Klimato ir vandens tyrimų laboratorija

Klimato ir vandens tyrimų laboratorija, Adresas: Akademijos g. 2

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
doc. dr.
Julius Taminskas
Laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas (5) 210 47 06; +370 650 156 04
julius.taminskas@gamtc.lt
511
dr.
Rasa Šimanauskienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 06
rasa.simanauskiene@gamtc.lt
512
dr.
Aldona Baubinienė
Mokslo darbuotoja
aldona.baubiniene@gamtc.lt
611
dr.
Rita Linkevičienė
Mokslo darbuotoja (5) 210 47 06
rita.linkeviciene@gamtc.lt
512
dr.
Jonas Satkūnas
Mokslo darbuotojas +370 687 808 27
jonas.satkunas@gamtc.lt
533
dr.
Gintarė Slavinskienė
Mokslo darbuotoja (5) 210 47 09; +370 615 457 92
gintare.slavinskiene@gamtc.lt
217
dr.
Vaidotas Valskys
Mokslo darbuotojas +370 670 034 60
vaidotas.valskys@gamtc.lt
611
Kazimieras Dilys Vyresnysis inžinierius
kazimieras.dilys@gamtc.lt
531
Nijolė Skuodienė Chemikė -
nijole.skuodiene@gamtc.lt
532
Simonas Danielius Doktorantas
simonas.danielius@gamtc.lt
512
Egidijus Jurkus Doktorantas
egis.jurkus@gmail.com
512
Gintautas Kibirkštis Doktorantas
gintautas.kibirkstis@gamtc.lt
512
Vytautas Minkevičius Doktorantas
vytautas.minkevicius@gamtc.lt
512