Mikroorganizmų kolekcija

Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Biodestruktorių tyrimo laboratorijoje yra sukaupta unikali įvairių sistematinių grupių gyvų mikroorganizmų kolekcija. Mikroorganizmų kolekcija – tai mikrobiologijos mokslo, praktikos ir vystymosi pagrindas, mikroorganizmų padermių ir informacijos apie juos šaltinis. Kolekcijoje atspindima mikroorganizmų biologinė įvairovė, nes jose palaikomos saprotrofinių, mikosimbiotrofinių, parazitinių, biotechnologijose naudojamų mikroskopinių grybų, mielių ir bakterijų padermės. Kasmet kolekcija papildoma naujomis rūšimis ir padermėmis, gebančiomis funkcionuoti ant įvairių substratų, pasižyminčios specifinėmis taikomąją reikšmę turinčiomis savybėmis ir produkuojančios biologiškai aktyvias medžiagas (fermentus, baltymus, vitaminus, organines rūgštis, pigmentus ir kt.). Kolekcijoje palaikomos LR patentuotos mikroorganizmų padermės: Trichoderma harzianum VNB-16, skaidanti mazutą (patento Nr. LT 4794B); Candida lipolytica C.6.1-5, oksiduojanti naftą ir jos produktus (patento Nr. LT4793B); Pseudomonas fluorescens IGN 57, skaidanti naftą ir naftos produktus (patento Nr. LT4792B); mikroorganizmų Candida lipolytica ir Trichoderma harzianum padermės, kurios skirtos pramoninės gamybos atliekos monoetanolamino (MEA) biodegradavimui (patentas Nr. 5502B). Nemaža kolekcijos dalis iš mediciniškai svarbių mikroorganizmų kategorijos ir priklauso Trichophyton, Microsporum, Candida, Geotrichum, Aspergillus ir kt. gentims. Sukaupta didžiulė aplinkoje funkcionuojančių mikroorganizmų kolekcija įgalina pažinti ir išlaikyti vertingų mikroorganizmų genofondą, užtikrinti jų gyvybinę ir taikomąją reikšmę lemiančius savitumus. Kolekcijoje vykdomas periodiškas saugojamų kultūrų patikrinimas, kuriami nauji, efektyvūs saugojimo ir aktyvumo palaikymo bei panaudojimo metodai. Ilgalaikiam mikroorganizmų palaikymui naudojami kriogeniniai ir liofilizacijos metodai. Šiuo metu kuriama elektroninė duomenų bazė apie GTC BI BTL kolekcijoje palaikomus gyvus mikroorganizmus. Elektroninė duomenų bazė patenkins mokslo ir studijų, gamybinių, aplinkos apsaugos, kontrolės, švietimo įstaigų ir plačios visuomenės reikmes apie sukauptą mikroorganizmų genofondą, nes Lietuva viena iš nedaugelio Europos Sąjungos šalių, kuri neturi nacionalinės mikroorganizmų kolekcijos.