Informaciniai renginiai (archyvas)

uropos Komisija kviečia į renginį „ICT Proposers‘ day 2014

Europos Komisijos organizuojamame renginyje „ICT Proposers’ day 2014” Europos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srities mokslininkai, stambių įmonių akcininkai ir smulkūs verslininkai aptars programos „Horizontas 2020“ 2015 m. darbo programą.Informaciniai renginiai būsimiems pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal LR švietimo ir mokslo ministerijos planuojamas priemones

Informaciniai renginiai vyks Vilniuje gegužės 25 d. (pradžia – 9:15 val.) ir Kaune gegužės 27 d. (pradžia 9:45 val.).

Lietuvos mokslo taryba rengia informacinius renginius Vilniuje ir Kaune tema „Projektų finansavimo ir administravimo ypatumai 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų laikotarpiu“ būsimiems pareiškėjams, turintiems patirties – tiems, kurie yra pildę paraiškų ar įgyvendinę Europos socialinio fondo projektų, ketinantiems teikti paraiškas pagal LR švietimo ir mokslo ministerijos planuojamas priemones. Renginiuose bus pristatoma Lietuvos mokslo tarybos 2014–2020 metais administruojamos priemonės ir veiklos, Lietuvos mokslo tarybos remiamų veiklų pagrindiniai pokyčiai, pristatoma nauja paraiškos forma, aptariamas projekto loginis pagrindimas ir jo pasikeitimai, informuojama apie biudžeto kategorijas, tinkamų finansuoti projekto išlaidų rūšis, aptariami supaprastinti išlaidų apmokėjimo būdai (pvz., fiksuoti įkainiai, sumos).

Norinčius dalyvauti informaciniame renginyje maloniai prašome registruotis iki gegužės 20 d. 12.00 val. adresuhttp://registracija.lmt.lt/ESinvesticijos.

Mokymų programa Vilniuje.

-----------------

Programos "Horizontas 2020" mokymai

Data: 2016 m. birželio 15 d. 9.30 val.

Vieta: Best Western Vilnius viešbutis, Konstitucijos pr. 14, Vilnius

Mokymų kalba: anglų

Europos Komisija organizuoja komunikacijos kampaniją ES valstybėse narėse apie  galimybes dalyvauti didžiausioje ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje HORIZONTAS 2020. Birželio 15 d. Vilniuje bus pristatoma ši programa. EK atstovai pasidalins aktualia informacija apie H2020 finansavimo klausimus. 

Daugiau informacijos ir dalyvių registracija adresu: http://h2020.lt/mokymai/

-----------------

Eureka ir Eurostars programos: projektų vykdymas, pasiekti rezultatai, patirtis ir įžvalgos

Data: 2016 m. gegužės 31 d. 8.45 val.

Vieta: A.Goštauto g. 12, Vilnius (MITA salė)

Konferencijoje bus pristatyti EUREKA ir EUROSTARS programų (2014 - 2016 m.) įgyvendintų projektų rezultatai, pasidalinta patirtimi apie projektų įgyvendinimą, pasiektus rezultatus, ateities perspektyvas.

Renginyje Lietuvos mokslo ir verslo atstovai išgirs naudingos informacijos apie naujausius rezultatus gautus, įgyvendinant EUREKA ir EUROSTARS programas 2014-2016 m., turės galimybę susipažinti su projektų vykdytojų patirtimi, sužinoti kokius produktus Lietuvos inovatyvių technologijų kūrėjai gali pasiūlyti rinkai, gauti atsakymus į aktualius klausimus.

Renginio programa.

-----------------

2015 m. tęstinė mokslinė konferencija „Šiuolaikiniai biologijos tyrimai Lietuvoje“, skirta Jūros biologijai

Data: 2015 m. spalio 29 d. 13 val.

Vieta: Lietuvos mokslų akademija (Gedimino pr. 3, Vilnius)

Renginio programa.

-----------------

Programos EUREKA būsimi kvietimai

Data: 2015 m. rugsėjo 28 d. 10 val.

Vieta: A.Goštauto 12-219, Vilnius, MITA salė, II aukštas

Šių metų rugsėjo 28 d. vyks devintoji informacinė diena skirta mokslininkams ir tyrėjams iš mokslo ir verslo sričių, kurie turi naujų idėjų, kaip sukurti inovatyvų produktą, technologiją ar paslaugą aktualią rinkai.

Devintojo renginio metu toliau bus tęsiama „pažintis“ su tarptautine EUREKA programa. Renginio metu sužinosite, kodėl verta dalyvauti EUREKA programoje, kaip dalyvauti, kokie programos privalumai ir t.t. Savo patirtimi dalinsis programą administruojantys darbuotojai.

Renginys vykdomas pagal ES struktūrinių fondų projektą „Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003).

MITA organizuojamas 3 metų EUREKA renginių ciklas prasidėjo pirmuoju 2011 m. lapkričio 29 d. organizuotu  renginiu „Programa „Eureka“: tikslai, uždaviniai ir galimybės“.

Renginio programa.

-----------------

Rugsėjo 22 d. vyks „Horizontas 2020“ srities „Europos mokslo taryba“ informacinė diena

Data: 2015 m. rugsėjo 22 d. 13:30 val.

Vieta: Lietuvos mokslo taryba, Gedimino pr. 3, Vilnius.

Kviečiame jus dalyvauti programos „horizontas 2020“ srities „europos mokslo taryba“ (EMT) informacinėje dienoje. Renginio metu EMT Vykdančiosios agentūros atstovai pristatys programos aktualijas, galiojantį kvietimą teikti paraiškas pradedantiesiems tyrėjams, įgijusiems daktaro laipsnį prieš 2–7 metus, (ERC-2016-STG) bei pasidalins patarimais, kaip parengti sėkmingą paraišką.

13.00–13.30

Registracija

13.30–13.40

Įžanginis žodis

(Jose Labastida, Mokslo administravimo departamento direktorius, EMT Vykdančioji agentūra)

13.40–14.30

„europos mokslo taryba“ finansavimo galimybės

(Dr. Vaida Bankauskaitė, mokslo programų specialistas, EMT Vykdančioji agentūra)

14.30–15.30

„europos mokslo taryba“ paraiškų rengimo praktiniai aspektai

(Dr. Jonas Bunikis, mokslo programų specialistas, EMT Vykdančioji agentūra)

15.30–16.00

Klausimai ir atsakymai

Registracija į renginį vyksta elektroninėje sistemoje.

Išsamesnę informaciją teikia Jurgita Stonytė e. p. jurgita.stonyte@lmt.lt arba tel. (8 5) 261 8530.

------------

Seminaras "Atvirosios prieigos prie mokslo rezultatų politika Lietuvoje: dabartis ir siekiniai"

Data: 2015 m. liepos 8 d., 14 val

Vieta: Lietuvos mokslo taryboje (Gedimino pr. 3, Vilnius).

Lietuvos mokslo taryba kviečia mokslo bendruomenę ir mokslo politikoje dalyvaujančių valstybės institucijų atstovus aptarti atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų politikos formavimą Lietuvoje.

Vykdyti aktyvią politiką atvirosios prieigos klausimais rekomenduojama Europos Komisijos 2012 m. liepos 17 d. rekomendacijose dėl prieigos prie mokslinės informacijos ir tos informacijos išsaugojimo (2012/417/ES). Kas dvejus metus šalys narės turi pranešti Europos Komisijai apie veiksmus, kurių imtasi dėl šios rekomendacijos.

Diskusijoje dalyvaus ir kviestinius pranešimus skaitys organizacijos „Mokslo Europa“ Mokslinių tyrimų duomenų darbo grupės pirmininkas dr. Hans Pfeiffenberger ir projekto PASTEUR4OA atstovė Rytų Europos regione bei pasaulinio bibliotekų elektroninės informacijos tinklo „eIFL.net“ kuratorė atvirosios prieigos klausimais Iryna Kuchma.

Atvirąją prieigą Lietuvoje apžvelgs ir pakvies diskutuoti apie tolesnius žingsnius Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pirmininkė prof. Rūta Petrauskaitė.

Seminaras vyks anglų kalba.

Maloniai prašome pranešti apie dalyvavimą e. p. info@lmt.lt.

Daugiau informacijos:

------------

Lietuvos–Japonijos mokslo ir sklaidos projektų paraiškų rengimo konsultacijos

Data: 2015 m. liepos 3 d. , 7 d. ir 13 d. 

Vieta: Lietuvos mokslo taryboje (Gedimino pr. 3, Vilnius).

Lietuvos mokslo taryboje organizuojamos individualios konsultacijos 2015 metų kvietimo Lietuvos ir Japonijos mokslo ir sklaidos projektų paraiškų rengimo klausimais. Individualioms konsultacijoms maloniai kviečiame registruotis e. p. agne.paleviciute@lmt.ltarba tel. (8 5) 236 0508, nurodant vardą, pavardę, instituciją bei pageidaujamą laiką. Jei siūlomomis dienomis į konsultacijas atvykti negalite, galime susitarti dėl kito Jums tinkamo laiko.

Paraiškos pagal Lietuvos ir Japonijos 2015 metų kvietimą priimamos iki 2015 m. rugsėjo 8 d. 16 val. Kvietimas paskelbtas Tarybossvetainėje.

Išsamesnę informaciją teikia Tarptautinių programų skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Palevičiūtė tel. (8 5) 236 0508, e. p.agne.paleviciute@lmt.lt.

------------

Lietuvos–Japonijos mokslo ir sklaidos projektų paraiškų rengimo konsultacijos

Data: 2015 m. liepos 2 d. ir 15 d. 

Vieta: Lietuvos mokslo taryboje (Gedimino pr. 3, Vilnius).

Lietuvos mokslo taryba birželio 30 d., liepos 2 d. ir 15 d. kviečia atvykti į konsultacijas dėl šiuo metu vykstančio programos „Biodiversa“ 2015 m. kvietimo teikti paraiškas. Trumposios paraiškos teikiamos iki 2015 m. liepos 20 d. 17 val. (Briuselio laiku).

„Biodiversa“ 2015 m. kvietimas skirtas teikti paraiškas vykdyti mokslo projektus šiose tematikose:

 • Biologinės įvairovės dirvožemiuose ir nuosėdose dinamikos tyrimai, skirti valdyti ir pagerinti ekosistemų veiklos ir teikiamų ekosistemų paslaugų kokybę;
 • Biologinės įvairovės sausumos, upės ir jūros kraštovaizdžiuose (buveinių ryšiai, žaliosios ir mėlynosios infrastruktūros bei gamtiniai miestai) dinamikos tyrimai, skirti valdyti ir pagerinti ekosistemų veiklos ir teikiamų ekosistemų paslaugų kokybę. 

Paraiškas teikia tarptautiniai konsorciumai, sudaryti pagal kvietime nustatytas taisykles.

Norinčius dalyvauti konsultacijose maloniai prašome užsiregistruoti e. p. asta.aleksandraviciene@lmt.lt, nurodant vardą, pavardę, instituciją, e. pašto adresą bei pageidaujamą laiką. Jei siūlomomis dienomis (birželio 30 d., liepos 2 d. ir 15 d.) į konsultacijas atvykti negalite, galime susitarti dėl kito Jums tinkamo laiko.

Daugiau informacijos apie „Biodiversa“ 2015 metų kvietimą:

------------

Konsultacijos tyrėjams, rengiantiems paraiškas pagal „Biodiversa“ 2015 m. kvietimą

Data: 2015 m. birželio 30 d., liepos 2 d. ir 15 d. 

Vieta: Lietuvos mokslo taryboje (Gedimino pr. 3, Vilnius).

Lietuvos mokslo taryba birželio 30 d., liepos 2 d. ir 15 d. kviečia atvykti į konsultacijas dėl šiuo metu vykstančio programos „Biodiversa“ 2015 m. kvietimo teikti paraiškas. Trumposios paraiškos teikiamos iki 2015 m. liepos 20 d. 17 val. (Briuselio laiku).

„Biodiversa“ 2015 m. kvietimas skirtas teikti paraiškas vykdyti mokslo projektus šiose tematikose:

 • Biologinės įvairovės dirvožemiuose ir nuosėdose dinamikos tyrimai, skirti valdyti ir pagerinti ekosistemų veiklos ir teikiamų ekosistemų paslaugų kokybę;
 • Biologinės įvairovės sausumos, upės ir jūros kraštovaizdžiuose (buveinių ryšiai, žaliosios ir mėlynosios infrastruktūros bei gamtiniai miestai) dinamikos tyrimai, skirti valdyti ir pagerinti ekosistemų veiklos ir teikiamų ekosistemų paslaugų kokybę. 

Paraiškas teikia tarptautiniai konsorciumai, sudaryti pagal kvietime nustatytas taisykles.

Norinčius dalyvauti konsultacijose maloniai prašome užsiregistruoti e. p. asta.aleksandraviciene@lmt.lt, nurodant vardą, pavardę, instituciją, e. pašto adresą bei pageidaujamą laiką. Jei siūlomomis dienomis (birželio 30 d., liepos 2 d. ir 15 d.) į konsultacijas atvykti negalite, galime susitarti dėl kito Jums tinkamo laiko.

Daugiau informacijos apie „Biodiversa“ 2015 metų kvietimą:

-----------

Lietuvos–Šveicarijos programos informacinis renginys

Data: 2015 m. gegužės 29 d. 10:00 val

Vieta: Lietuvos mokslo taryboje (Gedimino pr. 3, Vilnius).

Lietuvos mokslo taryba kviečia į informacinį renginį, skirtą pristatyti Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto kvietimą teikti paraiškas institucijų partnerystės projektams vykdyti.

Preliminari informacinio renginio programa.

Maloniai prašome registruotis elektroniniu būdu iki gegužės 28 d. įskaitytinai.

Institucijų partnerystės projektai tarp Lietuvos ir Šveicarijos Konfederacijos viešojo sektoriaus mokslo institucijų galės būti įgyvendinami šiose mokslo srityse:

 1. Humanitariniai mokslai;
 2. Socialiniai mokslai;
 3. Fiziniai mokslai;
 4. Biomedicinos mokslai;
 5. Technologijos;
 6. Žemės ūkio mokslai.

Viename institucijų partnerystės projekte galės būti 1–3 renginiai bei 1–5 stažuotės. Planuojamas preliminarus kvietimo biudžetas – 1 mln. Šveicarijos frankų. Didžiausia galima institucijų partnerystės projekto vertė 0,45 mln. Šveicarijos frankų.

Paraiškas bus galima teikti iki 2015 m. liepos mėn. pradžios. 

-----------

Lietuvos–Ukrainos programos informacinis renginys

Data: 2015 m. gegužės 14 d. 10:00 val

Vieta: Lietuvos mokslo taryboje (Gedimino pr. 3, Vilnius).

Lietuvos mokslo taryba kviečia dalyvauti informaciniame renginyje, kuriame bus pristatytas Lietuvos–Ukrainos programos 2015 metų kvietimas teikti paraiškas. 

Renginio tikslas – pristatyti 2015 m. kvietimą teikti paraiškas mokslininkams iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, siekiantiems įgyvendinti bendrus mokslo projektus su Ukrainos partneriais pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos valstybinės mokslo, inovacijų ir informatizacijos agentūros bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje 2011–2015 metų programą.

Norinčius dalyvauti informaciniame renginyje maloniai prašome užsiregistruoti elektroniniu būdu iki gegužės 13 d.

Daugiau informacijos apie programą galite rasti Lietuvos–Ukrainos programos tinklalapyje.

-----------

Eurostars 2 Informacinė diena

Data: 2015 m. gegužės 28 d. 09:30 - 13:15 val

Vieta: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), A. Goštauto 12-219, Vilnius

EUREKA sekretoriatas (ESE) vykdo renginių turą per keliolika Eurostars šalių, kurio metu pasidalins naujausia ir aktualiausia informacija – kaip parengti gerai apgalvotą  Eurostars 2 paraišką, kaip susirasti partnerius, kokios yra nacionalinės finansavimo ir dalyvavimo taisyklės. Kviečiame visas susidomėjusias MVĮ registruotis informaciniame Eurostars 2 renginyje iš anksto, kadangi vietų skaičius ribotas.

Renginio vieta: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), A. Goštauto 12-219, Vilnius.

Papildoma informacija teikiama: tel.: 85 2127430 arba el. paštu: skaiste.budbergyte-zabielaite@mita.lt 

Programa: http://www.mita.lt/lt/renginiai/agenturos_renginiai/eurostars_2_informacine_diena/

-----------

Nauji kvietimai – naujos galimybės

Data: 2015 m. gegužės 21 d. 09:30 - 14:30 val

Vieta: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), A. Goštauto 12-219, Vilnius

Šių metų gegužės 21 d. vyks aštuntoji  informacinė diena skirta mokslininkams ir tyrėjams iš mokslo ir verslo sričių, kurie turi naujų idėjų, kaip sukurti inovatyvų produktą, technologiją ar rinkai aktualią paslaugą.

Aštuntojo renginio metu toliau bus tęsiama „pažintis“ su tarptautine EUREKA programa. Renginio metu sužinosite, kaip parengti EUREKA dalyvavimo ir finansavimo paraiškas, reikalavimus bendradarbiavimo sutarčiai, kokie programos projektų vertinimo kriterijai ir t.t.

Renginio programa: http://www.mita.lt/lt/renginiai/agenturos_renginiai/nauji_kvietimai_-_naujos_galimybes/

--------------

Konsultacijos tyrėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal paskelbtą  programos „Horizontas 2020“ srities „Europos mokslo taryba“ finansavimo schemos „EMT dotacijos patyrusiems tyrėjams“ kvietimą

Data: 2015 m. balandžio 24 d. 14:00 val

Vieta: Lietuvos mokslo taryboje, Mažojoje salėje  (Gedimino pr. 3, Vilnius).

Renginyje bus pristatyti kvietimas teikti paraiškas bei svarbūs paraiškos rengimo aspektai. Po informacinės renginio dalies kviečiame konsultuotis individualiai.

Maloniai prašome užsiregistruoti elektroniniu būdu iki balandžio 23 d.

Pagrindinis finansavimo schemos „EMT dotacijos patyrusiems tyrėjams“ tikslas –  remti aukštos kokybės jau pripažintų ir savarankiškų mokslininkų ir jų grupių projektus.

--------------

Nuotoliniai mokymai „Mokslinių tyrimų populiarinimas“


Mokymai vyks nuotoliniu būdu (https://vma.esec.vu.lt/), balandžio 13-17 dienomis.

Nagrinėjamos temos:

 • Mokslo samprata ir problematika,
 • Mokslo ir mokslinė komunikacija.
 • Komunikacinė ir informacinė paradigmos mokslo erdvėje: informacijos ir komunikacijos reikšmė visuomenėje.
 • Mokslinės komunikacijos planavimas.
 • Mokslinių tyrimų viešinimo priemonės.
 • Mokslinės komunikacijos gerosios praktikos pavyzdžiai.


Mokymų medžiaga parengta Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto specialistų R. Matkevičienės ir R. Laužiko. Mokymo kurso trukmė - 16 val.

Dalyvius kviečiame registruotis iki balandžio 13 d. 8 val. el. paštu: ausra.kuzminskaite@cr.vu.lt, registruojantis nurodykite savo el.pašto adresą ir kontaktinį telefoną.

Mokymai organizuojami projekto „Vilniaus universiteto ir prie jo prijungtų mokslo institutų veiklos efektyvumo didinimas sutelkiant turimus ir kuriamus MTEP išteklius“ lėšomis.

-----------

Mokslinės veiklos vertinimas: ką rekomenduoja tarptautiniai ekspertai

Data: 2015 m. balandžio 16 d.

Vieta: Vilnius. Tiksli renginio vieta nurodyta renginio programoje. Renginys vyks anglų kalba.

Registracija į renginį: http://mosta.lt/lt/renginiai/215-mokslines-veiklos-vertinimas-ka-lietuvai-rekomenduoja-tarptautiniai-ekspertai

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) pasitelkęs tarptautinius ekspertus atliko mokslinės veiklos palyginamąjį tyrimą. Tyrimo metu buvo vertinama dabartinė Lietuvos mokslo sistema, pasiektas kokybės lygis, rengiamos rekomendacijos, kaip pasiekti dar geresnius rezultatus. Kviečiame Jus į tyrimo rezultatų pristatymo renginį „Mokslinės veiklos vertinimas: ką rekomenduoja tarptautiniai ekspertai“, kuris vyks 2015 m. balandžio 16 d. Vilniuje.

Atliekant mokslinės veiklos palyginamąjį tyrimą buvo išplėstas vertinimo kriterijų spektras, įtraukti tarptautiniai ekspertai, vyko susitikimai su institutų atstovais, vertinamieji padaliniai sulaukė iš ekspertų grįžtamojo ryšio. Tyrimo rezultatai bus naudingi formuojant ir įgyvendinant įrodymais grįstą mokslo politiką, didins mokslo institucijų ir tyrėjų atskaitomybę visuomenei, skatins mokslinės veiklos kokybę, leis palyginti tyrėjų grupių veiklos kokybę tarpusavyje ir tarptautiniu lygiu, jiems bus pasiūlytos rekomendacijos, kaip tobulinti veiklą.

Renginio programa  

13:00 - 14:30 Ekspertų grupių diskusijos

Vieta

1.

Humanitarinių mokslų ekspertų grupė (filosofija, teologija, menotyra, filologija, istorija, etnologija).

Vilniaus dailės akademijos biblioteka
(Maironio g. 6,  208) 

2.

Žemės ūkio mokslų grupė (agronomija, veterinarija, zootechnika, miškininkystė) ir Biomedicinos I ekspertų grupė (biologija, ekologija ir aplinkotyra, botanika, zoologija).  

Vilniaus universiteto centriniai rūmai
(Universiteto g. 3. 239)

3.

Biomedicinos II ekspertų grupė (medicina, odontologija, farmacija, visuomenės sveikata, slauga).

Viešbutis „Artis“
(Liejyklos g. 11). 

4.

Fizinių mokslų ekspertų grupė (matematika, fizika, chemija, biochemija, geologija, fizinė geografija, astronomija, informatika).

Vilniaus universiteto centriniai rūmai
(Universiteto g. 3. Senato salė)

5.

Technologijos mokslų I ekspertų grupė (statybų inžinerija, aplinkos inžinerija, chemijos inžinerija, energetikos ir termoinžinerija, medžiagų inžinerija, mechanikos inžinerija) ir Technologijos II mokslų ekspertų grupė (elektros ir elektronikos inžinerija, transporto inžinerija, informatikos inžinerija, matavimų inžinerija).

Viešbutis „Artis“
(Liejyklos g. 11).

6.

Socialinių mokslų I ekspertų grupė (vadyba, ekonomika, edukologija, komunikacija ir informacija)ir Socialinių mokslų II ekspertų grupės (teisė, politikos mokslai, sociologija, psichologija).

Viešbutis „Artis“
(Liejyklos g. 11). 

15:00 - 17:00 Rezultatų apibendrinimas

Vieta

 1.

Rezultatų apibendrinimas - bendra diskusija

Viešbutis „Artis“
(Liejyklos g. 11).

 

Kontaktai pasiteirauti:

-----------

Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos informacinis renginys

Data: 2015 m. balandžio 14 d.

Vieta: Lietuvos mokslo taryboje, 115 kab. (Gedimino pr. 3, Vilnius).

Renginio tikslas – pristatyti 2015 m. kvietimą teikti paraiškas mokslininkams iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, siekiantiems įgyvendinti bendrus mokslo projektus su Latvijos ir Kinijos (Taivano) partneriais pagal Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programą.

Norinčius dalyvauti informaciniame renginyje maloniai prašome užsiregistruoti elektroniniu būdu iki balandžio 13 d.

Daugiau informacijos apie programą galite rasti Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos tinklalapyje.

-----------

Programos HERA „Praeities taikymai“ informacinis renginys

Data: 2015 m. kovo 13 d., 10 val.

Vieta: Lietuvos mokslo taryba, (Gedimino pr. 3, Vilnius)

Lietuvos mokslo taryba kviečia į informacinį renginį „HERA jungtinės mokslinių tyrimų programos „Praeities taikymai“ kvietimas teikti paraiškas“. Renginio tikslas – pristatyti programos „Praeities taikymai“ kvietimą teikti paraiškas.

Maloniai prašome iki kovo 12 d. į renginį registruotis e. p. kornelija.janaviciute@lmt.lt arba tel. (8 5) 210 7396, nurodant vardą, pavardę, instituciją, ir e. pašto adresą.

Daugiau informacijos apie programos kvietimą lietuvių ir anglų kalba.

-------------------

Nacionalinės programos COST informacinė diena

Data: 2015 m. kovo 19 d., 14.30 val.

Vieta: Lietuvos mokslo taryba, (Gedimino pr. 3, Vilnius)

Lietuvos mokslo taryba ir asociacija COST organizuoja nacionalinę programos COST informacinę dieną „COST – galimybė plėsti tyrėjų tarptautinį bendradarbiavimą“. Renginyje susipažinsite su viena ilgiausiai Europoje veikiančia tarpvyriausybine Europos šalių bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa COST, jos tikslais, atnaujinta struktūra ir veikimo principais, taip pat dalyvavimo programos veiklose galimybėmis.

Į renginį atvyksta ir pranešimus skaitys asociacijos COST prezidentė dr. Angeles Rodríguez-Peña ir vyresnysis administratorius Christer Halen. Informacinėje dienoje daug dėmesio bus skirta paraiškų konkursams pagal programą COST: kaip paruošti sėkmingą paraišką naujai veiklai inicijuoti, į ką atkreipti dėmesį rengiant tarptautines paraiškas pagal šiuo metu vykstantį kvietimą, kokios galimybės ir nacionaliniai reikalavimai prisijungti prie jau vykdomų COST veiklų. Keli Lietuvos dalyviai programoje COST pasidalins dalyvavimo patirtimi.

Renginys vyks š. m. kovo 19 d. Lietuvos mokslo taryboje, Gedimino pr. 3, Vilniuje. Pradžia – 14.30 val.

Išankstinė registracija numatyta iki kovo 18 d. elektroninėje sistemoje registracija.lmt.lt/COST, nurodant vardą, pavardę, instituciją ir el. pašto adresą.

Renginio programa (anglų kalba).

Išsamesnę informaciją teikia vyriausiasis specialistas Audrius Žvikas e. p. audrius.zvikas@lmt.lt, tel. (8 5) 210 533

-------------------

„Marie Skłodowska-Curie RISE veiklos „Horizonte 2020“ informacinė diena

Data: 2015 m. kovo 23 d., 14 val.

Vieta: Lietuvos mokslo taryba, (Gedimino pr. 3, Vilnius), 210 kab.

Marie Skłodowska-Curie veiklomis (MSCA), joms tapus naujosios programos „Horizontas 2020“ dalimi, Europos Komisija toliau skatina mokslininkus siekti karjeros bei stiprinti verslo ir mokslo ryšius. Į Vilnių atvykstantys Europos Komisijos Mokslinių tyrimų agentūros atstovai pristatys naujausias galimybes Lietuvos mokslinių tyrimų institucijų ir neakademinio sektoriaus atstovams dalyvauti MSCA mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo mainų (Reserach and Innovation Staff Exchange, RISE) veiklose, taip pat šiuo metu vykstantį kvietimą teikti paraiškas.

MSCA RISE veiklos yra skirtos universitetams, mokslo centrams ir įmonėms, norintiems dalyvauti mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo trumpalaikiuose mainuose ir taip apsikeisti žiniomis bei įgyti naujos patirties. MSCA RISE projektuose gali dalyvauti Europos Sąjungos ir kitų šalių institucijos. Ypač skatinamas mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas.

Registruotis į renginį prašome elektroniniu būdu iki kovo 20 d. Renginio programa (anglų kalba).

Daugiau informacijos apie MSCA, taip pat MSCA paskelbtus kvietimus.

-------------------

Konsultacijos tyrėjams, rengiantiems Europos mokslo tarybos dotacijų įsitvirtinantiems tyrėjams paraiškas

Data: 2015 m. vasario 17 d., 14 val.

Vieta: Lietuvos mokslo taryba, (Gedimino pr. 3, Vilnius), 210 kab.

Lietuvos mokslo taryba rengia konsultacijas tyrėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal paskelbtą  programos „Horizontas 2020“ srities „Europos mokslo taryba“ finansavimo schemos „EMT dotacijos įsitvirtinantiems tyrėjams“ kvietimą.

Renginyje bus trumpai pristatyti svarbūs paraiškos rengimo aspektai, vyks individualios konsultacijos, skirtos aptarti kiekvieną paraišką atskirai.

Maloniai prašome registruotis ir paraiškas individualioms konsultacijoms atsiųsti iš anksto e. paštu jurgita.stonyte@lmt.lt.

Pagrindinis finansavimo schemos „EMT dotacijos įsitvirtinantiems tyrėjams“ tikslas – remti neseniai sukurtas savarankiškas ir kompetentingas grupes vykdyti inovatyvius projektus.

-------------

„Horizonto 2020“ informacinis renginys, skirtas pristatyti „Dvynių projektų“ (Twinning) kvietimą teikti paraiškas

Data: 2015 m. sausio 30 d., 10 val.

Vieta: Lietuvos mokslo taryba, 210 kab.

„Dvynių projektai“ skirti institucijų mokslinio potencialo stiprinimui, vykdant personalo mainus ir apsikeitimą žiniomis bei gerąja patirtimi tarp regionų su žemais MTI vykdymo rodikliais ir aukščiausio lygio mokslinių tyrimų institucijų Europoje. Konsultacijos skirtos pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal paskelbtą kvietimą.

Maloniai prašome registruotis į konsultacijas elektroniniu būdu arba tel. (8 5) 236 0508 iki sausio 29 d. Renginio programa.

Daugiau informacijos apie sritį „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“. Informaciją apie paskelbtus kvietimus rasite EK dalyvių portale.

-------------

EUREKA diena

Data: 2015 m. vasario 3 d. 

Vieta: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, Geležinio Vilko g. 12, 2a., Vilnius.

Šių metų vasario 3 d. vyks mokymai, skirti mokslininkams ir tyrėjams iš mokslo ir verslo sričių, taip pat doktorantams, kurie turi naujų idėjų, kaip sukurti inovatyvų produktą, technologiją ar paslaugą, aktualią rinkai.

Šie mokymai yra orientuoti į mokslininkus, tyrėjus ir ekspertus, siekiant juos supažindinti su tarptautine EUREKA programa, kuri skirta inovacijoms kurti.

Mokymų metu bus pristatyta programos EUREKA vertinimo metodologija, bus galimybė susipažinti su dalyvavimo programoje EUREKA paraiškos tarptautine ir nacionaline formomis, pagrindiniais reikalavimais bendradarbiavimo sutarčiai, papildomais dokumentais.

Mokymų programa.

-------------

Konferencija „Taikomieji tyrimai – nuo atviros priegos prie technologijų perdavimo“

Data: 2015 m. sausio 22 d. 

Vieta: Viešbutis Crowne Plaza, M.K. Čiurlionio 84, Vilnius

VMTI Inovatyvios medicinos centras (IMC) organizuoja konferenciją „Taikomieji tyrimai - nuo atviros prieigos prie technologijų perdavimo", kurios metu bus gilinamasi į mokslo žinių komercializavimo temą. Šia konferencija siekiama paviešinti IMC ir partnerių atliktą MTEP rezultatų komercializavimo galimybių studiją, pristatyti IMC atviros priegos centro veiklą. Pranešimus šioje konferencijoje skaitys MTEP rezultatų komercializavimo specialistai: Dr. Jelena Angelis, Dr. Almantas Danilevičius, Dr. Kristina Kurgonaitė, Dr. Algirdas Žiogas, advokatas Liudas Karnickas, Arūnas Žebrauskas. Konferencija vyks viešbutyje Crowne Plaza, M.K. Čiurlionio 84, Vilniuje.

Renginio programa: http://www.mita.lt/lt/renginiai/agenturos_renginiai/konferencija_taikomieji_tyrimai_-_nuo_atviros_priegos_prie_technologiju_perdavimo/

-------------

Lietuvos ir Japonijos mokslo ir sklaidos projektų paraiškų rengimo konsultacijos

Data: 2015 m. sausio 16 d. 

Vieta: Lietuvos mokslo taryba, Gedimino pr. 3, Vilnius

Š. m. sausio 16 d. organizuojamos individualios konsultacijos 2014 metų kvietimo Lietuvos ir Japonijos mokslo ir sklaidos projektų paraiškų rengimo klausimais. Individualioms konsultacijoms maloniai kviečiame registruotis e. p. agne.paleviciute@lmt.lt arba tel. (8 5) 236 0508.

Paraiškos pagal Lietuvos ir Japonijos 2014 metų kvietimą priimamos iki 2015 m. vasario 4 d. 17 val. Kvietimas paskelbtas Tarybos svetainėje.

Išsamesnę informaciją teikia Tarptautinių programų skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Palevičiūtė tel. (8 5) 236 0508, e. p.agne.paleviciute@lmt.lt.. 

-------------

Mokymai „Mokslo ir inovacijų politika. Principai ir vertinimas“ (Science and Innovation Policies. Concepts and Evaluation)

Data: 2014 m. gruodžio 9-11 d. 

Vieta: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, Geležinio Vilko g. 12, 2a., Vilnius.

2014 m. gruodžio 9-11 dienomis  MOSTA centre vyks mokymai „Mokslo ir inovacijų politika. Principai ir vertinimas“ (Science and Innovation Policies. Concepts and Evaluation).

Atkreipiame dėmesį, kad užsiregistravus dalyvavimas mokymuose yra būtinas. Atsižvelgiant, kad MOSTA organizuojami mokymai yra finansuojami iš Europos Sąjungos lėšų, maloniai prašome informuoti mus, jei Jūsų planai pasikeitė ir neturite galimybės dalyvauti, arba deleguoti vietoj saves kitą suinteresuotą asmenį, kuriam šie mokymai būtų naudingi.

Mokymų programa.

-------------

Naujos paraiškos - naujos galimybė

Data: 2014 m. gruodžio 3 d. 9:30 - 14:30 val.

Vieta: A.Goštauto 12-219, Vilnius, MITA salė, II aukštas

Šių metų gruodžio 3 d. vyks septintoji EUREKA informacinė diena "Naujos paraiškos - naujos galimybės", skirta mokslininkams ir tyrėjams iš mokslo ir verslo sričių, kurie turi naujų idėjų, kaip sukurti inovatyvų produktą, technologiją ar rinkai aktualią paslaugą.

Septintojo renginio metu toliau bus tęsiama „pažintis“ su tarptautine EUREKA programa. Renginio metu sužinosite, kaip parengti EUREKA dalyvavimo ir finansavimo paraiškas, reikalavimus bendradarbiavimo sutarčiai, kokie programos projektų vertinimo kriterijai ir t.t.

Renginys vykdomas pagal ES struktūrinių fondų projektą „Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003).

MITA organizuojamas 5 metų EUREKA renginių ciklas prasidėjo pirmuoju 2011 m. lapkričio 29 d. organizuotu  renginiu „Programa „Eureka“: tikslai, uždaviniai ir galimybės“.

 

Daugiau informacijos: http://www.mita.lt/lt/renginiai/agenturos_renginiai/naujos_paraiskos_-_naujos_galimybes/ .

-------------

Marie Skłodowska-Curie veiklos Horizonte 2020 MSCA: verslo ir mokslo ryšiams stiprinti

Data: 2014 m. lapkričio 27 d. 9:30 - 14:45 val.

Vieta: Lietuvos mokslo taryba, Gedimino pr. 3, Vilnius

LMT maloniai kviečia dalyvauti Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato ir Lietuvos mokslo tarybos organizuojamoje informacinėje dienoje.

Renginys, kuris yra renginių serijos „MSCA: verslo ir mokslo ryšiams stiprinti“ dalis, vyks 2014 m. lapkričio 27 d. 10 val. Lietuvos mokslo taryboje (Gedimino pr. 3, Vilnius).

Marie Skłodowska-Curie veiklos (MSCA) – tai viena iš ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (H2020) sričių. Šiose veiklose nėra iš anksto nustatytų teminių ar politinių prioritetų, o tyrimų objektus pasirenka patys tyrėjai, t. y. MSCA gali dalyvauti visų mokslo ir inovacijų sričių atstovai, pradedantieji ir patyrę mokslininkai, mokslo institucijos bei verslo įmonės.

Prasidėjus naujajai programai H2020, MSCA toliau skatina mokslininkų karjeros vystymą bei verslo ir mokslo ryšių stiprinimą. Siekiant pristatyti naujausias mažų ir vidutinių įmonių ir kitų neakademinio sektoriaus atstovų dalyvavimo galimybes MSCA ir kituose H2020 instrumentuose, MSCA skyrius organizuoja renginių seriją visoje Europoje.

REGISTRACIJA vyksta iki š.m. lapkričio 23 d.

Daugiau informacijos apie MSCA

MSCA paskelbti kvietimai  

Laukiame Jūsų renginyje, o kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis, tel. (85) 262 1939.

 

-------------

Informacinis renginys, rengiantiems paraiškas VI mokslininkų grupių projektų konkursui

Data: 2014 m. lapkričio 11 d. 15:00 val.

Vieta: Lietuvos mokslo taryba, Gedimino pr. 3, Vilnius, registruotis galima iki lapkričio 10 d.  

Lietuvos mokslo taryba kviečia į informacinius renginius, pristatysiančius VI mokslininkų grupių projektų kvietimą. 

Registruotis prašome tinklalapyje http://registracija.lmt.lt/MIP. Registruodamiesi galite pateikti klausimų, į kuriuos norėtumėte gauti atsakymus renginyje.

Mokslininkų grupių projektų VI kvietimas skelbiamas Tarybos interneto svetainėje www.lmt.lt, paraiškos priimamos iki gruodžio 3 d. 

-------------

„EUREKA“ IR „EUROSTARS“ – programos mokslo ir verslo partnerystei

Data: 2014 m. lapkričio 7 d. 9:00 - 11:30 val.

Vieta: Gamtos Tyrimų Centro Botanikos institutas, Žaliųjų Ežerų g. 49, Vilnius

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia į informacinį seminarą, skirtą tarptautinėms „Eureka“ ir „Eurostars“ programoms. 

Programa „Eureka“ remia į rinką orientuotą mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrą visose pažangiausiose technologijų srityse. Programa yra atvira mokslo organizacijoms ir įvairaus dydžio (ne tik mažoms) įmonėms. Projektų idėjas siūlo patys dalyviai ir teikia nacionaliniam atstovui – MITA (lietuvių kalba).

„Eurostars“ programos tikslas – skatinti Europos mažas ir vidutines įmones, vykdančias mokslinius tyrimus, kurti inovatyvius produktus pasaulinėje rinkoje ir tapti lyderėmis savo srityse. Projektų idėjas siūlo patys dalyviai ir teikia „Eureka sekretoriatui“ (anglų kalba). 

Pageidaujančius dalyvauti seminare prašome registruoti MITA tinklalapyje arba el. paštu daiva.krasauskaite@mita.lt, informacija tel. (8~5) 2127430. 

 

Renginio programa.

-------------

Konferenciją „Mokslo tarptautiškumas Lietuvos mokslo kokybei gerinti“

Lietuvos mokslo taryba kviečia į I–III kvietimų projektų, finansuojamų pagal Visuotinės dotacijos priemonę, mokymus vykdytojams

Data: 2014 m. lapkričio 3 d. 9:00 - 17:00 val.

Vieta: Lietuvos mokslo taryba, Gedimino pr. 3, Vilnius


Konferencijoje dalyvaus šalies mokslo politiką įgyvendinančių institucijų vadovai ir atstovai, užsienyje dirbantys Lietuvos mokslininkai, Lietuvos mokslo bendruomenė.

Pranešimus apie galimybes stiprinti mokslo kokybę skaitys Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. Dainius H. Pauža, LR ūkio viceministras Marius Skarupskas, LR švietimo ir mokslo viceministras dr. Rimantas Vaitkus, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) vadovai, užsienio universitetuose dirbantys mokslininkai prof. Feliksas Bukauskas (Alberto Einšteino medicinos koledžas, Jungtinės Amerikos Valstijos), dr. Darius Čeburnis (Nacionalinis Airijos Golvėjaus universitetas, Airija), dr. Ainius Lašas (Bato (Batho) universitetas, Jungtinė Karalystė) ir prof. Liudvika Leišytė (Dortmundo technikos universitetas, Vokietija).

Išsakytos mintys apie mokslo tarptautiškumą, jo skatinimo priemones bus apibendrintos konferencijos pabaigoje vyksiančioje apskritojo stalo diskusijoje, kurioje dalyvaus mokslo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų atstovai.

Konferencijos programa.

Maloniai prašome iš anksto registruotis elektroninėje sistemoje iki spalio 26 d. įskaitytinai.

-------------

Europos Komisija internetu rengia viešąsias konsultacijas dėl strategijos „Europa 2020“

 

Europos Komisija (EK) kviečia dalyvauti viešose konsultacijose dėl Europos Sąjungos (ES) ilgalaikio ekonomikos augimo ir užimtumo plano „Europa 2020“. Konsultacijos rengiamos įpusėjus „Europos 2020“ strategijos vykdymui. Jose išsakytos suinteresuotų asmenų ir organizacijų nuomonės bus panaudotos apžvalgoje, pristatysiančioje strategijos „Europa 2020“ pirmuosius ketverius metus.

Apžvalgą numatyta parengti 2015 m. pradžioje ir svarstyti 2015 m. pavasario Europos Vadovų Taryboje.

Konsultacijos vyks internetu iki 2014 m. spalio 31 d. EK interneto svetainės „Jūsų balsas Europoje“ ir strategijos „Europa 2020“ tinklalapiuose.

Daugiau informacijos: