Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant pelkių, upių, ežerų ir karstinių vandens sistemų hidrologinius tyrimus, gebėjimas analizuoti hidrometeorologinių faktorių sąveiką ir vandens...
 

2022.06.06

Skelbiamas konkursas eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant pelkių, upių, ežerų ir karstinių vandens sistemų hidrologinius tyrimus, gebėjimas analizuoti hidrometeorologinių faktorių sąveiką ir vandens kokybės priklausomybę nuo aplinkos sąlygų, tyrimų medžiagą skelbti moksliniuose leidiniuose, vadovauti doktorantų rengimui. Darbo pobūdis: Vandens sistemų kaitos analizė, vandens sistemų atsakas į klimato kaitą. Reikalavimai pretendentams: Į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 5 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 4 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5...

plačiau

  Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius organizuoja tradicinę 11-ąją jaunųjų mokslininkų konferenciją ,,Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“, kurios tikslas – telkti jaunuosius mokslininkus, vykdančius agronomijos, agrobiologijos ir agroekologijos, dirvožemio ir agrochemijos,...
 

2022.06.01

Konferencija „JAUNIEJI MOKSLININKAI – ŽEMĖS ŪKIO PAŽANGAI“

Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius organizuoja tradicinę 11-ąją jaunųjų mokslininkų konferenciją ,,Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“, kurios tikslas – telkti jaunuosius mokslininkus, vykdančius agronomijos, agrobiologijos ir agroekologijos, dirvožemio ir agrochemijos, sodininkystės ir daržininkystės, miškotyros, zootechnikos ir veterinarinės medicinos, žemės ūkio inžinerijos, maisto saugos ir kokybės, agrarinės ekonomikos ir kaimo sociologijos mokslo sričių ir krypčių tyrimus bei skatinti jų bendradarbiavimą ir tyrimų rezultatų sklaidą. Konferencija vyks 2022 m. lapkričio 10 d. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius). Kviečiami dalyvauti jaunieji mokslininkai, doktorantai ir tyrėjai iki 35 metų amžiaus. Konferencijos dalyviai iki 2022 m. rugsėjo 30 d. registruojasi užpildydami registracijos anketą ir pateikdami vieno puslapio (iki 2100 spaudos...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: ekologijos ir aplinkotyros mokslų daktaro laipsnis, patirtis vykdant dirvožemio nematodų tyrimus cheminės ekologijos ir elgsenos srityje, darbas...
 

2022.05.31

Skelbiamas konkursas eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: ekologijos ir aplinkotyros mokslų daktaro laipsnis, patirtis vykdant dirvožemio nematodų tyrimus cheminės ekologijos ir elgsenos srityje, darbas komandoje su ekologais ir chemikais, aukšto lygio mokslinių publikacijų rengimas. Darbo pobūdis: darbas komandoje su ekologais ir chemikais, nematodų (augalų parazitinių, entomopatogeninių ir laisvai gyvenančių) išskyrimas iš substrato, morfologinė ir molekulinė nematodų rūšių identifikacija, nematodų dauginimas laboratorinėmis sąlygomis, nematodų elgsenos tyrimų kūrimas ir rezultatų analizė, nematodams bioaktyvių junginių surinkimas iš aplinkos, šių junginių identifikacija remiantis chemine bei nematodų elgesio analize, aukšto lygio mokslinių publikacijų rengimas....

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant vandens makrobestuburių ir aukštesniųjų vėžiagyvių biologijos, ekologijos, ekofiziologijos tyrimus, gebėjimas analizuoti...
 

2022.05.27

Skelbiamas konkursas eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant vandens makrobestuburių ir aukštesniųjų vėžiagyvių biologijos, ekologijos, ekofiziologijos tyrimus, gebėjimas analizuoti stabiliųjų izotopų ir stechiometrinius duomenis, taikyti įvairius parametrinės ir neparametrinės statistinės duomenų analizės metodus. Darbo pobūdis: lauko, laboratoriniai ir eksperimentiniai makrobestuburių tyrimai, statistinė duomenų analizė, straipsnių rašymas, mokslinių projektų rengimas. Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį,...

plačiau

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį