Gamtos tyrimų centro administracija

Gamtos tyrimų centro administracija

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Prof. dr. (HP)
Sigitas Podėnas
Direktorius (5) 272 92 57
sigitas.podenas@gamtc.lt
201
dr.
Miglė Stančikaitė
Direktoriaus pavaduotoja mokslui (5) 272 99 33
migle.stancikaite@gamtc.lt
211
dr.
Ričardas Paškauskas
Direktoriaus pavaduotojas eksperimentinei plėtrai (5) 270 15 03
ricardas.paskauskas@gamtc.lt
229
Olga Narkevičienė Direktoriaus pavaduotoja ekonomikai ir strateginiam planavimui (5) 272 92 50
olga.narkeviciene@gamtc.lt
219
Lina Marteckienė Vyriausioji finansininkė (5) 272 92 50
lina.marteckiene@gamtc.lt
232
dr.
Jurga Jankauskienė
Mokslinė sekretorė (5) 272 93 25; +370 698 14212
mokslinis.sekretorius@gamtc.lt
210