Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) 2 metų terminui užduoties „Naujai atsirandančios cheminės taršos ekotoksikologinio poveikio ir rizikos aplinkai vertinimas (a)biotinių veiksnių kaitos kontekste“ vykdymui....
 

2021.07.30

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (EKL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) 2 metų terminui užduoties „Naujai atsirandančios cheminės taršos ekotoksikologinio poveikio ir rizikos aplinkai vertinimas (a)biotinių veiksnių kaitos kontekste“ vykdymui. Pretendentų privalumai: patirtis vykdant cheminių medžiagų ir aplinkos veiksnių poveikio tyrimus hidrobiontams, patirtis rengiant ir taikant ekotoksikologinio vertinimo metodologijas,  gebėjimas tirti ir analizuoti dumblių ląstelės elektrofiziologinį ir toksikologinį atsaką įvairiuose biologinio organizuotumo lygmenyse. Darbo pobūdis: ekotoksikologinių tyrimų organizavimas, vadovavimas moksliniams projektams ir doktorantams, tarptautinio lygio mokslinių publikacijų rengimas. Reikalavimai pretendentams: Į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) 3 metų užduočiai „Mielių, augalų ar kitų organizmų į aplinką išskiriamų lakių organinių junginių, veikiančių modelines vabzdžių rūšis, paieška -...
 

2021.07.30

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (CHEEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) 3 metų užduočiai „Mielių, augalų ar kitų organizmų į aplinką išskiriamų lakių organinių junginių, veikiančių modelines vabzdžių rūšis, paieška - iškyrimas ir identifikavimas“: Pretendentų privalumai: chemiko aukštasis išsilavinimas, patirtis vykdant tyrimus cheminės ekologijos srityje, gebėjimas taikyti dujų chromatografijos bei masių spektrometrijos tyrimų metodus, įgūdžiai naudotis lakių organinių junginių masių spektrų kompiuterinėmis bibliotekomis, dirbti komandoje su ekologais, rengti aukšto bei aukščiausio lygio mokslines publikacijas, atlikti tyrimus laboratorijos sąlygomis. Darbo pobūdis: biologiškai aktyvių junginių išskyrimas iš jų mišinių bei identifikavimas, darbas su cheminių...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Mikologijos  laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) 2 metų terminui užduoties „Agarikoidinės mikobiotos tyrimai natūraliose ir pažeistose ekosistemose, gauti žinių apie agarikoidinių grybų rūšių ir jų bendrijų savybes, ryšius su kitais...
 

2021.07.07

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (ML)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Mikologijos  laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) 2 metų terminui užduoties „Agarikoidinės mikobiotos tyrimai natūraliose ir pažeistose ekosistemose, gauti žinių apie agarikoidinių grybų rūšių ir jų bendrijų savybes, ryšius su kitais ekosistemos elementais bei jų pokyčius veikiant įvairiems aplinkos faktoriams“. Pretendentų privalumai: patirtis vykdant agarikoidinių grybų ekologinius ir taksonominius tyrimus, išsamios žinios apie agarikoidinių grybų biotą ir jų ekologines savybes, gebėjimas planuoti mikologinių lauko tyrimų metodiką, analizuoti mikologinius duomenis. Gebėjimas savarankiškai interpretuoti gautus mokslinių tyrimų rezultatus ir juos apibendrinti publikacijose. Darbo pobūdis: atliks mikologinius tyrimus įvairiose ekosistemose ekspedicijų metu, identifikuos agarikoidinių grybų rūšis (lauko...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant pievų augalijos tyrimus, tvarkant fitocenologinių tyrimų ir herbariumo duomenų bazes (Turboveg, BRAHMS), naudojant statistinius augalijos duomenų analizės...
 

2021.07.07

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (FGL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant pievų augalijos tyrimus, tvarkant fitocenologinių tyrimų ir herbariumo duomenų bazes (Turboveg, BRAHMS), naudojant statistinius augalijos duomenų analizės metodus (R project, JUICE). Darbo pobūdis: vykdyti Lietuvos augalijos struktūros ir dinamikos tyrimus, rengti ir vykdyti taikomųjų tyrimų projektus, tyrimų rezultatų publikuoti tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose, rezultatus pristatyti tarptautinėse konferencijose, palaikyti herbariumo (BILAS) duomenų bazę ir Lietuvos augalijos duomenų bazę (EU-LT-001). Reikalavimai pretendentams: Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 2 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etatas, sutartis dviem metams): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant eksperimentinius pelkinių ekosistemų atkūrimo bandymus pažeistose pelkėse bei išeksploatuotuose durpynuose, pelkių ir pievų...
 

2021.07.07

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (FGL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etatas, sutartis dviem metams): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant eksperimentinius pelkinių ekosistemų atkūrimo bandymus pažeistose pelkėse bei išeksploatuotuose durpynuose, pelkių ir pievų ekosistemų botaninės įvairovės ir produktyvumo (antžeminės fitomasės) natūrinius tyrimus, kraštovaizdžio eko-estetinį vertinimą, analizuojant fitocenologinių tyrimų duomenis. Darbo pobūdis: vykdyti pažeistų ir atkuriamų šlapynių ekosistemų struktūros ir funkcionavimo tyrimus pagal individuąlią užduotį „Pelkių būklės ir augalijos kaitos įvertinimas atkuriamuose antropogeninės veiklos pažeistuose Lietuvos durpynuose“, rengti ir vykdyti taikomųjų tyrimų projektus, tyrimų rezultatų publikuoti tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose, rezultatus pristatyti tarptautinėse...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant aplinkos taršos (cheminės, biogeninės, fizikinės) sukeltų ekotoksinių efektų tyrimus įvairiuose gėlavandeniuose ir jūriniuose bioindikatoriniuose...
 

2021.06.30

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (EKL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant aplinkos taršos (cheminės, biogeninės, fizikinės) sukeltų ekotoksinių efektų tyrimus įvairiuose gėlavandeniuose ir jūriniuose bioindikatoriniuose organizmuose bei skirtinguose jų audiniuose. Patirtis vykdant laboratorinius tyrimus bei nagrinėjant įvairių cheminių medžiagų ir kitų abiotinių bei biotinių veiksnių indukuotą genotoksinį ir citotoksinį poveikį, biocheminius ir hematologinius pokyčius vandens organizmuose. Patirtis ekotoksikologinių eksperimentų planavime, koordinavime. Gebėjimas analizuoti ir statistiškai apdoroti gautų tyrimų rezultatus, sąsajų su taikomais tyrimais mokslinėje literatūroje paieška. Publikacijų rengimas bei duomenų viešinimas aukšto lygio moksliniuose žurnaluose, tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse...

plačiau