Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Genetikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant mielių ir jų virusų metagenominius bei transkriptominius tyrimus, gebėjimas atlikti biocidinių sistemų funkcionalumo tyrimus taikant šiuolaikinius molekulinės...
 

2021.01.15

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (GL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Genetikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant mielių ir jų virusų metagenominius bei transkriptominius tyrimus, gebėjimas atlikti biocidinių sistemų funkcionalumo tyrimus taikant šiuolaikinius molekulinės biologijos ir biochemijos metodus. Darbo pobūdis: tirs biocidinių virusų ir toksinų įvairovę ir gausą gamtinėse ekosistemose, atliks funkcionalumo analizę naudojant šiuolaikinius molekulinius metodus, vykdys biocidinių medžiagų ir sistemų veikimo in vivo bei in vitro fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, planuos ir organizuos mokslinius tyrimus, vykdys specialistų rengimą, dalyvaus mokslinių projektų veikloje, analizuos gautus rezultatus ir skelbs tarptautinio lygio mokslines publikacijas. Reikalavimai pretendentams: Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: Patirtis vykdant aplinkos radioaktyvumo, branduolinės geohronologijos, izotopų hidrologijos ir ekologijos tyrimus.  Darbo pobūdis:...
 

2020.12.15

Skelbiamas konkursas vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (BGRL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: Patirtis vykdant aplinkos radioaktyvumo, branduolinės geohronologijos, izotopų hidrologijos ir ekologijos tyrimus.  Darbo pobūdis: Branduolinės geofizikos, aplinkos radioaktyvumo ir radioekologinių tyrimų srityje. Reikalavimai pretendentams: Į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 5 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 4 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant augalų rūšių ir bendrijų lauko tyrimus ir analizuojant tyrimų duomenis, vadovavimo patirtis eksperimentinės plėtros veiklose invazinių...
 

2020.12.15

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (FGL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant augalų rūšių ir bendrijų lauko tyrimus ir analizuojant tyrimų duomenis, vadovavimo patirtis eksperimentinės plėtros veiklose invazinių rūšių tyrimų srityje.  Darbo pobūdis: vykdyti Lietuvos floros struktūros ir dinamikos tyrimus, vykdyti herbariumo kolekcijų emendaciją, rengti ir vykdyti taikomųjų tyrimų projektus, tyrimų rezultatus publikuoti tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose, rezultatus pristatyti tarptautinėse konferencijose.   Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius straipsnius per...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Žuvų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant ichtiologinius gamtinių bei antropogeninės kilmės veiksnių sąlygotų gėlavandenių ir jūrinių žuvų populiacijų ir bendrijų pokyčių tyrimus, vykdant...
 

2020.11.23

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (ŽUVEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Žuvų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant ichtiologinius gamtinių bei antropogeninės kilmės veiksnių sąlygotų gėlavandenių ir jūrinių žuvų populiacijų ir bendrijų pokyčių tyrimus, vykdant saugomų, praeivių, ekonomiškai svarbių ir kitų žuvų rūšių išteklių ir populiacijų būklės tyrimus, atliekant Baltijos jūros priekrantės, kitų didelių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimą. Gebėjimas analizuoti ir apibendrinti gautų tyrimų duomenis, vertinti žuvų bendrijų kaitos priežastis.  Darbo pobūdis: saugomų, praeivių, ekonomiškai svarbių ir kitų žuvų rūšių paplitimo, žuvų migracijų ir populiacijų būklės tyrimai, išteklių tyrimai, išteklių ir populiacijų būklės kaitos analizė, žuvų bendrijų tyrimai, Baltijos jūros priekrantės, kitų didelių vandens...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Genetikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) vykdymui. Pretendentų privalumai: patirtis vykdant mielių ir bakterijų biocidinių sistemų tyrimus, antimikrobinių medžiagų veikimo moduliavimą taikant nanotechnologininius sprendimus, gebėjimas...
 

2020.11.12

Skelbiamas konkursas jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (GL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Genetikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) vykdymui. Pretendentų privalumai: patirtis vykdant mielių ir bakterijų biocidinių sistemų tyrimus, antimikrobinių medžiagų veikimo moduliavimą taikant nanotechnologininius sprendimus, gebėjimas apibūdinti gamtinėse sistemose paplitusius mikroorganizmus bei molekuliniais metodais nustatyti jų rūšinę priklausomybę, atlikti bioaktyvių nanodalelių efektyvumo vertinimą. Darbo pobūdis: tirs biocidinių medžiagų bei sistemų poveikį gamtinėse ekosistemose paplitusių mikroorganizmų funkcionavimui, vykdys nanostruktūrinių biocidinių medžiagų taikomuosius tyrimus, dalyvaus mokslinių projektų veikloje, analizuos gautus rezultatus ir skelbs tarptautinio lygio mokslines publikacijas. Reikalavimai pretendentams: Į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip...

plačiau