Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Giluminės geologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant anglies dvideginio dujų geologinio saugojimo Baltijos sedimentaciniame baseine perspektyvų tyrimus, Lietuvos apatinio silūro dujų skalūnų potencialo...
 

2022.01.12

Skelbiamas konkursas eiti mokslo darbuotojo pareigas Giluminės geologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Giluminės geologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant anglies dvideginio dujų geologinio saugojimo Baltijos sedimentaciniame baseine perspektyvų tyrimus, Lietuvos apatinio silūro dujų skalūnų potencialo vertinimą, geoterminių resursų racionalaus panaudojimo Lietuvoje tyrimus, gebėjimas analizuoti giluminius  geologinius procesus atspindinčius duomenis ir jų įtaką paviršiniams procesams. Darbo pobūdis: vykdyti perspektyvių geologinių sluoksnių tyrimus pagal užduotis „CO2 dujų geologinio saugojimo įgyvendinimo geologinis pagrindimas švelninant tradicinio iškastinio kuro naudojimo poveikį klimato kaitai pereinamame etape; mažai taršių gamtinių dujų išgavimo iš molio skalūnų bendras galimybių vertinimas švelninat klimato kaitos mastus; geoterminių...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis, vykdant aplinkos radioaktyvumo ir radioekologijos tyrimus, pagrindinių radiocheminių metodų pagrindų žinojimas. Darbo pobūdis: vandens ir...
 

2022.01.12

Skelbiamas konkursas eiti mokslo darbuotojo pareigas Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis, vykdant aplinkos radioaktyvumo ir radioekologijos tyrimus, pagrindinių radiocheminių metodų pagrindų žinojimas. Darbo pobūdis: vandens ir sausumos ekosistemų radioekologijos srityje. Reikalavimai pretendentams: Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 2 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe 1 straipsnį žurnale, kurio reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šį straipsnį su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai:  patirtis vykdant paukščių populiacijų ekologinius tyrimus, naudojant įvairius lauko tyrimų metodus, patirtis atliekant plataus masto...
 

2022.01.12

Skelbiamas konkursas eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai:  patirtis vykdant paukščių populiacijų ekologinius tyrimus, naudojant įvairius lauko tyrimų metodus, patirtis atliekant plataus masto paukščių apskaitas jūroje bei sausumoje, patirtis naudojant gyvūnų telemetrijos priemones (palydovinius, GPS/GSM ir pan. siųstuvus) paukščių migracijų, perskridimų ir buveinių naudojimo tyrimams, patirtis naudojant GIS metodus erdvinei ekologinių duomenų analizei, erdvinio modeliavimo patirtis, gebėjimas analizuoti gautų tyrimų rezultatus ir susijusią mokslinę literatūrą, rašyti ir skelbti mokslines publikacijas. Patirtis rengiant ir įgyvendinant mokslinių tyrimų projektus. Darbo pobūdis:  paukščių rūšinės įvairovės, jų populiacijų funkcionavimo ir dinamikos tyrimai,...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Ekonominės botanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai:  daugiametė patirtis vykdant augaluose besikaupiančių biologiškai aktyvių junginių tyrimus, apimanti augalinės medžiagos rinkimą gamtinėse ekosistemose...
 

2022.01.07

Skelbiamas konkursas eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Ekonominės botanikos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Ekonominės botanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai:  daugiametė patirtis vykdant augaluose besikaupiančių biologiškai aktyvių junginių tyrimus, apimanti augalinės medžiagos rinkimą gamtinėse ekosistemose ir lauko bandymuose, augalų antrinių metabolitų išskyrimą ir analizę įvairiais metodais; gebėjimas analizuoti augalų cheminių tyrimų duomenis, susiejant juos su genetiniais bei aplinkos veiksniais ir lyginant su literatūros šaltiniais, daryti mokslines išvadas ir apibendrinimus, rengti mokslinius pranešimus ir straipsnius anglų kalba, rengti mokslinių tyrimų projektus. Darbo pobūdis:  augaluose besikaupiančių antrinių metabolitų įvairovės, paplitimo ypatumų, kaupimosi dėsningumų, genetinių bei aplinkos veiksnių įtakos tyrimai, empirinių duomenų analizė ir matematinis...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Žinduolių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai:  patirtis vykdant ilgalaikius miegapelių ir kitų smulkiųjų žinduolių populiacijų dinamikos tyrimus, gebėjimas analizuoti surinktus duomenis ir skelbti gautus...
 

2022.01.07

Skelbiamas konkursas eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Žinduolių ekologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Žinduolių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai:  patirtis vykdant ilgalaikius miegapelių ir kitų smulkiųjų žinduolių populiacijų dinamikos tyrimus, gebėjimas analizuoti surinktus duomenis ir skelbti gautus rezultatus aukšto lygio tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir mokslinėse monografijose. Darbo pobūdis: lauko ir kameraliniai darbai, duomenų statistinė analizė, publikacijų ir pranešimų konferencijose rengimas. Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 2 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Augalų patologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant taikomuosius ir fundamentinius plikasėklių, uoginių ir kitų augalų ligas sukeliančių fitoplazmų molekulinius tyrimus, gebėjimas analizuoti gautus...
 

2022.01.07

Skelbiamas konkursas eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Augalų patologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Augalų patologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant taikomuosius ir fundamentinius plikasėklių, uoginių ir kitų augalų ligas sukeliančių fitoplazmų molekulinius tyrimus, gebėjimas analizuoti gautus rezultatus ir juos skelbti tarptautinio lygio moksliniuose straipsniuose; gebėjimas teikti LMT konkursams paraiškas ir administruoti projektus. Patirtis rengiant fitoplazmologijos bakalaurus, magistrantus ir doktorantus. Darbo pobūdis: vykdys uoginių (Ericaceae šeimos Vaccinium spp.) ir kitų augalų ligas sukeliančių fitoplazmų tyrimus: paplitimą, identifikavimą, klasifikaciją ir filogenetinę analizę, panaudojant 16S rRNR bei kitus markerinius genus; atliks metagenominius mikrobiomų tyrimus. Vykdys aptiktų ‘Candidatus Phytoplasma‘ fitoplazmų keleto genomo lokusų bioinformatinę analizę....

plačiau