Naujienos

  2021 m. liepos 2 d. įvyko šiltas renginys-atminimo popietė „Eringių šeima – Lietuvai“, skirtas ekologo, visuomenės veikėjo, habilituoto daktaro profesoriaus Kazio Eringio (Ėringio) 100-iui (1921–2006) ir jo žmonos onkologės, imunologės, habilituotos daktarės profesorės Elenos...
 

2021.07.12

Eringių šeima – Lietuvai

2021 m. liepos 2 d. įvyko šiltas renginys-atminimo popietė „Eringių šeima – Lietuvai“, skirtas ekologo, visuomenės veikėjo, habilituoto daktaro profesoriaus Kazio Eringio (Ėringio) 100-iui (1921–2006) ir jo žmonos onkologės, imunologės, habilituotos daktarės profesorės Elenos Moncevičiūtės-Eringienės (1927–2020) veikloms paminėti.

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Mikologijos  laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) 2 metų terminui užduoties „Agarikoidinės mikobiotos tyrimai natūraliose ir pažeistose ekosistemose, gauti žinių apie agarikoidinių grybų rūšių ir jų bendrijų savybes, ryšius su kitais...
 

2021.07.07

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (ML)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Mikologijos  laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) 2 metų terminui užduoties „Agarikoidinės mikobiotos tyrimai natūraliose ir pažeistose ekosistemose, gauti žinių apie agarikoidinių grybų rūšių ir jų bendrijų savybes, ryšius su kitais ekosistemos elementais bei jų pokyčius veikiant įvairiems aplinkos faktoriams“. Pretendentų privalumai: patirtis vykdant agarikoidinių grybų ekologinius ir taksonominius tyrimus, išsamios žinios apie agarikoidinių grybų biotą ir jų ekologines savybes, gebėjimas planuoti mikologinių lauko tyrimų metodiką, analizuoti mikologinius duomenis. Gebėjimas savarankiškai interpretuoti gautus mokslinių tyrimų rezultatus ir juos apibendrinti publikacijose. Darbo pobūdis: atliks mikologinius tyrimus įvairiose ekosistemose ekspedicijų metu, identifikuos agarikoidinių grybų rūšis (lauko...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant pievų augalijos tyrimus, tvarkant fitocenologinių tyrimų ir herbariumo duomenų bazes (Turboveg, BRAHMS), naudojant statistinius augalijos duomenų analizės...
 

2021.07.07

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (FGL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant pievų augalijos tyrimus, tvarkant fitocenologinių tyrimų ir herbariumo duomenų bazes (Turboveg, BRAHMS), naudojant statistinius augalijos duomenų analizės metodus (R project, JUICE). Darbo pobūdis: vykdyti Lietuvos augalijos struktūros ir dinamikos tyrimus, rengti ir vykdyti taikomųjų tyrimų projektus, tyrimų rezultatų publikuoti tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose, rezultatus pristatyti tarptautinėse konferencijose, palaikyti herbariumo (BILAS) duomenų bazę ir Lietuvos augalijos duomenų bazę (EU-LT-001). Reikalavimai pretendentams: Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 2 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etatas, sutartis dviem metams): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant eksperimentinius pelkinių ekosistemų atkūrimo bandymus pažeistose pelkėse bei išeksploatuotuose durpynuose, pelkių ir pievų...
 

2021.07.07

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (FGL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etatas, sutartis dviem metams): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant eksperimentinius pelkinių ekosistemų atkūrimo bandymus pažeistose pelkėse bei išeksploatuotuose durpynuose, pelkių ir pievų ekosistemų botaninės įvairovės ir produktyvumo (antžeminės fitomasės) natūrinius tyrimus, kraštovaizdžio eko-estetinį vertinimą, analizuojant fitocenologinių tyrimų duomenis. Darbo pobūdis: vykdyti pažeistų ir atkuriamų šlapynių ekosistemų struktūros ir funkcionavimo tyrimus pagal individuąlią užduotį „Pelkių būklės ir augalijos kaitos įvertinimas atkuriamuose antropogeninės veiklos pažeistuose Lietuvos durpynuose“, rengti ir vykdyti taikomųjų tyrimų projektus, tyrimų rezultatų publikuoti tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose, rezultatus pristatyti tarptautinėse...

plačiau

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį