Genetikos laboratorija

Genetikos laboratorija, Adresas: Akademijos g. 2

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
prof., dr.
Elena Servienė
Laboratorijos vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja (5) 272 93 63
elena.serviene@gamtc.lt
325, 124
dr.
Juliana Lukša
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 272 93 63
juliana.luksa@gamtc.lt
325, 124
dr.
Živilė Strazdaitė-Žielienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 272 90 82
zivile.strazdaite-zieliene@gamtc.lt
117, 124
dr.
Dominykas Aleknavičius
Podoktorantūros stažuotojas, mokslo darbuotojas (5) 272 90 82
dominykas.aleknavicius@gamtc.lt
dr.
Bazilė Ravoitytė
Mokslo darbuotoja (5) 272 90 82
bazile.ravoityte@gamtc.lt
115, 124
dr.
Iglė Vepštaitė-Monstavičė
Mokslo darbuotoja (5) 272 90 82
igle.vepstaite-monstavice@gamtc.lt
115, 124
dr.
Regina Losinska-Sičiūnienė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja (5) 272 90 82
regina.losinska-siciuniene@gamtc.lt
114, 124
Ramunė Stanevičienė Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė (5) 272 90 82
ramune.staneviciene@gamtc.lt
117, 124
Algirdas Valys Vyresnysis laborantas (5) 272 90 82
114, 124
Guoda Varnelytė Vyresnioji laborantė (5) 272 90 82
guoda.varnelyte@gamtc.lt
114, 124
Agnė Baranauskaitė Doktorantė (5) 272 90 82
agne.baranauskaite@gamtc.lt
114, 124