Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai:  patirtis vykdant cheminių medžiagų bioakumuliacijos vandens organizmų audiniuose, žuvų morfologijos ir morfometrinius tyrimus, fermentų (katalazės, superoksido...
 

2022.09.26

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Ekotoksikologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai:  patirtis vykdant cheminių medžiagų bioakumuliacijos vandens organizmų audiniuose, žuvų morfologijos ir morfometrinius tyrimus, fermentų (katalazės, superoksido dismutazė, glutationo S-transferazės) aktyvumo, metalotioneinų indukcijos skirtingose žuvų rūšyse ir jų audiniuose vertinimą eksperimentinėmis ir gamtinėmis sąlygomis. Patirtis ekotoksikologinių eksperimentų planavime, vykdyme ir koordinavime. Gebėjimas analizuoti ir statistinėmis programomis apdoroti tyrimų rezultatus. Patirtis publikuojant tarptautinio lygio mokslinius straipsnius bei patirtis mokslinių tyrimų viešinimo srityje. Darbo pobūdis: eksperimentiniai ksenobiotikų poveikio vandens organizmams (skirtingose vystymosi stadijose) tyrimai, taikant biocheminius tyrimo metodus ir poveikio...

plačiau

  Gamtos tyrimų centre, Akademijos g. 2, II k.  Konferencijų salėje 404 kab., rugsėjo 30 d. (penktadienį), 11 val. bus ginama ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantės Ramintos Skipitytės (vadovas prof. habil. dr. Rimantas Jankauskas, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Jonas Mažeika)  daktaro disertacija...
 

2022.09.23

Kvietimas į GTC ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantės Ramintos Skipitytės disertacijos gynimo posėdį

Gamtos tyrimų centre, Akademijos g. 2, II k.  Konferencijų salėje 404 kab., rugsėjo 30 d. (penktadienį), 11 val. bus ginama ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantės Ramintos Skipitytės (vadovas prof. habil. dr. Rimantas Jankauskas, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Jonas Mažeika)  daktaro disertacija „Žmonių ir gyvūnų paleoekologija mitybos aspektu: stabiliųjų izotopų tyrimai“ (Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra N 012).   Disertacijos gynimo taryba: Pirmininkas – prof. habil. dr. Vincas Būda (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra, N 012). Nariai: Prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra, N 012). Dr. Jūratė Lesutienė (Klaipėdos universitetas, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra, N 012). Dr. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė Keen (Vilniaus universitetas, Humanitariniai...

plačiau

  Geriausio stendinio pranešimo konkurso laimėtojai doktorantei Justei Aželytei už geriausiu pripažintą stendinį pranešimą „Can gut microbiota enhance immunity against avian malaria?“ įteiktas apdovanojimas. Šiuo pranešimu siekta pagerinti supratimą apie galimą kraujo parazitų ir mikrobiotos...
 

2022.09.22

Gamtos tyrimų centro doktorantei Justei Aželytei – apdovanojimas už geriausią stendinį pranešimą

Geriausio stendinio pranešimo konkurso laimėtojai doktorantei Justei Aželytei už geriausiu pripažintą stendinį pranešimą „Can gut microbiota enhance immunity against avian malaria?“ įteiktas apdovanojimas. Šiuo pranešimu siekta pagerinti supratimą apie galimą kraujo parazitų ir mikrobiotos sąveiką, mikrobiotos įvairovę skirtingose paukščių rūšyse ir mikrobiotos ateities tyrimus, siekiant sukurti apsauginį barjerą kraujasiurbių vabzdžių pernešamų ligų plitimui.

plačiau

  Conference broadcast on the MS Teams platform ID:389 860 209 55 Passcode: P7dHSA  
 

2022.09.21

BAIGIAMOJI PODOKTORANTŪROS STUDIJŲ KONFERENCIJA

Conference broadcast on the MS Teams platform ID:389 860 209 55 Passcode: P7dHSA  

plačiau

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį