BAIGIAMOJI PODOKTORANTŪROS STUDIJŲ KONFERENCIJA

2022.09.16

Konferencija Podoktorantūros stažuotės Gamtos tyrimų centre – rezultatai ir perspektyvos skirta pristatyti 2020–2022 m. Gamtos tyrimų centre vykdytų podoktorantūros stažuočių projektų, finansuotų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, rezultatus. Aštuoni aukščiausios kvalifikacijos jaunieji mokslininkai dvejus metus vykdė tiek fundamentinius, tiek taikomuosius mokslinius tyrimus. Reaguojant į apsirūpinimo maistu kylančius iššūkius pasaulyje, buvo atlikta naujų potencialių maistinių medžiagų šaltinių – vabzdžių – panaudojimo galimybių analizė, o natūralios kilmės biologiškai aktyvias medžiagas kaupiančių augalų progresyvaus kultivavimo ir tręšimo technologijų kūrimas prisidėtų užtikrinant augantį ekologinių žaliavų poreikį. Fundamentiniai moksliniai tyrimai apima platų geografinį kontekstą, pavyzdžiui, pasitelkus moderniausius tyrimų metodus ir priemones, buvo nagrinėjama Brazilijos biologinė įvairovė, o sukurta pirmoji vėžiagyvių – šoniplaukų – DNR brūkšninio kodavimo (angl. DNA barcoding) duomenų bazė apėmė visą Ponto-Kaspijos regioną. Nepaisant net ir pasaulį sukausčiusios pandemijos, tyrimų rezultatai buvo pristatyti tarptautinėse mokslinėse konferencijose, išspausdinti aukščiausios kategorijos tarptautiniuose mokslo leidiniuose.

Tarpinstituciniu ir tarpdisciplininiu bendradarbiavimu pagrįsti podoktorantūros stažuočių projektai suteikia galimybę jauniesiems mokslininkams susipažinti su naujomis tyrimų kryptimis ir prioritetais, pritaikyti moderniausius tyrimų metodus ir priemones, vykdyti aukščiausio lygio tyrimus ir yra išimtinai svarbūs fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų plėtrai institucijoje. Konferencijos metu bus aptartos podoktorantūros stažuočių vykdymo perspektyvos Gamtos tyrimų centre. Konferencija vyks anglų kalba.