslo darbuotojas +370 674 990 95
ricardas.taraskevicius@gamtc.lt
529
dr.
Rimantė Zinkutė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
rimante.zinkute@gamtc.lt
528
dr.
Gintautas Žilinskas
Vyresnysis mokslo darbuotojas
gintautas.zilinskas@gamtc.lt
507
dr.
Ieva Baužienė
Mokslo darbuotoja -
ieva.bauziene@gamtc.lt
517
doc. dr.
Margarita Jankauskaitė
Mokslo darbuotoja -
margarita.jankauskaite@gamtc.lt
518

Giluminės geologijos laboratorija

dr.
Gražina Skridlaitė
Laboratorijos vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 10, (5) 210 47 09
grazina.skridlaite@gamtc.lt
535b
prof. habil. dr.
Saulius Šliaupa
Vyriausiasis mokslo darbuotojas (5) 210 47 10
saulius.sliaupa@gamtc.lt
535a
dr.
Laurynas Šiliauskas
Mokslo darbuotojas (5) 210 47 10, (5) 210 47 09
laurynas.siliauskas@gamtc.lt
534b, 108, 109
dr.
Rasa Šliaupienė
Mokslo darbuotoja -
rasa.sliaupiene@gamtc.lt
534a
dr.
Agnė Venckutė-Aleksienė
Mokslo darbuotoja (5) 210 47 09
agne.aleksiene@gamtc.lt
534a
dr.
Rimantas Petrošius
Inžinierius (5) 210 47 09
rimantas.petrosius@gamtc.lt
108, 109, 407
dr.
Gailė Žalūdienė
Inžinierė (5) 210 47 09
gaile.zaludiene@gamtc.lt
534b, 108, 109
Jonas Liugas Doktorantas
jonasliugas@gmail.com
607
Julita Stankevič Doktorantė -
julita.stankevic@gamtc.lt
607

Klimato ir vandens tyrimų laboratorija

doc. dr.
Julius Taminskas
Laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas (5) 210 47 06; +370 650 156 04
julius.taminskas@gamtc.lt
511
dr.
Rasa Šimanauskienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 06
rasa.simanauskiene@gamtc.lt
512
dr.
Aldona Baubinienė
Mokslo darbuotoja
aldona.baubiniene@gamtc.lt
611
dr.
Rita Linkevičienė
Mokslo darbuotoja (5) 210 47 06
rita.linkeviciene@gamtc.lt
512
dr.
Jonas Satkūnas
Mokslo darbuotojas +370 687 808 27
jonas.satkunas@gamtc.lt
533
dr.
Gintarė Slavinskienė
Mokslo darbuotoja (5) 210 47 09; +370 615 457 92
gintare.slavinskiene@gamtc.lt
217
dr.
Vaidotas Valskys
Mokslo darbuotojas +370 670 034 60
vaidotas.valskys@gamtc.lt
611
Kazimieras Dilys Vyresnysis inžinierius
kazimieras.dilys@gamtc.lt
531
Nijolė Skuodienė Chemikė -
nijole.skuodiene@gamtc.lt
532
Simonas Danielius Doktorantas
simonas.danielius@gamtc.lt
512
Egidijus Jurkus Doktorantas
egis.jurkus@gmail.com
512
Gintautas Kibirkštis Doktorantas
gintautas.kibirkstis@gamtc.lt
512
Vytautas Minkevičius Doktorantas
vytautas.minkevicius@gamtc.lt
512

Kvartero tyrimų laboratorija

dr.
Vaida Šeirienė
Laboratorijos vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 07; +370 656 153 38
vaida.seiriene@gamtc.lt
515
prof. dr.
Albertas Bitinas
Vyriausiasis mokslo darbuotojas +370 687 808 26
albertas.bitinas@gamtc.lt
522
dr.
Miglė Stančikaitė
Vyriausioji mokslo darbuotoja
migle.stancikaite@gamtc.lt
527
dr.
Ingrida Bagdanavičiūtė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
ingrida.bagdanaviciute@gamtc.lt
526
dr.
Dalia Kisielienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 07
dalia.kisieliene@gamtc.lt
516
dr.
Gražyna Kluczynska
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 07
grazyna.kluczynska@gamtc.lt
605a
dr.
Laura Gedminienė
Mokslo darbuotoja
laura.gedminiene@gamtc.lt
dr.
Violeta Pukelytė-Baltrūnienė
Mokslo darbuotoja +370 684 136 31
violeta.pukelyte@gamtc.lt
521
dr.
Marija Žukovskienė
Mokslo darbuotoja +370 600 842 17
marija.zukovskiene@gamtc.lt
611
habil. dr.
Valentinas Baltrūnas
Afilijuotasis mokslininkas +370 671 490 79
valentinas.baltrunas@gamtc.lt
523a
dr.
Neringa Gastevičienė
Tyrėja +370 652 550 02
neringa.gasteviciene@gamtc.lt
605b
Julija Vaitkevičienė Vyresnioji inžinierė (5) 210 47 07; +370 617 076 51
julija.vaitkeviciene@gamtc.lt
606a
Andrejus Petrovas Vyresnysis laborantas
605a
Liudmila Statkūnienė Vyresnioji laborantė (5) 210 47 07
liudmila.statkuniene@gamtc.lt
605a
Eglė Šinkūnė Vyresnioji laborantė (5) 210 47 07
egle.sinkune@gamtc.lt
606b
Tomas Aidukas Doktorantas (5) 210 47 07
tomas.aidukas@gamtc.lt
522
Audrius Armanavičius Doktorantas (5) 210 47 07
audrius.armanavicius@gamtc.lt
524