Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai:  patirtis vykdant cheminių medžiagų bioakumuliacijos vandens organizmų audiniuose, žuvų morfologijos ir morfometrinius tyrimus, fermentų (katalazės, superoksido...
 

2022.09.26

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Ekotoksikologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai:  patirtis vykdant cheminių medžiagų bioakumuliacijos vandens organizmų audiniuose, žuvų morfologijos ir morfometrinius tyrimus, fermentų (katalazės, superoksido dismutazė, glutationo S-transferazės) aktyvumo, metalotioneinų indukcijos skirtingose žuvų rūšyse ir jų audiniuose vertinimą eksperimentinėmis ir gamtinėmis sąlygomis. Patirtis ekotoksikologinių eksperimentų planavime, vykdyme ir koordinavime. Gebėjimas analizuoti ir statistinėmis programomis apdoroti tyrimų rezultatus. Patirtis publikuojant tarptautinio lygio mokslinius straipsnius bei patirtis mokslinių tyrimų viešinimo srityje. Darbo pobūdis: eksperimentiniai ksenobiotikų poveikio vandens organizmams (skirtingose vystymosi stadijose) tyrimai, taikant biocheminius tyrimo metodus ir poveikio...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Augalų patologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant fitopatologinius tyrimus (geras sumedėjusių augalų ligas sukeliančių grybų bei bakterijų taksonomijos ir nomenklatūros žinojimas; augalų ligų,...
 

2022.09.02

Skelbiamas konkursas eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Augalų patologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Augalų patologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant fitopatologinius tyrimus (geras sumedėjusių augalų ligas sukeliančių grybų bei bakterijų taksonomijos ir nomenklatūros žinojimas; augalų ligų, kurias sukelia grybai ir bakterijos diagnozavimas klasikiniais ir šiuolaikiniais molekulinės biologijos metodais; ligų sukėlėjų populiacijų struktūros tyrimai); patirtis vykdant tarptautinius mokslinių tyrimų projektus; gebėjimas analizuoti gautų tyrimų rezultatus, skelbti juos tarptautiniuose mokslo leidiniuose. Darbo pobūdis: augalų ligų diagnozavimas ir jų sukėlėjų (mikroskopinių grybų ir bakterijų), taip pat ir kitų endofitinių bei saprotrofinių mikroorganizmų identifikavimas taikant mikroskopinę ir molekulinę analizę, ligų sukėlėjų grynų kultūrų išskyrimas, patogeniškumo bei...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Geoaplinkos tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: Baltijos jūros ir Lietuvos kranto zonos gamtinių-geodrafinių ypatumų ir aplinkosaugos problemų išmanymas; patirtis vykdant jūros kranto zonos geodinaminius...
 

2022.09.02

Skelbiamas konkursas jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms Geoaplinkos tyrimų laboratorijoje eiti

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Geoaplinkos tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: Baltijos jūros ir Lietuvos kranto zonos gamtinių-geodrafinių ypatumų ir aplinkosaugos problemų išmanymas; patirtis vykdant jūros kranto zonos geodinaminius – geocheminius tyrimus, interpretuojant, apdorojant, analizuojant ir apibendrinant jūros ir sausumos sąveikos zonos geocheminę – užterštuminę būklę; mokėjimas dirbti atominės absorbcinės analizės spektrofotometrais; patirtis ruošiant grunto mėginius cheminei analizei bei gautų tyrimo rezultatų interpretavime. Darbo pobūdis: vykdys ekspedicinius tyrimus sausumoje ir jūroje; atliks makroelementų ir mikroelementų kiekybinę ir kokybinę analizę įvairiuose aplinkos komponentuose pasitelkiant šiuolaikinius atominės absorbcijos, indukuotos plazmos bei rentgeno fluorescencinės analizės...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Augalų patologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant fitopatologinius tyrimus (geras sumedėjusių augalų ligas sukeliančių grybų bei oomicetų taksonomijos ir nomenklatūros žinojimas; augalų ligų, kurias sukelia...
 

2022.09.02

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms Augalų patologijos laboratorijoje eiti

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Augalų patologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant fitopatologinius tyrimus (geras sumedėjusių augalų ligas sukeliančių grybų bei oomicetų taksonomijos ir nomenklatūros žinojimas; augalų ligų, kurias sukelia grybai ir oomicetai diagnozavimas klasikiniais ir šiuolaikiniais molekulinės biologijos metodais; ligų sukėlėjų populiacijų struktūros tyrimai); patirtis vykdant tarptautinius mokslinių tyrimų projektus; gebėjimas analizuoti gautų tyrimų rezultatus, skelbti juos tarptautiniuose mokslo leidiniuose. Darbo pobūdis: augalų ligų diagnozavimas ir jų sukėlėjų (mikroskopinių grybų ir oomicetų), taip pat ir kitų endofitinių bei saprotrofinių mikroorganizmų identifikavimas taikant mikroskopinę ir molekulinę analizę, ligų sukėlėjų grynų kultūrų išskyrimas, patogeniškumo bei virulentiškumo...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant ekotoksikologinius antropogeninės kilmės toksinių medžiagų sukeltų biologinių efektų žuvims ankstyvajame vystymesi tyrimus, gebėjimas analizuoti...
 

2022.08.29

Skelbiamas konkursas eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant ekotoksikologinius antropogeninės kilmės toksinių medžiagų sukeltų biologinių efektų žuvims ankstyvajame vystymesi tyrimus, gebėjimas analizuoti  ir ir interpretuoti toksinio poveikio žuvų funkcinėms sistemoms rezultatus, naudojant šiuolaikines statistines programas. Darbo pobūdis: tyrimai, numatyti LR Vyriausybės patvirtintoje programoje „Nano- ir mikrodarinių ekotoksikologinio poveikio skirtingo trofinio lygmens ir vystymosi organizmams dėsningumų ir mechanizmų tyrimai aplinkos kaitos kontekste“ skirtingos prigimties nano- ir mikrodarinių, jų mišinių, nuotekų toksiškumo, gamtinių vandenų užterštumo biologiniais (biotestavimo) metodais, naudojant kaip test-organizmą žuvis ankstyvajame vystymesi eksperimentinis...

plačiau