Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos“

2021.09.08

Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetas organizuoja 14-ąją Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferenciją „Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos“, kuri  vyks 2021 m. lapkričio 25 d. 10 val. Lietuvos sveikatos mokslų universitete (Kaunas).

 

Konferencijos tikslas – apžvelgti naujausius biotechnologijos, nanotechnologijos, biochemijos, biomedicinos ir geomokslų sričių fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus. Konferencijos darbas bus organizuojamas trijose sekcijose: 1) Bendroji biologija ir geomokslai, 2) Biochemija ir molekulinė biotechnologija, 3) Medicina ir sveikatos mokslai.

 

Konferencija vyks 2021 m. lapkričio 25 d. 10 val. Lietuvos sveikatos mokslų universitete (Kaune). Planuojami 15 min. žodiniai pranešimai (10 min. pranešimas ir 5 min. klausimams).

 

Kviečiami dalyvauti jaunieji mokslininkai (mokslų daktarai, doktorantai ir podoktorantūros stažuotojai) iki 35 metų.

 

Institucijas kviečiame atrinkti kandidatus dalyvauti konferencijoje ir iki 2021 m. rugsėjo 15 d. teikti sąrašus dr. Jadvygai Olechnovičienei, el. p. j.olechnoviciene@lma.lt, mob. tel. +370 683 62 056 nurodant, kokioje sekcijoje pageidauja skaityti pranešimą. Pranešėjus siūlyti gali ir Lietuvos mokslų akademijos nariai.

 

Konferencijai registruojasi ir reikiamus dokumentus LMA elektroninėje sistemoje http://www.lma.lt/Paraiskos/bioateitis-gamtos-ir-gyvybes-mokslu-perspektyvos pildo patys institucijų atrinkti arba Lietuvos mokslų akademijos narių pasiūlyti dalyviai. Dalyviai iki 2021 m. spalio 1 d. pateikia pranešimo tezes „Word“ formatu iki 3000 spaudos ženklų (su tarpais), gyvenimo aprašymą (CV), publikacijų sąrašą, teikimą įrodančius dokumentus.

 

Pranešimų santraukos bus išleistos atskiru leidiniu ir paskelbtos LMA interneto svetainėje. Geriausiems pranešimų autoriams bus įteikti diplomai.