Šiais metais minime kunigo, vienuolio, botaniko JURGIO AMBRAZIEJUS PABRĖŽOS 250-ąsias gimimo metines.

2021.07.19

Šiais metais minime kunigo, vienuolio, botaniko JURGIO AMBRAZIEJUS PABRĖŽOS 250-ąsias gimimo metines. Tai paminėti Lietuvos Respublikos seimas šiuos metus yra paskelbęs Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais.

Ką naujo mokslui davė J. A. Pabrėžos botanikos darbai? Jo botaniškieji darbai yra įdomūs dviem požiūriais: kaip pirmasis bandymas sukurti botaninę terminiją ir nomenklatūrą lietuvių kalba, antra – kaip indėlis Žemaitijos florai pažinti.

Parengė A. Ričkienė