Tarptautinės programos (archyvas)

2015 m. kvietimas teikti paraiškas atviros partnerystės mokslo projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą teikti paraiškas mokslo projektams, įgyvendinamiems kartu su užsienio šalių mokslininkais, vykdyti. Paraiškos priimamos iki 2015 m. gruodžio 15 d. 17 val.

Numatomas kvietimo biudžetas
Šio kvietimo projektams įgyvendinti planuojama skirti iki 800 000 eurų:

 • 300 000 eurų – mokslo projektams, įgyvendinamiems su partneriais iš Baltarusijos, Belgijos, Latvijos, Prancūzijos, Taivano ir Ukrainos;
 • 500 000 eurų – mokslo projektams, įgyvendinamiems su partneriais iš kitų užsienio šalių, išskyrus Japoniją ir Šveicariją.

Kvietimo aprėptis: Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti visose mokslo srityse.

Remiamos projekto veiklos: pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendriems Lietuvos ir užsienio šalių (išskyrus Japoniją ir Šveicariją), su kuriomis Lietuva yra užmezgusi diplomatinius santykius, mokslo projektams vykdyti. Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų, įskaitant vizitų į partnerio užsienio šalyje instituciją, išlaidos.

Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/283.html

---------

Kvietimas paramai rengusiems „Horizontas 2020“ paraiškas gauti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) paraiškas.

Paraiškos priimamos iki 2015 m. spalio 30 d. 15.30 val.

Informacija apie kvietimą: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/256.html

---------

„Biodiversa“ 2015 metų kvietimas teikti paraiškas

2015 m. gegužės 14 d. paskelbtas programos „Biodiversa“ kvietimas teikti trumpąsias paraiškas. Jas galima teikti iki 2015 m. liepos 20 d. 17 val. (Briuselio laiku).

Numatomas kvietimo biudžetas

Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – 300 tūkst. eurų.

Kvietimo aprėptis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas vykdyti mokslo projektus šiose tematikose:

 • Biologinės įvairovės dirvožemiuose ir nuosėdose dinamikos tyrimai, skirti valdyti ir pagerinti ekosistemų veiklos ir teikiamų ekosistemų paslaugų kokybę (angl. Understanding and managing the biodiversity dynamics of soils and sediments to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem service);
 • Biologinės įvairovės sausumos, upės ir jūros kraštovaizdžiuose (buveinių ryšiai, žaliosios ir mėlynosios infrastruktūros bei gamtiniai miestai) dinamikos tyrimai, skirti valdyti ir pagerinti ekosistemų veiklos ir teikiamų ekosistemų paslaugų kokybę (angl.Understanding and managing biodiversity dynamics in land-, river- and sea-scapes (habitat connectivity, green and blue infrastructures, and naturing cities) to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services).

Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/271.html

---------

HERA jungtinės mokslinių tyrimų programos „Praeities taikymai“ kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinės programos HERA „Praeities taikymai “ kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos programos HERA elektroninėje sistemoje iki 2015 m. balandžio 9 d. 19 val. (Centrinės Europos laiku).

Atrinkti konsorciumai galutines paraiškas teiks 2015 m. liepos – spalio mėnesiais.

Numatomas kvietimo biudžetas Lietuvos dalyviams: Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – 85 tūkst. eurų.

Kvietimo aprėptis: kvietimas skirtas teikti paraiškas vykdyti humanitarinių mokslų sričių projektus, kurie įvairiais būdais padėtų suvokti ir atskleisti reikšmingą praeities įtaką dabarčiai ir ateičiai. Į projektus gali būti įtrauktos ir naudojamos įžvalgos ar metodologijos iš menų, visų humanitarinių mokslų sričių ir temą atitinkančių socialinių mokslų. Tarpdiscipliniškumas labai pageidaujamas.

Specialieji reikalavimai projektams: ilgiausia galima mokslo projekto trukmė – 3 metai. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais. Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas neturi viršyti 68 tūkst. eurų.

Papildoma informacija: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/242.html

Visa informacija apie kvietimą, reikalavimai dalyviams ir kvietimo dokumentai pateikti HERA tinklalapyje. Dėl nacionalinių taisyklių galite konsultuotis su Kornelija Janavičiūte el. paštu kornelija.janaviciute@lmt.lt arba tel. (8 5) 210 7396. 

---------

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Marie Sklodowska Curie veiklą „Mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo mainai“

Paskelbtas naujas programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska Curie veiklos (MSCA) „Mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo mainai“ kvietimas teikti paraiškas (H2020-MSCA-RISE-2015).  Paraiškas galima teikti iki 2015 m. balandžio 28 d. 17 val. Briuselio laiku.

Šios veiklos tikslas – skatinti tarptautinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo mainus bei apsikeitimą žiniomis.

MSCA nėra iš anksto nustatytų teminių prioritetų, todėl tyrimų objektus pasirenka patys tyrėjai (principas „iš apačios į viršų“). MSCA gali dalyvauti visų mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių atstovai. Daugiau informacijos apie MSCA lietuvių kalba.

Konsultuoja Aistė Vilkanauskytė e. p. aiste.vilkanauskyte@lmt.lt arba tel. (8 5) 262 1939.

---------

EURONANOMED II

Paskelbtas tarptautinis programos EURONANOMED II 2015 metų kvietimas teikti paraiškas. Paraiškas galima teikti iki 2015 m. kovo 3 d. 17 val. (Centrinės Europos laiku).

Numatomas kvietimo biudžetas

Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – 350 tūkst. litų (101 367 EUR).

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais iš Belgijos, Islandijos, Ispanijos, Italijos, Izraelio, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos.  

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškas teikiamos programos EURONANOMED II elektroninėje sistemoje iki 2015 m. kovo 3 d. 17 val. (Centrinės Europos laiku). Norintys teikti paraiškas turi užsiregistruoti programos EURONANOMED II elektroninėje sistemoje iki 2015 m. sausio 14 d.

Visa informacija apie kvietimą, reikalavimai dalyviams ir kvietimo dokumentai pateikti EURONANOMED II tinklalapyje. Taip pat galite konsultuotis su Jurgita Stonyte e. paštu jurgita.stonyte@lmt.lt arba tel. (8 5) 261 8530. 

---------

LILAN

Paskelbtas LILAN programos kvietimas teikti paraiškas. Paraiškas anglų kalba galima teikti iki 2015 m. vasario 4 d. 13 val. (CET laiku).

Pagrindiniai reikalavimai:

Programoje gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių iš mokslo ir studijų institucijų.

Bent 2 dalyviai turi būti iš skirtingų kvietime dalyvaujančių finansavimą skiriančių šalių (Estijos, Islandijos, Lietuvos, Švedijos). Trečiasis dalyvis gali būti iš kitų Šiaurės šalių (Danijos, Suomijos, Norvegijos, Grenlandijos, Farerų salų arba Alandų salų).

Projekto vadovas turi dirbti institucijoje, kuri yra finansavimą skiriančioje šalyje (Estijoje, Islandijoje, Lietuvoje ar Švedijoje).

Partneriai iš kitų, kvietime nenurodytų, šalių gali dalyvauti, tačiau finansavimas jiems skiriamas nebus.

Galima projekto trukmė – nuo 2 iki 3 metų.     

Projektų tematika

Projektų, susijusių su inovacijomis sveikatos ir gerovės srityse, temos nurodomos kvietime teikti paraiškas.

Kvietimo biudžetas: 11 mln. Norvegijos kronų (apie 4,5 mln. litų).

Vieno projekto biudžetas neturi viršyti 6 mln. Norvegijos kronų (apie 2,5 mln. litų). Planuojama, kad finansavimas bus skirtas 2–4 projektams.

Kvietimo tinklalapis

Taip pat galite konsultuotis su Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiąja specialiste Kornelija Janavičiūte (tel. (8 5) 210 7396, e. p. kornelija.janaviciute@lmt.lt). 

---------

„Horizontas 2020“ pradedantiesiems: EMT dotacijos pradedantiesiems (ERC-2015-STG).

Pagrindinis šios finansavimo schemos tikslas – remti savarankiškų ir kompetentingų naujų individualių darbo grupių kūrimąsi:

 • Pagrindinis tyrėjas turi būti įgijęs daktaro laipsnį ne mažiau nei prieš 2 metus ir ne daugiau nei prieš 7 metus. Esant pateisinamoms priežastims (pvz., motinystės ar tėvystės atostogos) šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 11 metų. 
 • Pagrindinis tyrėjas turi potencialą tapti išskirtiniu lyderiu mokslo srityje ir gali pateikti mokslinės brandos įrodymų:
  • bent viena svarbi publikacija, parengta be disertacijos vadovo, kurios pagrindinis (angl. main) autorius yra pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti, kiek kartų publikacija buvo cituota);
  • kitos reikšmingos publikacijos prestižiniuose tarptautiniuose recenzuojamuose tarpdisciplininiuose moksliniuose žurnaluose arba svarbiausiuose tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose, tarptautinių recenzuojamų konferencijų pranešimai, kurių pagrindinis autorius yra pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti, kiek kartų publikacija buvo cituota);
  • patentai;
  • kviestiniai pranešimai pripažintose tarptautinėse konferencijose;
  • apdovanojimai ir laimėti prizai;
 • Pagrindinis tyrėjas projekto vykdymui turi skirti ne mažiau kaip 50 proc. viso savo darbo laiko;
 • Dotacijos vienam projektui dydis – iki 1,5 mln. eurų (išimtinais atvejais – iki 2 mln. eurų) 5 metams.

Paraiškas galima teikti iki 2015 m. vasario 3 d.

Konsultacijas teikia Jurgita Stonytė e. p. jurgita.stonyte@lmt.lt arba tel. (8 5) 261 8530.

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html

---------

„Inovatyvūs lavinimo tinklai“

Paskelbtas naujas programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska Curie veiklos (MSCA) „Inovatyvūs lavinimo tinklai“ kvietimas teikti paraiškas (H2020-MSCA-ITN-2015).  Paraiškas galima teikti iki 2015 m. sausio 13 d. 17 val. Briuselio laiku.

Šios veiklos tikslas – lavinti naują kūrybingų ir verslių pradedančiųjų tyrėjų kartą, gebančią priimti šiuolaikinius iššūkius bei žinias ir idėjas paversti visuomenei reikalingais produktais ar paslaugomis.

MSCA nėra iš anksto nustatytų teminių prioritetų, todėl tyrimų objektus pasirenka patys tyrėjai (principas „iš apačios į viršų“). MSCA gali dalyvauti visų mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių atstovai. Daugiau informacijos apie MSCA lietuvių kalba.

Konsultuoja Aistė Vilkanauskytė e. p. aiste.vilkanauskyte@lmt.lt arba tel. (8 5) 262 1939.