Aspergillus athecius

GTC BTL kolekcijos Nr.

G-23

Mikroorganizmo pavadinimas

Aspergillus athecius Raper & Fennell (1965)

Padermės istorija (apibūdintas (arba gautas) kaip; kas apibūdino, numeris)

Botanikos institutas, gauta iš J. Repečkienės, L-O

Išskyrimo substratas, metai, vietovė

Oras, 2006, Vilnius

Saugojimo sąlygos

T-1

Depozitorius

BTL, D. Bridžiuvienė