Botanikos institutas

Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorija

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
dr.
Judita Koreivienė
Laboratorijos vadovė, Vyriausioji mokslo darbuotoja (5) 272 99 31
judita.koreiviene@gamtc.lt
229
dr.
Ričardas Paškauskas
Vyriausiasis mokslo darbuotojas (5) 270 15 03, +370 680 37906
ricardas.paskauskas@gamtc.lt
213
dr.
Jūratė Karosienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 272 99 31
jurate.karosiene@gamtc.lt
215
dr.
Jūratė Kasperovičienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 272 99 31
jurate.kasperoviciene@gamtc.lt
216
dr.
Sigitas Šulčius
Vyresnysis mokslo darbuotojas -
sigitas.sulcius@gamtc.lt
231
dr.
Gediminas Alzbutas
Mokslo darbuotojas +370 615 71542
gediminas.alzbutas@gamtc.lt
231
dr.
Aurika Ričkienė
Mokslo darbuotoja -
aurika.rickiene@gamtc.lt
231
dr.
Ksenija Savadova-Ratkus
Tyrėja (5) 272 99 31
ksenija.savadova-ratkus@gamtc.lt
116
Dmitrij Morudov Biologas (5) 272 99 31
dmitrij.morudov@gamtc.lt
117
Petras Venckus Specialistas -
petras.venckus@gamtc.lt
231
Gelminė Vansevičiūtė Vyresnioji laborantė
gelmine.vanseviciute@gamtc.lt
315
Kornelija Buzytė Vyresnioji laborantė (5) 272 99 31
215
Arnoldas Maslovskis Vyresnysis laborantas (5) 272 99 31
231
Valiantsin Lukashevich Doktorantas -
valiantsin.lukashevich@gamtc.lt
231
Izabelė Šuikaitė Doktorantė
izabele.suikaite@gamtc.lt
216
Antanina Ušinskienė Doktorantė
antanina.usinskiene@gmail.com
217

Augalų fiziologijos laboratorija

dr.
Sigita Jurkonienė
Laboratorijos vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja (5) 272 90 47
sigita.jurkoniene@gamtc.lt
429
dr.
Jurga Jankauskienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 272 98 39
jurga.jankauskiene@gamtc.lt
402
dr.
Viktorija Vaštakaitė-Kairienė
Podoktorantūros stažuotoja, vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 272 90 47
viktorija.vastakaite-kairiene@gamtc.lt
429
dr.
Vaidevutis Šveikauskas
Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 272 90 47
vaidevutis.sveikauskas@gamtc.lt
417
dr.
Virgilija Gavelienė
Mokslo darbuotoja (5) 272 98 39
virgilija.gaveliene@gamtc.lt
404
dr.
Elžbieta Jankovska-Bortkevič
Mokslo darbuotoja (5) 272 98 39
elzbieta.jankovska@gamtc.lt
417
dr.
Rima Mockevičiūtė
Mokslo darbuotoja (5) 272 98 39
rima.mockeviciute@gamtc.lt
403
Nijolė Bareikienė Inžinierė (5) 272 90 47
nijoke.bareikiene@gamtc.lt
429
Dominykas Laibakojis Vyresnysis laborantas (5) 272 98 39
dominykas.laibakojis@gamtc.lt
403
Božena Šocik Doktorantė (5) 272 98 39
bozena.socik@gamtc.lt
402
Tautvydas Žalnierius Doktorantas (5) 272 90 47
tautvydas.zalnierius@gamtc.lt
403

Augalų patologijos laboratorija

dr.
Daiva Burokienė
Laboratorijos vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 269 72 91
daiva.burokiene@gamtc.lt
433
dr.
Vaidotas Lygis
Vyriausiasis mokslo darbuotojas (5) 272 98 38
vaidotas.lygis@gamtc.lt
435
dr.
Algirdas Ivanauskas
Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 272 98 38
algirdas.ivanauskas@gamtc.lt
421
dr.
Deividas Valiūnas
Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 272 98 38
deividas.valiunas@gamtc.lt
421
dr.
Antanas Matelis
Mokslo darbuotojas (5) 272 98 38
antanas.matelis@gamtc.lt
435
dr.
Goda Mizerienė
Mokslo darbuotoja (5) 272 98 38
goda.mizeriene@gamtc.lt
435
dr.
Marija Žižytė-Eidetienė
Mokslo darbuotoja (5) 272 98 38
marija.zizyte@gamtc.lt
421
Dovilė Čepukoit Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė (5) 272 98 38
dovile.cepukoit@gamtc.lt
434
Jolanta Dunovska Vyresnioji laborantė (5) 272 98 38
jolanta.dunovska@gamtc.lt
434
Ieva Rinkevičiūtė Vyresnioji laborantė (5) 272 98 38
ieva.rinkeviciute@gamtc.lt
434
Martynas Dėlkus Doktorantas (5) 272 98 38
martynas.delkus@gamtc.lt
421
Matas Gavenauskas Doktorantas (5) 272 98 38
matas.gavenauskas@gamtc.lt
434
Karolis Sivickis Biologas, doktorantas (5) 272 98 38
karolis.sivickis@gamtc.lt
421

Biodestruktorių tyrimo laboratorija

dr.
Algimantas Paškevičius
Laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas (5) 271 17 23; +370 673 147 99
algimantas.paskevicius@gamtc.lt
216
dr.
Danguolė Bridžiuvienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 279 66 40
danguole.bridziuviene@gamtc.lt
203
dr.
Jurgita Švedienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 279 66 40; +370 607 879 84
jurgita.svediene@gamtc.lt
202
dr.
Loreta Levinskaitė
Mokslo darbuotoja (5) 279 66 40
loreta.levinskaite@gamtc.lt
203
dr.
Vita Raudonienė
Mokslo darbuotoja (5) 279 66 40
vita.raudoniene@gamtc.lt
202
Aleksandras Švedas Inžinierius (5) 279 66 40
aleksandras.svedas@gamtc.lt
112
Regina Kulša Pagalbinė darbuotoja (5) 279 66 40; +370 603 258 13
regina.kulsa@gamtc.lt
213
Eglė Malachovskienė Biologė, doktorantė (5) 279 66 40
egle.malachovskiene@gamtc.lt
110
Jonas Žvirgždas Doktorantas (5) 279 66 40; +370 603 186 76
jonas.zvirgzdas@gamtc.lt
203

Ekonominės botanikos laboratorija

dr.
Juozas Labokas
Laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 272 99 30
juozas.labokas@gamtc.lt
207
dr.
Kristina Ložienė
Vyriausioji mokslo darbuotoja (5) 272 99 30
kristina.loziene@gamtc.lt
208
dr.
Jolita Radušienė
Vyriausioji mokslo darbuotoja (5) 272 99 30
jolita.radusiene@gamtc.lt
211
dr.
Birutė Karpavičienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 272 99 30
birute.karpaviciene@gamtc.lt
208
dr.
Vaida Vaičiulytė
Podoktorantūros stažuotoja, mokslo darbuotoja (5) 272 99 30; +370 614 380 32
vaida.vaiciulyte@gamtc.lt
208
Giedrė Abrutienė Biologė (5) 272 99 30
giedre.abrutiene@gamtc.lt
208
Julija Danilovienė Doktorantė (5) 272 99 30
julija.daniloviene@gamtc.lt
210
Rūta Jurevičiūtė Doktorantė (5) 272 99 30
ruta.jureviciute@gamtc.lt
210

Floros ir geobotanikos laboratorija

dr.
Valerijus Rašomavičius
Laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas +370 686 708 66
valerijus.rasomavicius@gamtc.lt
301
dr.
Zigmantas Gudžinskas
Vyresn. mokslo darbuotojas -
zigmantas.gudzinskas@gamtc.lt
312
dr.
Ilona Jukonienė
Mokslo darbuotoja -
ilona.jukoniene@gamtc.lt
305
dr.
Jūratė Sendžikaitė
Mokslo darbuotoja -
jurate.sendzikaite@gamtc.lt
307
dr.
Zofija Sinkevičienė
Mokslo darbuotoja -
zofija.sinkeviciene@gamtc.lt
303
dr.
Domas Uogintas
Mokslo darbuotojas -
domas.uogintas@gamtc.lt
313
Vita Monkuvienė Biologė -
vita.monkuviene@gamtc.lt
306
Monika Kalvaitienė Biologė, doktorantė -
monika.subkaite@gamtc.lt
305
Liucija Kamaitytė-Bukelskienė Biologė, doktorantė
liucija.bukelskiene@gamtc.lt
313
Lukas Petrulaitis Biologas, doktorantas +370 648 692 38
lukas.petrulaitis@gamtc.lt
313
Laurynas Taura Biologas, doktorantas
laurynas.taura@gamtc.lt
304

Genetikos laboratorija

prof., dr.
Elena Servienė
Laboratorijos vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja (5) 272 93 63
elena.serviene@gamtc.lt
325, 124
dr.
Juliana Lukša
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 272 93 63
juliana.luksa@gamtc.lt
325, 124
dr.
Živilė Strazdaitė-Žielienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 272 90 82
zivile.strazdaite-zieliene@gamtc.lt
117, 124
dr.
Dominykas Aleknavičius
Podoktorantūros stažuotojas, mokslo darbuotojas (5) 272 90 82
dominykas.aleknavicius@gamtc.lt
dr.
Bazilė Ravoitytė
Mokslo darbuotoja (5) 272 90 82
bazile.ravoityte@gamtc.lt
115, 124
dr.
Iglė Vepštaitė-Monstavičė
Mokslo darbuotoja (5) 272 90 82
igle.vepstaite-monstavice@gamtc.lt
115, 124
dr.
Regina Losinska-Sičiūnienė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja (5) 272 90 82
regina.losinska-siciuniene@gamtc.lt
114, 124
Ramunė Stanevičienė Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė (5) 272 90 82
ramune.staneviciene@gamtc.lt
117, 124
Algirdas Valys Vyresnysis laborantas (5) 272 90 82
114, 124
Guoda Varnelytė Vyresnioji laborantė (5) 272 90 82
guoda.varnelyte@gamtc.lt
114, 124
Agnė Baranauskaitė Doktorantė (5) 272 90 82
agne.baranauskaite@gamtc.lt
114, 124

Mikologijos laboratorija

dr.
Jurga Motiejūnaitė
Laboratorijos vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 269 72 51
jurga.motiejunaite@gamtc.lt
205
dr.
Svetlana Markovskaja
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 269 72 51
svetlana.markovskaja@gamtc.lt
201
dr.
Reda Iršėnaitė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 269 72 51
reda.irsenaite@gamtc.lt
202
dr.
Jonas Kasparavičius
Mokslo darbuotojas (5) 269 72 51
jonas.kasparavicius@gamtc.lt
202