Naujienos

  Prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas Prof. dr. Albertas Bitinas Dr. Mindaugas Dagys Dr. Darius Daunys Algirdas Klimavičius Dr. Vaidas Palinauskas Prof. dr. Algimantas Paulauskas Dr. Ingrida Prigodina-Lukošienė Dr. Valerijus Rašomavičius Doc. dr. Elena Servienė...
 

2020.06.05

Į Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybą išrinkti šie nariai

 • Prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas
 • Prof. dr. Albertas Bitinas
 • Dr. Mindaugas Dagys
 • Dr. Darius Daunys
 • Algirdas Klimavičius
 • Dr. Vaidas Palinauskas
 • Prof. dr. Algimantas Paulauskas
 • Dr. Ingrida Prigodina-Lukošienė
 • Dr. Valerijus Rašomavičius
 • Doc. dr. Elena Servienė
 • Dr. Miglė Stančikaitė
 • Prof. dr. Edita Sužiedėlienė
 • Doc. dr. Julius Taminskas
 • Habil. dr. Gediminas Valkiūnas
 • Dr. Tomas Virbickas

 

plačiau

  Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę...
 

2020.06.04

IV kvietimas teikti paraiškas pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22 poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“ 2020-2021 mokslo metais

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“ Nr. 22.   Finansavimo tikslas - tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.   Planuojama kvietimo finansavimo suma   iki 643 600,00 Eur   Projekto biudžetas   Iki 3 000,00 Eur (fiksuotoji suma ir fiksuotoji norma).   Projekto trukmė   6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu).  ...

plačiau

  Stipendijos skiriamos mokslininkams iki 35 metų amžiaus, įgijusiems daktaro mokslo laipsnį ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos (į šį 5-erių metų laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos), jų vykdomiems aktualiems moksliniams tyrimams remti. Kandidatus...
 

2020.06.02

Skelbiamas 2020 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursas

Stipendijos skiriamos mokslininkams iki 35 metų amžiaus, įgijusiems daktaro mokslo laipsnį ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos (į šį 5-erių metų laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos), jų vykdomiems aktualiems moksliniams tyrimams remti.

Kandidatus stipendijai gauti teikia mokslo ir studijų institucijos bei organizacijos. Savo kandidatūras gali iškelti ir patys mokslininkai.

 

 

plačiau

 

2020.06.01

Gamtos tyrimų centro profesinės sąjungos prašymu skelbiame šią informaciją

plačiau

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį