Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Augalų fiziologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant tyrimus augalų auginimo procesų reguliavimo, vaisių ir sėklų vystymosi srityse, gebėjimas naudoti molekulinės biologijos metodus. Darbo...
 

2022.06.06

Skelbiamas konkursas eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Augalų fiziologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Augalų fiziologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant tyrimus augalų auginimo procesų reguliavimo, vaisių ir sėklų vystymosi srityse, gebėjimas naudoti molekulinės biologijos metodus. Darbo pobūdis: endogeninių fitohormonų kiekybiniai tyrimai, giberelino sintezės fermentų raiškos analizė, dalyvavimas moksliniuose projektuose, tyrimo rezultatų analizavimas. Reikalavimai pretendentams: Į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Jaunesnysis mokslo darbuotojas turi vykdyti arba padėti vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus bei būti paskelbęs 1 publikaciją recenzuojamuose mokslo leidiniuose ar mokslo populiarinimo straipsnį (publikaciją...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis, vykdant ekosistemų kaitos procesų ir įvykių chronologijos tyrimus radioanglies ir dendrochronologinio datavimo metodais; patirtis,...
 

2022.06.06

Skelbiamas konkursas eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis, vykdant ekosistemų kaitos procesų ir įvykių chronologijos tyrimus radioanglies ir dendrochronologinio datavimo metodais; patirtis, vystant praeities klimato pokyčių bioindikacijos metodus pagal biometrinius sumedėjusių augalų (dendrochronologinius) ir stabiliųjų anglies izotopų santykio organinėje medžiagoje parametrus. Darbo pobūdis: dendrochronologijos ir klimato chronologijos tyrimų srityje. Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 2 žurnaluose,...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant pelkių, upių, ežerų ir karstinių vandens sistemų hidrologinius tyrimus, gebėjimas analizuoti hidrometeorologinių faktorių sąveiką ir vandens...
 

2022.06.06

Skelbiamas konkursas eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant pelkių, upių, ežerų ir karstinių vandens sistemų hidrologinius tyrimus, gebėjimas analizuoti hidrometeorologinių faktorių sąveiką ir vandens kokybės priklausomybę nuo aplinkos sąlygų, tyrimų medžiagą skelbti moksliniuose leidiniuose, vadovauti doktorantų rengimui. Darbo pobūdis: Vandens sistemų kaitos analizė, vandens sistemų atsakas į klimato kaitą. Reikalavimai pretendentams: Į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 5 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 4 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: ekologijos ir aplinkotyros mokslų daktaro laipsnis, patirtis vykdant dirvožemio nematodų tyrimus cheminės ekologijos ir elgsenos srityje, darbas...
 

2022.05.31

Skelbiamas konkursas eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: ekologijos ir aplinkotyros mokslų daktaro laipsnis, patirtis vykdant dirvožemio nematodų tyrimus cheminės ekologijos ir elgsenos srityje, darbas komandoje su ekologais ir chemikais, aukšto lygio mokslinių publikacijų rengimas. Darbo pobūdis: darbas komandoje su ekologais ir chemikais, nematodų (augalų parazitinių, entomopatogeninių ir laisvai gyvenančių) išskyrimas iš substrato, morfologinė ir molekulinė nematodų rūšių identifikacija, nematodų dauginimas laboratorinėmis sąlygomis, nematodų elgsenos tyrimų kūrimas ir rezultatų analizė, nematodams bioaktyvių junginių surinkimas iš aplinkos, šių junginių identifikacija remiantis chemine bei nematodų elgesio analize, aukšto lygio mokslinių publikacijų rengimas....

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant vandens makrobestuburių ir aukštesniųjų vėžiagyvių biologijos, ekologijos, ekofiziologijos tyrimus, gebėjimas analizuoti...
 

2022.05.27

Skelbiamas konkursas eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant vandens makrobestuburių ir aukštesniųjų vėžiagyvių biologijos, ekologijos, ekofiziologijos tyrimus, gebėjimas analizuoti stabiliųjų izotopų ir stechiometrinius duomenis, taikyti įvairius parametrinės ir neparametrinės statistinės duomenų analizės metodus. Darbo pobūdis: lauko, laboratoriniai ir eksperimentiniai makrobestuburių tyrimai, statistinė duomenų analizė, straipsnių rašymas, mokslinių projektų rengimas. Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį,...

plačiau