Molekulinės ekologijos laboratorija

Molekulinės ekologijos laboratorija, Adresas: Akademijos g. 2

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
dr. (HP)
Dalius Butkauskas
Laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas +370 683 267 93
dalius.butkauskas@gamtc.lt
302
dr.
Petras Prakas
Vyriausiasis mokslo darbuotojas +370 684 071 51
petras.prakas@gamtc.lt
414
dr.
Elžbieta Jankovska-Bortkevič
Podoktorantūros stažuotoja, mokslo darbuotoja (5) 272 98 39
elzbieta.jankovska@gamtc.lt
417
dr.
Alina Marandykina-Prakienė
Podoktorantūros stažuotoja, mokslo darbuotoja (5) 272 90 41
alina.prakiene@gamtc.lt; alina.marandykina-prakiene@gamtc.lt
309
dr.
Adomas Ragauskas
Mokslo darbuotojas +370 625 422 27
adomas.ragauskas@gamtc.lt
306
dr.
Eglė Rudaitytė-Lukošienė
Mokslo darbuotoja +370 658 818 43
egle.rudaityte@gamtc.lt
303
dr.
Donatas Šneideris
Mokslo darbuotojas
donatas.sneideris@gamtc.lt
Evelina Juozaitytė-Ngugu Jaunesnioji mokslo darbuotoja +370 653 309 27
juozaityt.evelina@gmail.com
303
Valentinas Pabrinkis Biologas +370 633 689 77
valentinas.pabrinkis@gamtc.lt
304
Evelina Maziliauskaitė Vyresnioji laborantė
evelina.maziliauskaite@gamtc.lt
Ieva Ignatavičienė Doktorantė
ieva.ignataviciene@gmail.com
Tautvilė Šukytė Doktorantė
tautvile.sukyte@gamtc.lt