Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Žinduolių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai:  patirtis vykdant žinduolių ekologijos (įvairovės, gausumo, mitybos ir t.t.), genetikos (populiacinius, filogeografijos) tyrimus, formuojant ir vykdant aukos...
 

2022.11.14

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Žinduolių ekologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Žinduolių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai:  patirtis vykdant žinduolių ekologijos (įvairovės, gausumo, mitybos ir t.t.), genetikos (populiacinius, filogeografijos) tyrimus, formuojant ir vykdant aukos – plėšrūno, šeimininko – parazito, šeimininko ir jo mikrobiotos sąveikų tyrimus, gebėjimas taikyti įvairius ekologinius, molekulinius, metagenominius tyrimų metodus, analizuoti gautus rezultatus. Darbo pobūdis: žinduolių ekologijos tyrimai, genetiniai ir parazitologiniai tyrimai, duomenų analizė, mokslinių straipsnių rašymas tarptautinio lygio žurnalams, doktorantų rengimas. Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo (1 pareigybė, 1 etatas) pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje, terminuotos (3 metai) užduoties – klimato kaitos poveikis upės salų raidai ir vagos hidrauliniam pralaidumui (rytinė Baltijos jūros baseino dalis) – vykdymui. Pretendentų...
 

2022.10.26

Skelbiamas konkursas eiti mokslo darbuotojo pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje, terminuotos užduoties vykdymui

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo (1 pareigybė, 1 etatas) pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje, terminuotos (3 metai) užduoties – klimato kaitos poveikis upės salų raidai ir vagos hidrauliniam pralaidumui (rytinė Baltijos jūros baseino dalis) – vykdymui. Pretendentų privalumai: patirtis vykdant hidrologinius, hidrometrinius, hidrografinius tyrimus, atliekant hidromorfologinių (upių salų kaita laike ir erdvėje), geomorfologinių procesų tyrimus.  Gebėjimas dirbti su hidrologinių, hidrografinių bei kitomis susijusiomis duomenų bazėmis, taikyti GIS technologijas, diachroninės, statistinės analizės metodus. Darbo pobūdis: duomenų analizė ir vertinimas, tiriant upių vagų atsaką į klimato kaitą ir antropogeninę veiklą baseinuose ir upių slėniuose. Reikalavimai pretendentams: Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis formuojant ir vykdant naujus plėšrių paukščių ekologijos srities mokslinių tyrimų klausimus; plėšrių paukščių...
 

2022.10.07

Skelbiamas konkursas vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Paukščių ekologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis formuojant ir vykdant naujus plėšrių paukščių ekologijos srities mokslinių tyrimų klausimus; plėšrių paukščių rūšių biologijos, fenologijos, elgsenos, migracijos ir ekologijos žinios, leidžiančios efektyviai parinkti tyrimų dizainą iškeltiems moksliniams uždaviniams atsakyti; plėšrių paukščių tyrimų įgyvendinimas, įtraukiant bendraautorius, įskaitant ir iš užsienio mokslo, tyrimų institucijų; plėšrių paukščių apskaitų žinios, gebėjimas adaptuoti ir modifikuoti metodų taikymą pagal vietos gamtines sąlygas; statistiniai duomenų analizės įgūdžiai; tarptautinio lygio mokslo straipsnių rengimas; gebėjimas suplanuoti ir koordinuoti doktorantūros studijų tematikas, dalyvauti doktorantūros...

plačiau