Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant tyrimus cheminės ekologijos srityje, gebėjimas taikyti elektrofiziologinius bei dujų chromatografijos tyrimų metodikas, analizuoti...
 

2021.06.30

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (CHEEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant tyrimus cheminės ekologijos srityje, gebėjimas taikyti elektrofiziologinius bei dujų chromatografijos tyrimų metodikas, analizuoti duomenis, rengti aukšto bei aukščiausio lygio mokslines publikacijas, atlikti tyrimus laboratorijos ir lauko sąlygomis. Darbo pobūdis: augalų, mielių ir fitofagų sąveikų tyrimai, lakių organinių junginių biologinio aktyvumo įvertinimas, kairomoninių bei feromoninių gaudyklių vabzdžiams naudojimas, duomenų valdymas ir statistinė analizė. Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Žuvų ekologijos laboratorijoje, terminuotai, 2 metų užduočiai „Retų (Sabanejewia baltica, Rhynchocypris percnurus) ir invazinių žuvų rūšių paplitimas, buveinių pasirinkimas, populiacijų būklė“, vykdyti (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų...
 

2021.06.10

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (ŽUVEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Žuvų ekologijos laboratorijoje, terminuotai, 2 metų užduočiai „Retų (Sabanejewia baltica, Rhynchocypris percnurus) ir invazinių žuvų rūšių paplitimas, buveinių pasirinkimas, populiacijų būklė“, vykdyti (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant ilgalaikius vandens ekosistemų ekologijos, žuvų bioįvairovės, paplitimo, gausumo, augimo, citogenetikos, bendrijų ir populiacijų būklės, struktūros bei išteklių tyrimus; atliekant gamtosauginius bei monitoringo darbus, ekspertizes, saugomų bei invazinių rūšių tyrimus; dalyvavimas mokslinėse programose bei projektuose; gebėjimas savarankiškai planuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus, korektiškai surinkti tyrimų duomenis, juos analizuoti ir apibendrinti; patirtis dirbant su multimetrais, valtimis, elektrožūklės aparatais, žvejybiniais tinklais, GPS ir...

plačiau