Moksliniai tyrimai

I kvietimas teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2017–2019 metais pagal programą „Modernybė Lietuvoje“

Lietuvos mokslo taryba skelbia I kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2017–2019 metais pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“. Paraiškos priimamos iki 2016 m. spalio 28 d. 15 val.

Numatomas biudžetas: programai įgyvendinti 2017–2019 m. skirta po 741 tūkst. eurų kasmet.

Kvietimo aprėptis: kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal abu programos uždavinius ir juose numatytas priemones. Konkursai vyks pagal programos uždavinius.

Galimi pareiškėjai: paraišką gali teikti projekto vykdytojai kartu su vykdančiąja institucija (ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Daugiau informacijos apie kvietimą: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/341.html

-----------------

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) finansuoja Lietuvos tyrėjams kelionių išlaidas į tarptautinius renginius

Remiama veikla – mokslininkų ir kitų tyrėjų dalyvavimas tarptautinių programų tiksliniuose renginiuose. Tikslas – sudaryti galimybes mokslininkams ir tyrėjams dalyvauti HORIZONTAS 2020, EUREKA, EUROSTARS tiksliniuose informaciniuose bei kontaktams užmegzti skirtuose renginiuose, kuriuos organizuoja atsakingos šių programų institucijos, Europos Komisija ir kitos.

Tiksliniai renginiai gali būti identifikuoti MITA darbuotojų arba tyrėjų. 

Nuo liepos 23 d. kviečiame teikti paraiškas dalyvauti tarptautiniuose renginiuose (paraiškos priimamos pagal Aprašą).

Kontaktai pasiteirauti: Laima Bagdonavičienė, laima.bagdonaviciene@mita.lt, Tel. +370 609 97 181.

Daugiau informacijos ir renginių sąrašas: http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/parama-tyreju-kelionems/