Kvartero tyrimų laboratorija

Kvartero tyrimų laboratorija, Adresas: Akademijos g. 2

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
dr.
Vaida Šeirienė
Laboratorijos vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 07; +370 656 153 38
vaida.seiriene@gamtc.lt
515
prof. dr.
Albertas Bitinas
Vyriausiasis mokslo darbuotojas +370 687 808 26
albertas.bitinas@gamtc.lt
522
dr.
Miglė Stančikaitė
Vyriausioji mokslo darbuotoja
migle.stancikaite@gamtc.lt
527
dr.
Ingrida Bagdanavičiūtė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
ingrida.bagdanaviciute@gamtc.lt
526
dr.
Dalia Kisielienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 07
dalia.kisieliene@gamtc.lt
516
dr.
Gražyna Kluczynska
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 07
grazyna.kluczynska@gamtc.lt
605a
dr.
Laura Gedminienė
Mokslo darbuotoja
laura.gedminiene@gamtc.lt
dr.
Violeta Pukelytė-Baltrūnienė
Mokslo darbuotoja +370 684 136 31
violeta.pukelyte@gamtc.lt
521
dr.
Marija Žukovskienė
Mokslo darbuotoja +370 600 842 17
marija.zukovskiene@gamtc.lt
611
habil. dr.
Valentinas Baltrūnas
Afilijuotasis mokslininkas +370 671 490 79
valentinas.baltrunas@gamtc.lt
523a
dr.
Neringa Gastevičienė
Tyrėja +370 652 550 02
neringa.gasteviciene@gamtc.lt
605b
Julija Vaitkevičienė Vyresnioji inžinierė (5) 210 47 07; +370 617 076 51
julija.vaitkeviciene@gamtc.lt
606a
Andrejus Petrovas Vyresnysis laborantas
605a
Liudmila Statkūnienė Vyresnioji laborantė (5) 210 47 07
liudmila.statkuniene@gamtc.lt
605a
Eglė Šinkūnė Vyresnioji laborantė (5) 210 47 07
egle.sinkune@gamtc.lt
606b
Tomas Aidukas Doktorantas (5) 210 47 07
tomas.aidukas@gamtc.lt
522
Audrius Armanavičius Doktorantas (5) 210 47 07
audrius.armanavicius@gamtc.lt
524