Skelbiamas konkursas eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje, projekto vykdymui

2022.05.12

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo (1 pareigybė, 20 val. per mėnesį) pareigas P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje, projekto „Natūralūs anti-α-Gal antikūnai ir apsauga nuo paukščių maliarijos“ („AVIGAL”, finansavimo sutartis su LMT Nr. S-MIP-22-52) vykdymo laikotarpiui.

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant paukščių maliarinių parazitų, jų šeimininkų bei vektorių tyrimus, gebėjimas atlikti molekulinę parazitų identifikaciją ir vektorių mikrobiotos analizę, darbo patirtis analizuojant genominius duomenis.

Darbo pobūdis: medžiagos rinkimas lauko tyrimų metu, medžiagos paruošimas metagenominei sekoskaitai, gautų mikrobiotos genominių duomenų analizė, eksperimentinis darbas su laboratoriniais gyvūnais.

Reikalavimai pretendentams:

Į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Jaunesnysis mokslo darbuotojas turi vykdyti arba padėti vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus bei būti paskelbęs 1 publikaciją recenzuojamuose mokslo leidiniuose ar mokslo populiarinimo straipsnį (publikaciją spaudoje ar masinėse informacijos priemonėse ar internetinėje erdvėje ir kt.).

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

 

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2022-05-12.

Dokumentų pateikimo terminas: 2022-06-13.