Geoaplinkos tyrimų laboratorija

Geoaplinkos tyrimų laboratorija, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
doc. dr.
Kęstutis Jokšas
Laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 12; +370 687 700 64
kestutis.joksas@gamtc.lt
525
dr.
Darius Jarmalavičius
Vyresnysis mokslo darbuotojas
darius.jarmalavicius@gamtc.lt
506
doc. dr.
Donatas Pupienis
Vyresnysis mokslo darbuotojas -
donatas.pupienis@gamtc.lt
502
dr.
Eva Raudonytė-Svirbutavičienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 12
eva.svirbutaviciene@gamtc.lt
508
dr.
Rimutė Stakėnienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
rimute.stakeniene@gamtc.lt
509
dr.
Ričardas Taraškevičius
Vyresnysis mokslo darbuotojas +370 674 990 95
ricardas.taraskevicius@gamtc.lt
529
dr.
Rimantė Zinkutė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
rimante.zinkute@gamtc.lt
528
dr.
Gintautas Žilinskas
Vyresnysis mokslo darbuotojas
gintautas.zilinskas@gamtc.lt
507
dr.
Ieva Baužienė
Mokslo darbuotoja -
ieva.bauziene@gamtc.lt
517
doc. dr.
Margarita Jankauskaitė
Mokslo darbuotoja -
margarita.jankauskaite@gamtc.lt
518
Rasa Janušaitė Doktorantė
rasa.janusaite@gamtc.lt
506
Viktoras Karaliūnas Doktorantas
viktoras.karaliunas@gamtc.lt
502