Gamtos tyrimų centro mokslininkai vykdo MTEP projektą „Salmonelėmis užkrėstų vištienos produktų dezinfekavimo ultravioletine šviesa analizė“.

2021.11.24

Gamtos tyrimų centro mokslininkai vykdo MTEP projektą „Salmonelėmis užkrėstų vištienos produktų dezinfekavimo ultravioletine šviesa analizė“.  Mokslininkai  tyrimuose naudoja UAB „Uvireso“  sukurtą UV dezinfekcijos maketą bei  uždaro ir atviro tipo ultravioletinės spinduliuotės blokus. Laboratorinėmis sąlygomis siekiama ištirti skirtingų apšvitos režimų poveikį Salmonella bakterijų išgyvenamumui ir pademonstruoti prietaisų tinkamumą patogeninių mikroorganizmų naikinimui pramonėje.