Moksliniai tyrimai (archyvas)

2016 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Japonijos mokslo projektams ir Lietuvos–Japonijos sklaidos projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas mokslo projektams ir sklaidos projektams, įgyvendinamiems kartu su Japonijos mokslininkais, vykdyti. Paraiškos priimamos iki 2016 m. rugsėjo 8 d. 16 val.

Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/325.html

-----------

2015 m. II kvietimas teikti paraiškas paramai mokslinėms išvykoms

Lietuvos mokslo taryba skelbia antrąjį 2015 metų kvietimą teikti paraiškas gauti finansavimą mokslinėms išvykoms į užsienį 2015 m. rugsėjo 15 – 2016 m. kovo 31 dienomis. Paraiškos priimamos iki 2015 m. spalio 9 d. 15 val.

Informacija apie kvietimą: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/284.html

-----------

2015 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Japonijos mokslo projektams ir Lietuvos–Japonijos sklaidos projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas mokslo projektams ir sklaidos projektams, įgyvendinamiems kartu su Japonijos mokslininkais, vykdyti. Paraiškos priimamos iki 2015 m. rugsėjo 8 d. 16 val.

Numatomas kvietimo biudžetas: šio kvietimo projektams įgyvendinti preliminariai planuojama skirti 276 800 eurų.

Kvietimo aprėptis: kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti visose mokslo srityse.

Informacija apie kvietimą: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/277.html

-----------

Kvietimas teikti paraiškas pagal H2020 Marie Sklodowska-Curie veiklą „Individualios stipendijos“

Paskelbtas naujas programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska Curie veiklos (MSCA) „Individualios stipendijos“(angl. Individual Fellowships (IF) kvietimas teikti paraiškas (H2020-MSCA-IF-2015).  Paraiškas galima teikti iki 2015 m. rugsėjo 10 d. 17 val. Briuselio laiku.

Šios veiklos tikslas – sustiprinti patyrusių tyrėjų kūrybinį ir inovacinį potencialą, sudarant sąlygas įgyti naujų įgūdžių dalyvaujant pažangiose lavinimo ir mobilumo veiklose.

MSCA nėra iš anksto nustatytų teminių prioritetų, todėl tyrimų objektus pasirenka patys tyrėjai (principas „iš apačios į viršų“). MSCA gali dalyvauti visų mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių atstovai. Daugiau informacijos apie MSCA lietuvių kalba.

Konsultuoja Aistė Vilkanauskytė e. p. aiste.vilkanauskyte@lmt.lt arba tel. (8 5) 262 1939.

-----------

Dėl PVM dydžio išlaidų apmokėjimo

Iki 2015 m. birželio 8 d. LMT kviečia teikti dokumentus dėl PVM dydžio išlaidų, patirtų įsigyjant prekes ir paslaugas ES bendrųjų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų projektų vykdymo metu, apmokėjimo.

PVM dydžio išlaidos apmokamos už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. įskaitytinai.

Dokumentų teikimo tvarka yra nustatyta Projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos bendrųjų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų, pridėtinės vertės mokesčio dydžio išlaidų apmokėjimo tvarkos apraše (su pakeitimais), patvirtintame Lietuvos mokslo tarybos 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. VII-47.

Lietuvos mokslo taryba dokumentus priima iki 2015 m. birželio 8 d., adresu Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius. Siunčiant paštu, dokumentai Lietuvos mokslo tarybą turi pasiekti ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 8 d.

Išsamesnę informaciją teikia Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Nemeikšytė tel. (8 5) 246 0699 arba el. paštuausra.nemeiksyte@lmt.lt.

-----------

I kvietimas atlikti mokslinius tyrimus 2015–2018 metais pagal „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“

Lietuvos mokslo taryba skelbia I kvietimą teikti paraiškas įgyvendinti 2015–2018 metų projektus pagal nacionalinę mokslo programą „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“. Paraiškos priimamos iki 2015 m. gegužės 22 d. 16 val.

Numatomas biudžetas: šio kvietimo projektams numatoma skirti 2015 metais – 0,78 mln. Eur; 2016–2018 m. po 1,06 mln. Eur.

Galimi pareiškėjai: paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir projekto partneriu (-iais). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas. Projekto partneris – viešas arba privatus juridinis asmuo.

Informacija apie kvietimą: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/262.html

-----------

2015 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Ukrainos programos mokslo projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas bendrų Lietuvos–Ukrainos programos mokslo projektų finansavimui 2016–2017 metams gauti. Paraiškos priimamos iki 2015 m. gegužės 29 d. 16 val.

Remiamos projekto veiklos: pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendriems Lietuvos–Ukrainos mokslo projektams vykdyti. Taryba finansuoja projekto vykdytojų iš Lietuvos trumpalaikius vizitus į Ukrainą, bendrų seminarų, konferencijų ir susitikimų Lietuvoje organizavimą ir bendrų straipsnių (leidinių) bei bendrų renginių medžiagos techninį rengimą ir leidybą. Moksliniams tyrimams vykdyti lėšos neskiriamos.

Daugiau informacijos apie kvietimą: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/255.html.

-----------

2015 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas bendrų Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslo projektų finansavimui 2016–2018 metams gauti. Paraiškos priimamos iki 2015 m. gegužės 29 d. 16 val.

Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendriems Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslo projektams vykdyti. Finansuojamos mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitos su moksliniais tyrimais susijusios veiklos, įskaitant vizitus į partnerių Latvijoje ir Kinijoje (Taivane) institucijas bei kviestines paskaitas.

Paraiškų teikimo tvarka: paraiškos teikiamos visose trijose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai. Paraiška Tarybai teikiama anglų kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje nuo 2015 m. kovo 2 d. iki 2015 m. gegužės 29 d. 16 val. 

Daugiau informacijos apie šį kvietimą: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/249.html 

-----------

Europos Sąjungos–Lotynų Amerikos ir Karibų fondas paskelbė paraiškų konkursą finansuoti mokslinių tyrimų projektą

Europos Sąjungos–Lotynų Amerikos ir Karibų fondas pagal programą „Explore“ paskelbė ketvirtą paraiškų konkursą atrinkti mokslinių tyrimų projektą. Laimėjusiam konkursą mokslininkui ar mokslininkų grupei fondas suteiks per 25 tūkst. eurų dotaciją.

Europos Sąjungos–Lotynų Amerikos ir Karibų fondo kvietimas.

Kvietimas galioja iki 2015 m. kovo 31 d. Daugiau informacijos apie konkursą.

-----------

2015 metų kvietimas gauti paramą išvykoms į užsienį dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose renginiuose

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas gauti finansavimą išvykoms į užsienį dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose renginiuose 2015 metų balandžio 1 – 2015 metų birželio 30 dienomis (parama mokslininkų vizitams). Paraiškos priimamos iki 2015 m. vasario 20 d. 15.30 val.

Parama siekiama skatinti Lietuvos mokslininkus dalyvauti tarptautiniuose mokslo renginiuose (tarptautinėse mokslo konferencijose) pristatant savo mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei mokslo bendruomenei. Parama skiriama konkurso būdu pagal ES struktūrinių fondų projektą „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ (parama mokslininkų vizitams).

Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/240.html

-----------

2015 metų kvietimas gauti paramą išvykoms į užsienį atlikti trumpalaikius mokslinius tyrimus

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas gauti finansavimą išvykoms į užsienį atlikti trumpalaikius mokslinius tyrimus (toliau – mokslinės veiklos išvyka) 2015 metų balandžio 1 – 2015 metų birželio 30 dienomis (parama mokslininkų vizitams). Paraiškos priimamos iki 2015 m. vasario 20 d. 15.30 val.

Parama siekiama suteikti visų mokslo sričių Lietuvos mokslininkams ir tyrėjams doktorantams galimybę išvykti į užsienio mokslo centrus mokslinių tyrimų tikslais ir taip stiprinti tyrėjų mokslinę kompetenciją bei skatinti siekti aukštesnių mokslinių tyrimų rezultatų.Parama skiriama konkurso būdu pagal ES struktūrinių fondų projektą „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ (parama mokslininkų vizitams).

Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/241.html

 

-----------

Vyksta pirmasis paraiškų konkursas skatinantis plėtoti Lietuvos ir Japonijos tyrėjų ryšius

Lietuvos mokslo taryba paskelbė pirmąjį paraiškų konkursą Lietuvos tyrėjams gauti paramą vykdyti bendrus mokslo ir sklaidos projektus su Japonijos tyrėjais. Pagal susitarimą su Japonijos mokslo finansavimo agentūra „Japan Society for the Promotion of Science“ (JSPS) paraiškų konkursas vyksta abiejose šalyse, paraiškos priimamos iki 2015 m. vasario 4 dienos.

Japonijos mokslininkų projektai ir seminarai gali būti finansuojami pagal JSPS laisvos partnerystės projektų ir seminarų schemą („Open Partnership Joint Projects/Seminars“) arba kitas programas, Lietuvos – pagal atskirą abiejų šalių bendradarbiavimui skatinti pritaikytą paramos modelį. Projekto ir jo finansavimo sėkmę Lietuvos tyrėjams gali lemti turimi ryšiai su konkrečiu universitetu ir ypač aukštą reitingą turinčiais universitetais.

Japonijoje veikia 800 valstybinių ir privačių aukštojo mokslo ir studijų institucijų ir mokslinių tyrimų centrų. Japonijos vyriausybės užsakymu agentūra JSPS jas reitinguoja ir sudaro 30 geriausiųjų Japonijos mokslinių tyrimų institucijų sąrašą. Iš jų pirmosios 10 mokslinių tyrimų institucijų laikomos geriausiomis iš geriausiųjų šalyje.

Pagal Lietuvos ir Japonijos bendradarbiavimo skatinimo schemą, į paramą projektams gali pretenduoti visų mokslo sričių mokslininkai. Paraiškos priimamos dėl paramos bendriems 1–2 metų projektams arba iki 1 savaitės truksiantiems seminarams.

Konkurso sąlygos skelbiamos 2014 m. kvietime teikti paraiškas Lietuvos–Japonijos mokslo projektams ir Lietuvos–Japonijos sklaidos projektams vykdyti.

-----------

 VI kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2015–2018 metais vykdyti

Lietuvos mokslo taryba skelbia VI kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2015–2018 metais vykdyti. Paraiškos priimamos iki 2014 m. gruodžio 3 d. 16 val.

Numatomas biudžetas - šio kvietimo projektams 2015 metais numatoma skirti 2 mln. Eur.

Galimi pareiškėjai - paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija (ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka - paraiška teikiama lietuvių kalba, elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, iki 2014 m. gruodžio 3 d. 16 val. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškoje.

Papildoma informacija: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/227.html

-----------

Paskelbtas antrasis kvietimas teikti paraiškas pagal Rytų Europos šalių ir Šveicarijos mokslo bendradarbiavimo programą SCOPES

Šveicarijos nacionalinis mokslo fondas paskelbė antrą kvietimą finansuoti mokslininkų grupių ir institucijų mokslo projektus pagal Rytų Europos šalių ir Šveicarijos mokslo bendradarbiavimo programą (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland, SCOPES). Kvietimas skirtas teikti paraiškas pagal 4 mokslo projektų finansavimo veiklas (Antrasis programos SCOPES kvietimas).

Kvietimas galioja iki 2014  m. lapkričio 15 d.

Programa SCOPES iš viso apima 5 mokslo projektų finansavimo veiklas. Programos biudžetas 2013–2016 metais – 16 mln. Šveicarijos frankų.

Daugiau apie programą SCOPES.

-----------

Kvietimas patyrusiems tyrėjams teikti paraiškas pagal „Horizontas 2020“ Europos mokslo tarybos programą

Paskelbtas naujas kvietimas teikti paraiškas H2020 Europos mokslo tarybos (EMT) programoje: EMT dotacijos patyrusiems (ERC-2014-AdG).

Šios finansavimo schemos tikslas – remti aukštos kokybės jau pripažintų ir savarankiškų mokslininkų (pagrindinių tyrėjų) projektus visose mokslo srityse.

Pagrindinis tyrėjas turi būti išskirtinis lyderis mokslo srityje, be to, per pastaruosius dešimt metų (yra papildomų sąlygų) jis turėtų būti paskelbęs:

  • 10 publikacijų, kaip vyresnysis (angl. senior) autorius pagrindiniuose tarptautiniuose recenzuojamuose tarpdisciplininiuose moksliniuose žurnaluose ar svarbiausiuose tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose, arba recenzuojamų tarptautinių konferencijų pranešimai, arba
  • 3 monografijas, iš kurių bent viena išversta į užsienio kalbą;

Kiti pastarųjų dešimties metų rodikliai, galintys padėti įrodyti mokslinę lyderystę:

  • 5 patentai;
  • 10 kviestinių pranešimų pripažintose tarptautinėse konferencijose;
  • vadovavimas 3 mokslinių tyrimų ekspedicijoms;
  • dalyvavimas organizuojant 3 pripažintas tarptautines konferencijas ar kongresus;
  • tarptautiniai moksliniai apdovanojimai ar narystė pripažintose Akademijose;
  • indėlis formuojant mokslo lyderių karjeras;
  • pasiekimai kuriant pramonės inovacijas.

Pagrindinis tyrėjas projekto vykdymui turi skirti ne mažiau kaip 30 proc. viso savo darbo laiko, o ES ar asocijuotoje šalyje praleisti nemažiau kaip 50 proc. viso savo darbo laiko.

Numatomas dotacijos vienam projektui dydis – iki 2,5 mln. eurų (išimtiniais atvejais – iki 3,5 mln. eurų).

Paraiškas galima teikti iki 2014 m. spalio 21 d.

Konsultacijas teikia Jurgita Stonytė e. p. jurgita.stonyte@lmt.lt arba tel. (8 5) 2618530.

-----------

Kvietimas teikti paraiškas ir prašymus pagal Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašą

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia įmones ir mokslo institucijas teikti paraiškas gauti paramą intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektams vykdyti. Be įprastos paramos išradimams ir dizainui apsaugoti tarptautiniu mastu, bus finansuojama patento paraiškų paieška Europos patentų tarnyboje. Paraiškas jau galima teikti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA) iki š. m. spalio 15 d. 2014 m. numatytos skirti paramos suma siekia daugiau nei 1,3 mln. litų.

Pagal šį paskelbtą kvietimą bus apmokamos tiek Europos patento arba patento, išduoto pagal tarptautinę patento paraišką, gavimo išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip 2011 m., tiek išlaidos, susijusios su Bendrijos dizaino arba tarptautinės dizaino registracijos liudijimo gavimu. Tinkamiems pareiškėjams – įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms – padengiama iki 95 proc. projekto tinkamų išlaidų.

Didžiausias galimas paramos, teikiamos tam pačiam išradimui patentuoti, dizainui registruoti ar patento paraiškos paieškai atlikti, dydis – 100 000 Lt.

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS IR REIKALINGI DOKUMENTAI.

Daugiau informacijos: http://www.mita.lt/lt/naujienos/,nid.488

-----------

Stipendijos trumpalaikėms mokslinėms stažuotėms Prancūzijoje

Prancūzijos ambasada skiria stipendijas trumpalaikėms mokslinėms stažuotėms Prancūzijoje (1-2 mėn). Skelbiamas konkursas stažuotėms 2014 m. spalio –gruodžio mėnesiams. Norinčius dalyvauti atrankoje, prašome siųsti dokumentus iki 2014 m. rugsėjo 30 d. Norintys vykti stažuotis dar spalio mėnesį, dokumentus turėtų pateikti iki 2014 m. rugsėjo 12 dienos.

Anketą ir informaciją apie kitus dokumentus rasite šioje nuorodoje : http://www.institutfrancais-lituanie.com/spip.php?rubrique192&lang=lt

-----------

2014 metų I kvietimas gauti paramą išvykoms į užsienį atlikti trumpalaikius mokslinius tyrimus

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas gauti finansavimą išvykoms į užsienį atlikti trumpalaikius mokslinius tyrimus (toliau – mokslinės veiklos išvyka) 2014 metų lapkričio 15 – 2015 metų vasario 28 dienomis (parama mokslininkų vizitams). Paraiškos priimamos iki 2014 m. rugsėjo 19 d. 15 val.

Parama siekiama suteikti visų mokslo sričių Lietuvos mokslininkams ir tyrėjams doktorantams galimybę išvykti į užsienio mokslo centrus mokslinių tyrimų tikslais ir taip stiprinti tyrėjų mokslinę kompetenciją bei skatinti siekti aukštesnių mokslinių tyrimų rezultatų. Parama skiriama konkurso būdu pagal ES struktūrinių fondų projektą „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ (parama mokslininkų vizitams).

Daugiau informacijos.

-----------

2014 metų II kvietimas gauti paramą atvykstantiems mokslininkams atlikti mokslinius tyrimus Lietuvoje

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti finansavimą atvykstantiems mokslininkams atlikti mokslinius tyrimus Lietuvos mokslo institucijose ar aukštųjų technologijų ar verslo įmonėse (parama mokslininkų vizitams). Paraiškos priimamos iki 2014 m. rugsėjo 19 d. 15.45 val.

Paramos tikslas - parama siekiama stiprinti užsienyje dirbančių mokslininkų (taip pat ir lietuvių mokslininkų) ryšius su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, tyrimų institutais, kitomis mokslinius tyrimus vykdančiomis įstaigomis ir įmonėmis, taip keliant institucijų vykdomų mokslinių tyrimų lygį, padėti pritraukti aukšto lygio mokslininkus į Lietuvą. Parama mokslininkų vizitams skiriama pagal ES struktūrinių fondų projektą „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“.

Daugiau informacijos.

 

-----------

Kvietimas gauti paramą studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo 2014 m. rudens semestro studijų metu

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu 2014 metų rudens semestre finansuoti pagal projektą „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“. Paraiškos priimamos iki 2014 m. rugsėjo 5 d. 12 val.

Galimi pareiškėjai: Prašymą dalyvauti konkurse teikia pretendentai į mokslinių tyrimų vadovus kartu su institucija ir pasirinktu studentu. Dalyvauti konkurse gali Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjai ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų nuolatinės studijų formos 1–4 bakalauratūros kursų ir 1–2 magistrantūros kurso studentai, kurių 2014 m. pavasario semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus arba didesnis nei 8,0.

Paraiškų teikimas: Paraiškos teikiamos tik elektroniškai adresu http://studentai.lmt.lt.

Prieš pildant paraišką rekomenduojame susipažinti su Reikalavimais studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu ir Patarimais paraiškos formai pildyti.

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 614 04406; el. paštu: smpraktika@lmt.lt.

 

-----------

KVIETIMAS NR. US1402

DĖL PRAŠYMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ UŽSAKOMIEMS MTEP DARBAMS SKATINTI SKIRTOMS LĖŠOMS GAUTI TEIKIMO

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) skelbia antrąjį šių metų kvietimą, skirtą valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms (išskyrus kolegijas), teikti prašymus ūkio subjektų užsakomiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (toliau – MTEP) darbams skatinti skirtoms lėšoms gauti.

Galimi pareiškėjai – valstybinės mokslo ir studijų institucijos (išskyrus kolegijas), sudariusios sutartis su ūkio subjektais nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. liepos 1 d. dėl MTEP užsakymų vykdymo, o užsakymų ar jų etapų įvykdymo laikotarpis trunka iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Prašymai ir paraiškos priimami iki 2014 m. liepos 15 d. 10.00 val. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto spaude data turi būti ne vėlesnė kaip 2014 m. liepos 15 d. Jeigu paraiškos siunčiamos paštu, prašome apie tai informuoti ne vėliau kaip iki 2014 m. liepos 15 d. elektroniniu paštu, adresu: leonidas.jelenskis@mita.lt.

Paraiškų ir prašymų priėmimo vieta:

  • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, A. Goštauto g. 12-219, 01108 Vilnius.

Išsamesnę informaciją teikia:

Daugiau informacijos apie kvietimą: http://www.mita.lt/lt/nacionalines-programos/ukio-subjektu-uzsakymai/kvietimai/

-----------

Europos palydovinės navigacijos konkursas

Konkursas siekia atrinkti idėjas, kurioms reikalinga palydovinė navigacija šiose srityse: protingas judėjimas, sauga ir saugumas, viešosios ir socialinės paslaugos, pramoniniai taikymai, vietos nustatymu grindžiamos paslaugos, didelio tikslumo reikalaujantys sektoriai ir daugelyje kitų.

Konkurse gali dalyvauti verslo, mokslo atstovai, individualūs jaunieji išradėjai. Jų siūlomos idėjos turi naudoti palydovinės navigacijos (Galileo ir EGNOS) signalus. Idėja nebūtinai turi turėti prototipą ar būti komercializavimo fazėje, tačiau turi būti realizuojama praktiškai.

Idėjų konkursas vyksta dviem etapais. Pirmiausia yra atrenkama regiono idėja nugalėtoja. Šią atranką organizuoja MITA. Lietuvos laimėtojas galės naudotis MITA paslaugų paketu verslui (konsultacijos, mokymai, rinkos tyrimai, ekspertų paslaugos ir kt.).

Regionuose atrinktos geriausios idėjos bus pristatomos tarptautiniams ekspertams, kurie spręs, kuri idėja tampa nugalėtoja europiniu mastu. Regionų laimėtojai varžysis dėl pagrindinio 20 tūkst. eurų vertės prizo ir kitų 6 specialių prizų, kurių bendra vertė siekia 1 mil. eurų.

Paraiškos teikiamos anglų kalba iki 2014 m. birželio 30 d. tinklalapyje: http://esnc.info/

-----------

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia verslo, mokslo ir studijų institucijas ir kitas organizacijas siūlyti kandidatus į naujai kuriamas tris ekspertų tarybas: biomedicinos ir žemės ūkio mokslų, fizinių ir technologijos mokslų, socialinių mokslų.

Mokslininkai ir verslininkai gali ir patys siūlyti savo kandidatūras. Siūlomi kandidatai turi būti nepriekaištingos reputacijos, aktyviai verslą vystantys ir (ar) mokslinį darbą dirbantys mokslininkai ar verslininkai, turintys verslo ir mokslo organizavimo, ekspertinio darbo patirties, tarptautinio bendradarbiavimo patirties mokslo ir technologijų plėtros srityse.

Tarybos bus atsakingos už tinkamų finansuoti projektų atranką, projektų stebėseną, ataskaitų tvirtinimą, kitas veiklas. Vieną tarybą sudarys ne daugiau kaip 7 asmenys. Ekspertų tarybos sudaromos ne ilgiau nei  4 metams. 

Šios tarybos pakeičia anksčiau buvusias dvi Aukštųjų technologijų programos plėtros ir Pramoninės biotechnologijos programos plėtros tarybas, kurių įgaliojimai baigėsi 2014 m. balandžio mėn. Šios Tarybos sėkmingai veikė 3 metus. Vykdomi darbai buvo intensyvūs, susiję su projektų atranka pagal Aukštųjų technologijų plėtros 2011-2013 metų programą, Pramoninės biotechnologijos plėtros 2011-2013 m. programą, MTEP rezultatų komercinimo konkursą (3 kvietimai), tarptautines EUREKA, EUROSTARS programas.

Kandidato anketą galima užpildyti MITA svetainėje iki š.m. birželio 27 d.

Informacija apie ekspertinę veiklą

Kontaktai pasiteirauti: tel. 8 (5) 264 47 00; el. paštas: edita.bagdonaite@mita.lt