Knygos „Žmonės ir žuvys“ pristatymas

2021.07.16

Gamtos tyrimų centro Žuvų ekologijos tyrimų laboratorijoje, Lietuvos ichtiologų istorinėje citadelėje, liepos 15 d. įvyko knygos apie žuvivaisą „Žmonės ir žuvys“ pristatymas. Knyga išleista 2020 m. pabaigoje. Knygos autorius – Valdas Gečys, kuris visą gyvenimą pradirbo žuvininkystės srityje, yra Žuvininkystės tarnybos prie LR Žemės Ūkio ministerijos Žuvų išteklių atkūrimo skyriaus vedėjas. Gamtos tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Vytautas Kesminas pristatė knygą ir supažindino su Lietuvos žuvininkystės istorija. Knygos autorius V. Gečys pasidžiaugė, jog tai trečioji jo parašyta knyga ir kad tikisi, jog ši - paskutinioji bus kelrodė ateities kartoms. Knygoje sutelkiamas dėmesys į istorinius duomenis ir žmones, kurie aktyviai dirbo žuvininkystės srityje. Autorius pabrėžė, jog knyga „Žmonės ir žuvys“ lyg savotiška ataskaita prieš visą žuvininkystės sritį.

Gamtos tyrimų centras su Žuvininkystės tarnyba intensyviai bendradarbiauja jau daugelį metų. Abi įstaigos savo santykius yra įforminę bendradarbiavimo sutartimi, o knygos autorius V. Gečys pagal sutartį atstovauja Žuvininkystės tarnybą kaip kontaktinis asmuo. Tad Gamtos tyrimų centras džiaugiasi sulaukęs garbingų svečių, dirbančių ilgus metus žuvininkystės srityje iš įvairių įstaigų, taip pat veteranų ir dar tokia ypatinga proga!

Šis renginys sudarė prielaidas ir kitam gražiam susitikimui – susitiko abiejų įstaigų vadovai ir aptarė daug aktualių nūdienos klausimų. Gamtos tyrimo centro direktorius prof. dr. Sigitas Podėnas buvo  Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus Tomo Kazlausko mokytojas, kai S. Podėnas dėstė, o T. Kazlauskas studijavo Vilniaus universitete.