Auksinis geologo plaktukas

2021.07.16

Net keturi buvę Geologijos ir geografijos instituto ilgamečiai mokslo darbuotojai - prof. habil. dr. Valentinas Baltrūnas, dr. Ginutis Juozapavičius, dr. Augustinas Linčius  ir dr. Aleksandras Šliaupa šiemet tapo garbingo profesinio ženklo „Auksinio geologo plaktuko“ savininkais...

Pagaliau po ilgų nesimatymo mėnesių liepos 15 d. Vilniuje susitiko Lietuvos geologai, - kad atšvęstų atidėtą Geologo dieną, kad sutiktų Aplinkos ministrą ir iš pirmų lūpų sužinoti naujienas, kad išklausytų įdomius pranešimus, kad pasveikintų kolegas - iškilias asmenybes, kurių rankose šių metų „Auksiniai geologo plaktukai“. Tai ANTANO GIEDRAIČIO GEOLOGIJOS FONDO, kurį kuruoja Geologijos įmonių asociacija, įsteigtas išskirtinis Garbės ženklas, teikiamas geologams už ypatingus profesinius nuopelnus. Be jau paminėtų laureatų jie dar įteikti Geologijos tarnybos mokslininkei dr. Rimantei Guobytei ir Vilniaus universiteto prof. Kastyčiui Juozui Dunduliui. Jurijaus Kaduškevičiaus nuotraukoje iš kairės: V. Baltrūnas, A. Šliaupa, R. Guobytė, Saulius Gegieckas (Geologijos įmonių asociacijos vadovas ir minėto fondo valdybos pirmininkas), G. Juozapavičius, A. Linčius ir K. J. Dundulis.

Nuoširdžiai sveikiname visus laureatus, linkėdami tęsti Jums įdomias veiklas ir užsiėmimus, geros sveikatos ir gražaus buvimo po Saule...
Visos geologų bendruomenės vardu už išskirtinį renginį dėkojame Lietuvos geologijos įmonių asociacijai, jos vadovui Sauliui Gegieckui ir, žinoma, visų idėjų generatoriui, koordinatoriui ir moderatoriui Antanui Marcinoniui!!!
VIVAT GEOLOGIA!!!

Jurijaus Kaduškevičiaus nuotrauka