Ekonominės botanikos laboratorija

Ekonominės botanikos laboratorija, Adresas: Žaliųjų Ežerų g. 47

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
dr.
Juozas Labokas
Laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 272 99 30
juozas.labokas@gamtc.lt
207
dr.
Kristina Ložienė
Vyriausioji mokslo darbuotoja (5) 272 99 30
kristina.loziene@gamtc.lt
208
dr.
Jolita Radušienė
Vyriausioji mokslo darbuotoja (5) 272 99 30
jolita.radusiene@gamtc.lt
211
dr.
Birutė Karpavičienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 272 99 30
birute.karpaviciene@gamtc.lt
208
dr.
Vaida Vaičiulytė
Podoktorantūros stažuotoja, mokslo darbuotoja (5) 272 99 30; +370 614 380 32
vaida.vaiciulyte@gamtc.lt
208
Giedrė Abrutienė Biologė (5) 272 99 30
giedre.abrutiene@gamtc.lt
208
Julija Danilovienė Doktorantė (5) 272 99 30
julija.daniloviene@gamtc.lt
210
Rūta Jurevičiūtė Doktorantė (5) 272 99 30
ruta.jureviciute@gamtc.lt
210