Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorija

Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorija, Adresas: Akademijos g. 2

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
dr.
Laima Blažytė-Čereškienė
Laboratorijos vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja -
laima.blazyte@gamtc.lt
301
prof. habil. dr.
Vincas Būda
Vyriausiasis mokslo darbuotojas -
vincas.buda@gamtc.lt
336
dr.
Raimondas Mozūraitis
Vyriausiasis mokslo darbuotojas -
raimondas.mozuraitis@gamtc.lt
335
doc. dr.
Eduardas Budrys
Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 272 92 64
eduardas.budrys@gamtc.lt
303
dr.
Ana Budrienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 272 92 64
ana.budriene@gamtc.lt
302
dr.
Jurga Būdienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
jurga.budiene@gamtc.lt
340
dr.
Rasa Čepulytė
Vyresnioji mokslo darbuotoja -
rasa.cepulyte@gamtc.lt
335
dr.
Sandra Radžiutė
Vyresnioji mokslo darbuotoja -
sandra.radziute@gamtc.lt
338
dr.
Violeta Apšegaitė
Vyresnioji mokslo darbuotoja -
violeta.apsegaite@gamtc.lt
339
dr.
Dominykas Aleknavičius
Mokslo darbuotojas -
dominykas.aleknavicius@gamtc.lt
337
Svetlana Orlovskytė Mokslo darbuotoja
s.orlovskyte@gmail.com
329
Gabrielė Bumbulytė Janesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė -
gabriele.bumbulyte@gmail.com
335
Deimantė Tiškevičiūtė Biologė
deimante.tiskeviciute@gamtc.lt
335
Miglė Lazauskaitė Biologė
migle.lazauskaite@gamtc.lt
329
Evelina Baronienė Doktorantė (5) 272 92 64
evelina.vzesniauskaite@gamtc.lt
303
Martynas Skulskis Doktorantas -
martynas.skulskis@gamtc.lt
303

Vabzdžių evoliucinės ekologijos grupė, Adresas: Akademijos g. 2

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
dr.
Eduardas Budrys
Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 272 92 64
eduardas.budrys@gamtc.lt
303
dr.
Ana Budrienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 272 92 64
ana.budriene@gamtc.lt
302
dr.
Svetlana Orlovskytė
Mokslo darbuotoja -
s.orlovskyte@gmail.com
329
Miglė Lazauskaitė Laborantė -
329
Evelina Baronienė Doktorantė (5) 272 92 64
evelvz@yahoo.com
303
Žygimantas Obelevičius Doktorantas (5) 272 92 64
zygimantas.obelevicius@gamtc.lt
303