Informaciniai renginiai

Informacinė-konsultacinė diena „Horizontas 2020: MVĮ priemonė“

Data: 2016 m. spalio 5 d. 10.00 val.

Vieta: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), Goštauto g. 12, 1 salė

Renginio tikslas - gilinti Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių atstovų žinias apie dalyvavimo tarptautinėje programoje „Horizontas 2020“ galimybes bei konsultuoti MVĮ priemonės paraiškų rengimo klausimais.

Horizontas 2020 patrauklioji pusė yra ta, kad dalyvavimo sąlygos programoje yra supaprastintos tais atvejais, kai visiems dalyviams skiriamas panašaus dydžio finansavimas. Viena tokių supaprastinto dalyvavimo priemonių yra skirta mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) suplanuotoms projektų veikloms įgyvendinti.

Daugiau informacijos adresu: http://www.mita.lt/lt/renginiai/agenturos_renginiai/informacine-konsultacine_diena_horizontas_2020_mvi_priemone/

_______

„Horizontas 2020“ srities „Europos mokslo taryba“ informacinė diena

Data: 2016 m. spalio 7 d. 13.30 val.

Vieta: Lietuvos mokslo taryba, Gedimino pr. 3, Vilnius.

Renginio metu bus pristatyta 2017 darbo programa bei galiojantis kvietimas (ERC-2017-STG) teikti paraiškas pradedantiesiems tyrėjams, įgijusiems daktaro laipsnį prieš 2–7 metus. Paraiškos pagal šį kvietimą priimamos iki 2016 m. spalio 18 d. 17 val. Briuselio laiku.

Registruotis į renginį prašome e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt iki spalio 6 d., nurodant dalyvio vardą, pavardę, instituciją ir e-pašto adresą.

Daugiau informacijos adresu: http://www.lmt.lt/lt/naujienos/spalio-7-d.-1p2g.html