Herbariumas (BILAS)

Botanikos instituto herbariumas (tarptautinis indeksas – BILAS) įkurtas 1948 m. Šiuo metu herbariumą sudaro: 1) Lietuvos induočių augalų herbariumas (apie 60 000 pavyzdžių), 2) bendrasis užsienio kraštų augalų herbariumas (apie 6000 pavyzdžių), 3) Lietuvos samanų herbariumas (apie 8000 pavyzdžių), 4) makromicetų herbariumas (apie 25 000 pavyzdžių), 5) mikromicetų herbariumas (apie 12 000 pavyzdžių), 6) miksomicetų herbariumas (apie 4000 pavyzdžių), 7) kerpių ir su jomis susijusių grybų herbariumas (apie 8000 pavyzdžių). Pagrindiniai specializuoti rinkiniai: Herbarium Lithuaniae – 60 000, Herbarium Generale – 6000, Herbarium Professoris P. Snarskis – 12 000 herbariuminių lapų.
Induočių augalų rinkinių informacija įskaitmeninta (duomenų bazės pagrindas – BRAHMS programa), o tyrėjai gali naudotis šiuolaikine mikroskopavimo ir vaizdų dokumentavimo įranga.
Herbariumo pavyzdžiai saugomi kontroliuojamo klimato patalpose, kuriuose tuo pat metu užtikrinama apsauga nuo kenkėjų ir mechaninio poveikio.
Botanikos instituto herbariumas yra sudedamoji Jungtinio gamtos tyrimų centro Atviros prieigos dalis, kuri teikia paslaugas valstybinėms bei privačioms institucijoms: inseruoja ir saugo herbariumo pavyzdžius; paruošia ir priima ilgalaikiam saugojimui augalų ir grybų pavyzdžius, kurie buvo panaudoti kaip MTEP objektai; teikia informaciją apie saugomus pavyzdžius, vykdo mainus su kitų šalių herbariumais.