Gamtos tyrimų centro mokslininkai vykdo FITOBIO projektą

2021.06.07

Gamtos tyrimų centro mokslininkai įgyvendina Aplinkos apsaugos agentūros inicijuotą projektą „Fitoplanktono biomasės surinkimo Kuršių marių akvatorijoje galimybių studija, panaudojant plaukiojančias priemones ir surinktą biomasę šalinant bioreaktoriuose, pritaikant agrotechnologiniams poreikiams ar kitoms paskirtims“ (FITOBIO). Jis skirtas nustatyti, kokį dumblių biomasės kiekį galima surinkti ir kaip pašalintus dumblius įmanoma kuo efektyviau panaudoti, pavyzdžiui, biodujų gamybai bioreaktoriuose, kompostams, trąšoms ar kt.

Sušilus orams įprasta matyti „žydinčias“ Kuršių marias. Vanduo pažaliuoja dėl intensyviai besivystančių mikroskopinių dumblių, kitaip dar vadinamų fitoplanktonu. Įrodyta, kad melsvabakterių išskiriami toksinai tiesiogiai ar per vartojamus jūros produktus gali pažeisti odą, kepenis, nervų sistemą. Didelė dumblių masė vandenyje mažina šviesos prasiskverbimą į vandens telkinį, o skaidoma lemia deguonies trūkumą vandenyje bei žuvų dusimą. Pašalinus perteklinę biomasę, pašalinamos ir svarbiausios ekosistemos pakitimus (eutrofikaciją) lemiančios medžiagos, įskaitant azotą ir fosforą.

Gamtos tyrimų centro mokslininkai, bendradarbiaudami su kolegomis iš UAB „Senasis ežerėlis“, iki 2022 m. rudens ištirs Kuršių marių fitoplanktono biomasės ir biogeninių medžiagų tarpusavio sąveiką, nustatys fitoplanktono biomasės ir melsvabakterių cianotoksinų kiekius ir pasiskirstymą. Remdamiesi tyrimų rezultatais, pateiks rekomendacijas, kokiose Kuršių marių vietose, kaip dažnai ir kokias technologijas naudojant geriausia rinkti fitoplanktono biomasę, kaip kuo efektyviau ją panaudoti ir pan.

Šių metų gegužės mėn. Gamtos tyrimų centro Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijos mokslininkai dr. Ričardas Paškauskas (projekto vadovas) ir dr. Jūratė Karosienė, taip pat dr. Aušrys Balevičius iš „Senasis ežerėlis“, atliko pirmuosius projekto tyrimus ties Juodkrante, Vente, Nida ir Kairių poligonu.

Projekto FITOBIO metu atliekami tyrimai ir numatomi pasiekti rezultatai yra svarbūs siekiant pagerinti Baltijos jūros aplinkos būklę.