Skelbiamas konkursas eiti mokslo darbuotojo pareigas Giluminės geologijos laboratorijoje

2022.01.12

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Giluminės geologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant anglies dvideginio dujų geologinio saugojimo Baltijos sedimentaciniame baseine perspektyvų tyrimus, Lietuvos apatinio silūro dujų skalūnų potencialo vertinimą, geoterminių resursų racionalaus panaudojimo Lietuvoje tyrimus, gebėjimas analizuoti giluminius  geologinius procesus atspindinčius duomenis ir jų įtaką paviršiniams procesams.

Darbo pobūdis: vykdyti perspektyvių geologinių sluoksnių tyrimus pagal užduotis „CO2 dujų geologinio saugojimo įgyvendinimo geologinis pagrindimas švelninant tradicinio iškastinio kuro naudojimo poveikį klimato kaitai pereinamame etape; mažai taršių gamtinių dujų išgavimo iš molio skalūnų bendras galimybių vertinimas švelninat klimato kaitos mastus; geoterminių išteklių panaudojimas mažinant iškastinio kuro naudojimą“, tyrimų rezultatus publikuoti tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose, dalyvauti moksliniuose projektuose, rezultatus pristatyti tarptautinėse konferencijose, rengti rekomendacijas tvariam Žemės gelmių naudojimui.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 2 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe 1 straipsnį žurnale, kurio reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šį straipsnį su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Dokumentų pateikimo terminas: 2022-04-12.

Konkurso paskelbimo data: 2022-01-12.